Konfigurera en kontakt för användning på en portal

Efter att ha fyllt i den grundläggande informationen för en kontakt i Dynamics 365 (eller genom att låta en användare fylla i registreringsformuläret i en portal) måste du gå till fliken för webbautentisering på portalens kontaktformulär för att ställa in en kontakt med lokal autentisering. Mer information om alternativ för extern autentisering finns i Ange autentiseringsidentitet för en portal. Följ dessa instruktioner om du vill konfigurera en kontakt för autentisering med lokala portaler:

  1. Ange ett användarnamn.
  2. Gå till Fler kommandon > Byt lösenord i menyfliksområdet.

Slutför arbetsflödet för ändring av lösenord, så kommer erforderliga fält att konfigureras automatiskt. När du har gjort detta konfigureras din kontakt för dina portaler.

Anteckning

Ändra lösenord stöds endast i webbklienten.

Se även

Bjud in kontakter till dina portaler
Ange autentiseringsidentitet för en portal