Översikt över skydda och hantera Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Du kan skydda och hantera Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor med följande tekniker:

 1. Intune. Du kan använda Intune för att hantera Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor på Apple- och Android-surfplattor och -telefoner. Intune tillhandahåller hantering av mobilenheter, hantering av mobilprogram och datorhanteringskapacitet från molnet. Med Intune, du kan ge användarna tillgång till företagets program, data och resurser från nästan var som helst på nästan alla enheter och samtidigt bidra till att skydda företagets information.

  Viktigt

  Den här funktionen introducerades i CRM Online 2016-uppdatering.

 2. Dynamics 365 för Good. Dynamics 365 för Good, integrerat med Good Dynamics, skyddar dina Dynamics 365-data även om dina användare tappar bort eller lämnar sina mobilenheter någonstans. Om någon till exempel lämnar kvar sin enhet i en taxi och inte kan få tillbaka den direkt så skyddas dina Dynamics 365-data av Good-kryptering. Om någon helt förlorar sin enhet, allt de behöver göra är att meddela dig så att du kan fjärradera Dynamics 365 för Good-data från enheter.

  Viktigt

  Den här funktionen introducerades i CRM Online 2016-uppdatering.

Hantera Dynamics 365 på mobila enheter med Intune för Good

Om din organisation har ställts in med Intune, kan den använda apparna för att hantera Dynamics 365 för telefoner och surfplattor via appar för telefoner och surfplattor med iOS, Android och Windows 10. Intune hanterar kryptering på enhetsnivå, liksom kommunikation mellan appar. Med Intune, kan du selektivt radera hanterade appar och relaterade data på enheter som inte längre används, inte längre är kompatibla, förlorade, stulna eller har dragits tillbaka från användning.

Med CRM Online 2016 uppdatering 1 kan du använda Intune-hantering av mobilprogram (MAM) för att hantera Dynamics 365-mobilprogram för Apple och Android utan att registrera enheten. Det här skyddar företagets data i Dynamics 365 utan att du måste registrera och ingående hantera slutanvändarens hela enhet. Det här är särskilt praktiskt för scenarier med egna enheter (BYOD) där användare inte vill eller kan registrera sina enheter för IT-hantering. Den här funktionen är också användbar om en enhet är registrerad på en annan lösning för hantering av mobilprogram.

Mer information

Mer information om hur du skaffar och använder Intune, se:

Ställ in villkorad åtkomst till Dynamics 365 (online)

Du kan använda System Center Configuration Manager villkorad åtkomst för att hantera åtkomst till Dynamics 365 från mobila enheter baserat på villkor som du anger. Mer information om hur du konfigurerar villkorlig åtkomst finns i Villkorad åtkomst i Konfigurationshanteraren.

Anteckning

För villkorlig åtkomst måste du ha en Azure Active Directory premiumprenumeration.

Viktigt

Denna funktion introducerades i CRM Online 2016-uppdatering 1 samt i CRM 2016 Service Pack 1 (lokalt).

Säker Dynamics 365 på mobila enheter med Dynamics 365 för Good

Dynamics 365 för Good är en specialversion av Dynamics 365 för surfplattor som fungerar med Good Technologys mobila säkerhetsplattform. Dynamics 365 för Good stöds för närvarande för Apple iPad och Apple iPhone som kör iOS 7 eller senare. För att använda Dynamics 365 för Good måste du ha Good Dynamics-serverprogram och -tjänster från Good Technology.

Förbered för att använda Dynamics 365 för Good

Din organisation ska ha konfigurerade tjänster med Good Technology. Följ vanliga anvisningarna för hur du konfigurerar Dynamics 365 för surfplattor i konfigurera Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor.

Dessutom bör Good Dynamics-administratören göra följande:

 1. Auktorisera appen Dynamics 365 för Good i Good Control-servern för mobila användare.

 2. Lägg till anslutningsbara URL:er i listan över tillåtna adresser i Good Control-servern. Alla domäner som appen behöver åtkomst till för anslutning eller innehåll måste finnas i listan över tillåtna domäner.

