Användarguide (Dynamics 365 för telefoner och surfplattor)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Använd Dynamics 365 för telefoner- och Dynamics 365 för surfplattor-apparna för din försäljning, kundtjänst, fältservice och andra uppgifter när du är på språng. En enda nedladdning från din appbutik ger dig automatiskt tillgång till alla appar som du behöver för din roll. Appar med det nya enhetliga gränssnittet visas på den mobila enheten.  

Anteckning

 • Den 21 februari 2018 tillkännagav vi att Windows Phone-appen för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.0 är inaktuell. Den 22 maj 2018 kommer Windows Phone-appen inte längre att stödjas för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.0. Stöd för appen på Windows surfplattor och datorer ändras inte. Windows Phone-appen fortsätter att vara tillgänglig i butiken och stöds för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar (version 8.2) och tidigare versioner som stöds. Om du vill fortsätta använda Windows Phone-appen bör du inte uppdatera till Dynamics 365 for Customer Engagement-appar, version 9.0 eftersom Windows Phone-appen iuppdateringnte stöds med version 9.x.
 • Customer Engagement har separata mobila appar för Field Service och Operations. Lär dig mer om Dynamics 365 for Customer Engagement-appar för Field Service (Resco) mobilappen och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar for Operations mobilapp.
 • Vi arbetar med att förbättra Mobile offline-funktionerna i Dynamics 365 for phones och Dynamics 365 for tablets vilka kommer att släppas under andra kvartalet 2019. Vi tar för närvarande bara emot ett begränsat antal nya kunder. Vi meddelar kunderna när ett förhandsversionsprogram för Mobile offline-funktioner öppnas för Dynamics 365 for phones och Dynamics 365 for tablets. Befintliga kunder som redan använder Mobile offline-funktionerna påverkas inte.

Installera appen från enhetens appbutik

Mer information: Installera Dynamics 365 for phones and tablets

Logga in och logga ut

Du behöver din Customer Engagement-webbadress, ditt användarnamn och ditt lösenord för att logga in. Om du inte har något av detta kontaktar du din Customer Engagement-administratör.

 1. Öppna din app, ange webbadressen för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar och tryck på  fortsätt-tecknet för Dynamics 365 for phones and tablets.

  Inloggningsskärmen för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

 2. På nästa bild skärm du ditt användarnamn och lösenord och trycker på  Logga in.

Här beskrivs hur du loggar ut om någon annan behöver använda enheten.

 1. Från navigeringsfältet klickar du på  Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar.

 2. Tryck på Användarinformation.

Utloggningsskärmen för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

 1. Tryck på Logga ut.

Du loggar in igen som samma eller en annan användare, eller också kan du logga in på en annan organisation.

Grundläggande navigering

 1. När du loggar in visas sidan MyApps med alla dina appar.
 2. Välj den App som du vill arbeta med.

Välj en app

Skärmorientering

För telefoner anges stående läge som förvald skärmorientering. För surfplattor anges liggande format som standard. Skärmorienteringen för program för Dynamics 365 for phones and Dynamics 365 for tablets kan inte ändras.

Navigeringsfältet

Använd navigeringsfältet för att komma till ditt arbetsområde, skapa en ny post, söka eller utföra andra uppgifter. För att komma åt fler kommandon, klicka på Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar.

Navigeringsfältet

Få hjälp när du använder appen

Om du behöver hjälp när du befinner dig i mobilappen, i navigationsfältet tryck på Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar, och tryck sedan på Hjälp.

Favoriter och senast använda poster

Favoriter och senast använda avsnitt ger snabb åtkomst till dina poster, vyer och instrumentpaneler.

 • Öppna dessa avsnitt genom att trycka på knappen Meny knappen Meny i navigeringsfältet och sedan trycka på knappen Favoriter och senaste knappen Favoriter.

 • Du kan fästa ett objekt som en favorit, i listan med Senast använda objekt, tryck på nålen. Detta fäster och flyttar objektet till Favoriter.

 • Om du vill ta bort ett objekt från Favoriter, tryck på nålen igen.

  Favoriter och senast använda objekt

Byt appar

Öppnabaka till MyApps-sidorna och växla till en annat appen.

Dynamics 365 for Customer Engagement-appar för telefoner och surfplattor, växla appar

Instrumentpaneler

Instrumentpaneler ger en översikt över värdefull information. Tryck på hemikonen när som helst för att nå dina instrumentpaneler.

