Konfigurera en kontakt för användning på en portal

Efter att ha fyllt i den grundläggande informationen för en kontakt i Dynamics 365 (eller genom att låta en användare fylla i registreringsformuläret i en portal) måste du gå till fliken för webbautentisering på portalens kontaktformulär för att ställa in en kontakt med lokal autentisering. Mer information om alternativ för extern autentisering finns i Ange autentiseringsidentitet för en portal. Följ dessa instruktioner om du vill konfigurera en kontakt för autentisering med lokala portaler:

  1. Ange ett användarnamn.
  2. Gå till Fler kommandon > Byt lösenord i menyfliksområdet.

Slutför arbetsflödet för ändring av lösenord, så kommer erforderliga fält att konfigureras automatiskt. När du har gjort detta konfigureras din kontakt för dina portaler.

Se även

Bjud in kontakter till dina portaler
Ange autentiseringsidentitet för en portal