 3. Skicka användare e-postadressen och åtkomstnyckeln de behöver för att konfigurera appen eller konfigurera en annan säker app som fungerar som ett ombud för autentisering.

Vad användarna måste göra

Användare bör uppdatera till den senaste versionen av Dynamics 365 för Good-programmet. I Apple App Store är den senaste versionen 1.1. På Good Dynamics Marketplace eller Good Control Console är den senaste versionen 1.1.0.

Hänvisa användarna till Skydda dina mobildata med Microsoft Dynamics 365 för Good

Installera Dynamics 365 för Good

Appen listas i Good Dynamics Marketplace och kan laddas ned från Apple App Store.

Språk som stöds för Dynamics 365 för Good

Dynamics 365 för Good har stöd för samma språk som Dynamics 365 för surfplattor. Men när användare visar Good Dynamics-sidor stöds endast följande språk:

 • Nederländska - 1043

 • Engelska - 1033

 • Franska - 1036

 • Tyska - 1031

 • Italienska - 1040

 • Spanska - 3082

  När du visar Good Dynamics-sidor, om du inte använder ett av språken i listan, visas sidan på engelska.

Saker som är bra att känna till om Dynamics 365 för Good

 • Kräver Dynamics CRM 2015 eller senare. Att ansluta till tidigare versioner är inte en säker konfiguration som stöds.

 • Apple-appen Dynamics 365 för Good kräver Dynamics CRM Online 2015, uppdatering 1 när den körs på en iPhone.

 • Det finns flera principer som Good Dynamics-administratörer anger för att kontrollera datadelning mellan appar på den mobila enheten.

  1. Förhindra klicka-för-att-ringa: Förhindrar att användare ringer ett samtal inifrån appen Dynamics 365 för Good.

  2. Förhindra att klicka för mappning: Hindrar användarna från att öppna en adress i den mobila enhetens inbyggda kartprogram.

  3. Öppna OneNote: hindrar användare från att öppna OneNote bärbara datorer från externa källor inifrån Dynamics 365 för Good-appen.

  4. Förhindra att öppna Word: hindrar användare från att öppna Word-filer från externa källor inifrån Dynamics 365 för Good-appen.

  5. Förhindra att öppna Excel hindrar användare från att öppna Excel-filer från externa källor inifrån Dynamics 365 för Good-appen.

  6. Förhindra att öppna PowerPoint: hindrar användare från att öppna PowerPoint-filer från externa källor inifrån Dynamics 365 för Good-appen.

  7. Kräver en säker webbläsare för att öppna URL:er: Aktivera för att se till att webbläsarfönster som startas från appen Dynamics 365 för Good app använder en säker webbläsare.

  Viktigt

  Principerna för att motverka öppning av OneNote, Word, Excel och PowerPoint-filer blockerar öppningen av dessa filer på externa källor som SharePoint, OneDrive för företag och Grupper i Office 365. Dessa principer inte gäller för artiklar som är kopplade till anteckningar i Dynamics 365 eller när du exporterar till Excel, Excel-mallar och Word-mallar. Dessa filer hämtas till Good-kompatibla krypterade fillager och kräver Good-kompatibla program för visning.

 • Aktivera inställningen Prevent Data Leakage i fliken Security Policies för att täcka andra situationer inklusive användning av en säker app för e-post och hantering av scenarier för kopiera/klistra in.

  Aktivera för att förhindra dataläckage i Dynamics 365

 • Alla data som lagras på klienten när Dynamics 365 för Good används är krypterade med Good Dynamics API: er.

 • Fjärrsvepning är tillgänglig och påverkar inte icke-skyddade appar och lämnar personliga appar och information orörda.

 • Kontakta Good Technology för specifik support som kan förses med din svit/pris, samt korrekt serverinstallation efter dina behov och din situation.

Se även

Säker mobilplattform från Good
Användarhandbok för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Säkra dina mobildata med Dynamics 365 för Good