Om du vill använda en annan instrumentpanel är det enkelt att växla fram och tillbaka.

På startskärmen, tryck på Instrumentpanel-menyn och välj den instrumentpanel som du vill använda.

Dynamics 365 for Customer Engagement-appar för telefoner och surfplattor instrumentpanel

Här följer några exempel på hur du kan arbeta med instrumentpaneler.

Om du vill: Gör så här:
Visa alla poster för en posttyp på instrumentpanelen (t.ex. Konton). Peka på huvudet på listan. Då öppnas posterna i en rutnätsvy på din mobila enhet.
Öppna formuläret för en post på instrumentpanelen. Peka på posten.
Information om hur du skapar nya instrumentpaneler i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar och aktiverar dem för användning i Dynamics 365 for phones and tablets. Se Skapa eller anpassa instrumentpaneler.

Ändra vy för en lista på instrumentpanelen

Tryck på namnet på listan och välj den lista du vill se.

Ändra vy för en lista på instrumentpanelen för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Information om hur du skapar nya instrumentpaneler i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar och aktiverar dem för användning i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar för telefoner och surfplattor, se Skapa eller anpassa instrumentpaneler.

Öppna en lista med poster i en instrumentpanelsvy

 • Från en lista med poster (till exempel Konton), tryck på Öppna instrumentpaneler.

Öppna poster i instrumentpanelvyn för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Poster i instrumentpanelvyn för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Arbeta med poster

Som säljare eller serviceproffs arbetar du med följande typer av poster och mer:

 • Konton   Kontoposter innehåller information om de företag du gör affärer med.

 • Kontakter   Kontaktposter innehåller information om de personer du känner och arbetar med. Vanligtvis är flera kontakter associerade med ett konto. Kontakter kan inkludera personer som är ansvariga för att göra inköpsbeslut, personer som ansvarar för betalning av fakturor, stödtekniker eller vem som helst som du arbetar med på företaget.

 1. För att lägga till en post i navigeringsfältet klickar du på Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar.

 2. Tryck på Snabbregistreringsmeny och välj en posttyp.

 3. Välj en posttyp att skapa.

 4. Ange informationen som krävs och tryck sedan på Spara.

Öppna snabbt en post

När du har en post är öppen och du behöver visa en annan post i samma lista, tryck på Dynamics 365 för telefoner och surfplattor – välj post-ikon för att väljer en annan post.

Dynamics 365 för telefoner och surfplattor – öppna en post

Utför en åtgärd på en post

Utföra åtgärder för en post utan att öppna posten. Från en lista över poster markerar du den post som du vill uppdatera i kommandofältet och väljer sedan en åtgärd som Tilldela, Inaktivera eller Ta bort. Du kan utföra liknande åtgärder när du väljer flera poster.

Uppdatera en bild för en post

Om du vill lägga till en bild till en post öppnar du posten och trycker på bilden för posten. Välj sedan den bild du vill använda.

Dynamics 365 för telefoner och surfplattor – uppdatera bild för en post

Affärsprocessflöde

Affärsprocessfältet i formulär ger en tydlig steg-för-steg-anvisning för att skapa kundrelationer. Du ser snabbt exakt var du befinner dig med en kund och vad du behöver göra härnäst.

Affärsprocessflöde i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Du kan docka processfältet till höger på skärmen för att ha det till hands när du arbetar med en kundpost.

Dockat affärsprocessflöde i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Uppgiftsflöden

Använd uppgiftsflöden för att slutföra vanliga uppsättningar aktiviteter. Till exempel om du behöver utföra en serie uppföljningssteg regelbundet, tryck på knappen Starta uppgiftsflöde Knappen Uppgiftsflöden i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor i navigeringsfältet. Detta tar dig genom hela aktiviteten från början till slut, så att du inte glömmer ett viktigt steg.

Uppgiftsflöden i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

På en telefon, klicka på Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar, i navigeringsfältet och sedan på Starta uppgiftsflöde.

Anteckning

Uppgiftsbaserade flöden måste aktiveras av din administratör. Mer information: Skapa ett mobilt uppgiftsflöde

Spåra dina framsteg med diagram

Diagram ger dig en snabb översikt över dina framsteg mot dina mål. De är interaktiva, så att du kan trycka på ett område i ett diagram om du vill visa mer information.

 • Tryck en gång på ett diagramavsnitt för att se ett skärmtips som ger snabb information om den yta i diagrammet.

 • Tryck igen på samma avsnitt för att se ett rutnät som visar mer information om data i diagrammet.

 • Om du vill expandera ett diagram, från startsidan för diagrammets rutnät, tryck på knappen Visa diagram Knappen Visa diagram.

 • Om du vill visa poster i diagrammet eller uppdatera diagrammet, tryck på Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar och välj sedan en åtgärd: Uppdatera eller Visa poster.

  Dynamics 365 för telefoner och surfplattor – expandera och visa tabellvy i ett diagram

  Postvy för diagram

Tvådimensionella diagram som Linje, Stapel, Kolumn och Area stöder zoomning. Endimensionella diagram som Tratt, Ring, Cirkel och Taggdiagram stöder inte zooma.

Zooma i Dynamics 365 för telefoner

Ändra diagramvyn

Om du ändrar diagramvyn visas en annan uppdelning av dina data, till exempel affärsmöjligheter som öppnats inom en viss tidsperiod. Du kan ändra en vy för diagrammet genom att använda vyväljaren på sidan för rutnät.

Ändra en diagramvy i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Tryck till exempel på ”Alla affärsmöjligheter” och välj sedan en annan vy: både diagram och rutnät uppdateras.

Sök efter poster

Du kan söka efter poster över flera entiteter med hjälp av Relevanssökning eller Sökning efter kategori. Sökning efter relevans ger snabba och omfattande resultat över flera entiteter i en enda lista, sorterade efter relevans. Sökning efter kategori returnerar sökresultat grupperade efter entitetstyper som till exempel konton, kontakter eller leads.

När Relevanssökningen har aktiverats för din organisation, förvandlas den till standardalternativet för sökning.

Växla mellan Relevans- och kategorisökning

 1. Tryck på knappen Sök i navigeringsfältet.

  Sökning i navigeringsfältet i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

 2. Välj en söktyp på menyn.

  Växla mellan relevans- och kategorisökning

Använd sökning efter relevans

 1. Tryck på knappen Sök i navigeringsfältet.

  Sökning i navigeringsfältet i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

 2. Skriv text i sökrutan och tryck sedan på Sök.

  Relevanssökning i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Använd syntaxen i söktermen för att få de resultat du vill ha. Skriv till exempel "bil silver 2-dörrars" för att inkludera matchningar för alla ord i söktermen i sökresultaten. Skriv "bil + silver + 2-dörrars" för att bara hitta matchningar som innehåller samtliga tre ord. Ange "bil|silver|2-dörrars" för att få resultat som innehåller "bil" eller "silver" eller "2-dörrars" eller alla tre orden.

Använd sökning efter kategori

 1. Tryck på knappen Sök i navigeringsfältet.

  Sökning i navigeringsfältet i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

 2. Skriv text i sökrutan och tryck sedan på Sök.

Sökrutan i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Sökresultatet innehåller bara poster som börjar med de bokstäver du skriver. Om du till exempel vill söka efter "Alpine Ski House" skriver du alp i sökrutan. Om du skriver ski så returneras inte posten. 

Ange söktext i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Filtrera sökresultat

Om du vill filtrera resultatet efter posttyp väljer du en posttyp i listrutan Filtrera med .

Filtrera sökresultat i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Sortera objekt i ett rutnät

Du kan sortera objekt i ett rutnät som hjälper dig att snabbt hitta en post. Till exempel när du ser en lista med dina aktiva konton, tryck på pilen för att sortera poster i stigande eller fallande ordning.

 • Peka på den kolumnrubrik du vill sortera i stigande ordning efter kolumn.

 • Peka på kolumnrubriken igen om du vill sortera i fallande ordning efter kolumn.

  Sortera objekt i rutnätsvyn i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Du kan göra samma sak i en listvy i Dynamics 365 för telefoner.

 • Klicka på Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar, klicka på Sortera och välj sedan hur du vill sortera data.

  Sortera på telefoner

Exportera poster till Excel

I listan över poster i Customer Engagement -mobilappen du kan exportera poster till Microsoft Excel, precis som i webbprogrammet. Från en rutnätsvy i Customer Engagement för surfplattor eller en lista över poster i Dynamics 365 för telefoner trycker du på Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar i kommandofältet och trycker sedan på Exportera till Excel.

Dynamics 365 för telefoner och surfplattor – exportera till Excel

Mer information: Exportera data till Excel

Relationsassistent

Relationsassistenten är utformad att leverera den mest viktiga och relevanta informationen i förhållande till vad du vill göra nu. Assistenten fungerar genom att analysera alla data till sitt förfogande och genererar en samling åtgärdskort, som innehåller ett meddelande som sammanfattar vad kortet handlar om, plus en uppsättning länkar för att vidta åtgärder. Assistenten sorterar korten efter prioritet och filtrerar dem för den aktuella kontexten.

Assistenten påminner dig om kommande aktiviteter. Det utvärderar din kommunikation och föreslår när det är dags att ta kontakt med en kontakt som har varit inaktiv ett tag, det identifierar e-postmeddelanden som kanske väntar på ett svar från dig och det visar en varning när en affärsmöjlighet närmar sig sitt stängningsdatum mm.

När du startar din dag genom att logga in på Dynamics 365 for Customer Engagement-appar riktar assistenten din uppmärksamhet till dina viktigaste objekt och uppgifter från alla delar av programmet.

 1. För att få åtkomst till assistenten, i navigeringsfältet klickar du på Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar.

 2. Tryck på Relationsassistent.

  Relationsassistenten i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Uppdatera dina aktiviteter på tidslinjen

Tidslinjevyn hjälper dig samarbeta med ditt team genom att spåra kommunikationshistorik i en överskådlig 360-vy på en enda sida.   Du kan visa allt från inlägg och röstmeddelanden till e-post, anteckningar med mera.

Lägg till en aktivitet

 • Öppna en post i under Tidslinje, tryck på +, och välj typ av aktivitet som du vill lägga till.

Lägga till en aktivitet i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

 • Tryck på Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar och tryck sedan på Öppna filterruta för att filtrera posterna i tidslinjen enligt posttyp.

 • Tryck på Sortera tidslinjevyn för att ändra sorteringsordningen för posterna från stigande till fallande och vice versa.

Ta anteckningar

Med mobilappen kan du också göra anteckningar och bifoga bilder i en anteckning, eller ta en ny bild med enhetens kamera. Så, om du till exempel är ute på en plats och behöver dokumentera en kunds problem med en produkt, kan du ta en bild och lägga till den till en anteckning direkt, i stället för att ta bilden och sedan lägga till den från din kamerarulle senare.

Om du vill lägga till en anteckning, öppna en post och ange anteckningen i anteckningsområdet.

Dynamics 365 för telefoner och surfplattor – lägga till bild i anteckning

Skanna streckkoder

I stället för att skriva ett tal i en streckkod manuellt i ett fält kan läsa du streckkoder med hjälp av enhetens kamera. Tryck på ikonen till höger om fältet om du vill starta skannern. Det gör det lättare att samla in information om lager och andra problem när du ut i fältet. Du måste be administratören att konfigurera den här funktionen för du.

Skicka ett e-postmeddelande eller ring

Ring eller skicka e-post enkelt till dina kunder från mobilapparna. Tryck på ett telefonnummer i en post om du vill starta ett samtal eller tryck på knappen e-post för att skicka ett e-postmeddelande.

Dynamics 365 för telefoner och surfplattor – skicka ett e-postmeddelande eller ringa

I Dynamics 365 för surfplattor-appen, tryck på telefonknappen för att starta ett Skype-samtal. I Dynamics 365 för telefoner startar den ett telefonsamtal.

När du är klar med samtalet uppmanas du att ange information om samtalet.

Arbeta offline

Arbeta smidigt offline med mobila offlinesynkronisering. Du kan arbeta med mobiltelefonprogrammet i offlineläge när enheten inte är ansluten till internet. Programmet tillhandahåller en omfattande offline-upplevelse som gör att du kan arbeta med grundläggande kommandon som att skapa, läsa, uppdatera och ta bort och affärsprocesser – så att du alltid hålla dig produktiv. När du arbetar online igen synkroniseras de ändringar som du gjorde med Customer Engagement..

När du är administratör och har aktiverat mobila offline, nästa gång du ansluter till mobilfunktionen, uppmanas du att hämta uppdateringar. När du hämtar uppdateringar kan du börja använda mobilappen i offlineläge.

 1. När du ser dialogrutan Offline-uppdateringar tillgängliga väljer du uppdatering.

  Hämta uppdateringar på din mobila enheten för mobil offline

 2. Du ser en förloppsindikator medan uppdateringarna hämtas. När hämtningen är färdig är det en god idé att kontrollera att offlineläge är tillgängligt.

  Förloppsfält för hämta uppdateringar

Se om offlineläge är tillgängligt

När uppdateringarna har hämtats kan kontrollera för att se om det finns mobil offline tillgänglig.

 1. Från navigeringsfältet, klicka på Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar, och sedan på Offline status.

  Status för mobil offline

 2. Offline-status, spårar offline status för hela programmet och även status för varje entitet separat. När status visas som tillgänglig, anger det att offline är tillgängligt och data har synkroniserats korrekt.

  Anteckning

  Status här kan vara ej tillgängligt på grund av ett fel eller om du missade att hämta offline-uppdateringar. Om status är ej tillgängligt på grund av att de senaste offline-uppdateringarna saknas, försök sedan hämta uppdateringarna igen.

  • Status för entiteten, innehåller offline-status för varje entitet separat. För tillgängliga entiteter kan du också spåra den senaste gången som entiteten synkroniserades.

   Status för mobil offline

  Du kan också spåra offline-status för entiteter från knappen Menymenyknappen.

 • Grön WiFi-ikon bredvid entitetsnamn anger att den är tillgänglig i offlineläge.

 • Röd WiFi-ikon visar att entiteten är aktiverad för offline men inte är tillgänglig för arbete i frånkopplat läge på grund av ett fel eller uppdateringar som saknas.

 • Ingen WiFi-ikonen anger att administratören inte har aktiverat enheten som ska användas i offlineläge.

  Tillgängliga entiteter för mobil offline

Bakgrundssynkronisering

Bakgrundsynkronisering är aktiverad även när appen är minimerad, så länge som en nätverksanslutning har upptäckts. Men när appen körs i bakgrunden kommer metadata-ändringarna inte att accepteras automatiskt.

Andra saker du bör tänka på med bakgrundssynkronisering:

 • Synkroniseringen körs tills du loggar in på mobilappen.

 • När appen körs i bakgrunden inaktiveras bakgrundsynkronisering automatiskt när ett nätverk har upptäckts.

 • När du hämtar appen till förgrunden identifieras och aktiveras regelbunden synkronisering.

 • Bakgrundssynkronisering inaktiveras när enheten är låst och aktiveras när enheten är upplåst.

 • Medan appen körs i bakgrunden kommer metadata-ändringarna inte att accepteras automatiskt. Mobilappen stoppar bakgrundssynkroniseringen.

 • När du vill aktivera appen till förgrunden, uppmanas du att acceptera metadataändringarna.

 • När appen körs i förgrunden, efter att metadata uppdateras växlar appen till regelbunden synkronisering.

  Bakgrund-synkronisering inaktiveras om:

 • Ditt användartoken upphör att gälla i bakgrunden.

 • Programmet stängs av någon anledning.

 • Enheten låses.

  Bakgrundssynkronisering är tillgängligt på alla enheter som stöds. Se Stöd för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Synkronisera konfliktlösning

Om flera poster infogas i samma fält av offline-användare (till exempel två eller flera stängningsdatum), markeras konflikten tydligt och du kan välja rätt post.

Om en post har ändrats på servern mellan den tidpunkt när posten hämtas i enheten och när den försöker att uppdatera eller ta bort posten visas ett utropstecken ("!") av det relevanta fältet, och måste återge dina uppdaterade ändringar.

Konfigurera om appen

Om du använde mobilappen tillfälligt på en telefon eller surfplatta och vill ta bort alla cachelagrade data innan du ger enheten till någon annan, måste du konfigurera om appen.

En omkonfigurering tar bort alla data och metadata från cachen, men du inte bör förlita dig på detta som en säkerhetsåtgärd.

Om du loggar ut från en organisation och loggar in på en annan för att sedan använda alternativet Konfigurera Om på den organisation du loggar in på, så finns dina metadata fortfarande kvar för den organisation du loggade ut ifrån. Om du vill ta bort dina metadata från den organisation du loggade ut ifrån, måste du logga in på den och använda alternativet Konfigurera Om även där.

Så här gör du:

 1. Klicka på  Ellipsen Dynamics 365 for Customer Engagement-appar.

 2. Tryck på Användarinformation.

 3. Tryck på Konfigurera om.

Sekretesspolicy

Med Dynamics 365 for Customer Engagement för surfplattor och telefoner samt Project Finder för Project Finder för Dynamics 365 ("Appen") kan användare få tillgång till sin Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365 for Customer Engagement-instans från sin surfplatta och telefon. För att kunna tillhandahålla den här tjänsten behandlar och lagrar Appen information som användarnas autentiseringsuppgifter och de data användaren hanterar i Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen är endast avsedd att användas av Microsoft-kunders slutkunder som är auktoriserade användare av Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen behandlar användarens information för den aktuella Microsoft-kundens räkning och Microsoft kan avslöja information som Appen behandlar för den organisation som ger användaren åtkomst till Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft använder inte information användaren behandlar via Appen i några andra syften.

Om användare använder Appen för att ansluta till Microsoft Dynamics CRM (online) eller Dynamics 365 for Customer Engagement ger användaren, genom att installera Appen, sitt samtycke till att överför sin organisations tilldelade ID och tilldelade slutanvändar-ID samt enhetens ID till Microsoft i syfte att upprätta anslutningar mellan flera enheter eller förbättra Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement eller Appen.

Platsdata. Om en användare begär och aktiverar platsbaserade tjänster eller funktioner i Appen, kan Appen samla in och använda exakta uppgifter om användarens plats. Exakta platsdata kan vara GPS-data samt data som identifierar närliggande mobiltelefonmaster och WiFi-surfpunkter. Appen kan skicka platsdata till Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen kan skicka platsdata till Bing-kartor och andra externa karttjänster, till exempel Google Maps och Apple Maps, som en användare definierat i telefonen för att bearbeta platsdata i Appen. Användaren kan inaktivera platsbaserade tjänster eller funktioner eller inaktivera Appens åtkomst till användarens plats genom att inaktivera platstjänsten eller stänga av Appens åtkomst till platstjänsten. Användarnas användning av Bing-kartor regleras av Bing-kartor användaravtal för slutanvändare som finns på https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 och sekretesspolicyn för Bing-kartor på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Användarens användning externa karttjänster och eventuell information användarens uppger i dem regleras av tjänstens specifika slutanvändaravtal och sekretesspolicy. Användare bör noggrant läsa igenom dessa slutanvändarvillkor och sekretesspolicyer.

Appen kan innehålla länkar till andra Microsoft-tjänster och tjänster från tredje part vars sekretess och säkerhet skiljer sig från Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. OM ANVÄNDARE SKICKAR DATA TILL ANDRA MICROSOFT-TJÄNSTER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART OMFATTAS DESSA DATA AV RESPEKTIVE SEKRETESSPOLICY. Data som delas utanför Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement omfattas inte av användarens Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365 for Customer Engagement-avtal eller säkerhetscenter för Microsoft Dynamics. Microsoft uppmanar användarna att läsa de andra sekretesspolicyerna.

Licensierade användare av Dynamics 365 Online med specifika säkerhetsroller (VD – marknadschef, försäljningschef, säljare, systemadministratör, systemanpassare och försäljningsdirektör) har automatiskt behörighet till tjänsten med hjälp av Dynamics 365 för surfplattor, liksom andra klienter.

En administratör har fullständig kontroll (på nivån för användarsäkerhetsroll och entitet) över möjligheten att få åtkomst och behörighetsnivån som är kopplad till surfplatteklienten. Användarna får sedan åtkomst till Dynamics 365 (online) med Dynamics 365 för surfplattor och kunddata cache-lagras på enheten som kör den specifika klienten.

Typerna av kunddata som går att exportera från Dynamics 365 Online och cachelagras på en slutanvändares enhet baseras på specifika inställningar på användarsäkerhetsnivåer och entitetsnivåer och innefattar registerdata, registermetadata, entitetsdata, och entitetsmetadata och affärslogik.

Genom att aktivera inställningen Användares innehåll och plats tillåter du att din Dynamics 365 for Customer Engagement- eller Microsoft Dynamics CRM-administratör eller systemanpassare får tillgång till exakta platsdata och filer på din mobila enhet. Administratören eller anpassaren kan välja att skicka informationen till Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM och eller/andra tjänster. Du kan inaktivera funktionen genom att inaktivera inställningen Användares innehåll och plats. Observera att inställningen inte påverkar de sekretessinställningar som anges i den mobila enhetens operativsystem.

Se även

Det finns stöd för
Felsökning