CORS-protokollstöd

CORS-protokollet (cross-origin resource sharing) består av en uppsättning rubriker som anger om ett svar kan delas med en annan domän. Följande webbplatsinställningar används för att konfigurera CORS:

Namn Beskrivning
HTTP/Åtkomstkontroll-Tillåt-autentiseringsuppgifter Det enda giltiga värdet denna rubrik är true (skiftlägeskänsligt). Om du inte behöver autentiseringsuppgifter utelämnas denna rubrik helt (snarare än att ange värdet till FALSKT).
HTTP/Åtkomstkontroll-Tillåt-rubriker En kommaavgränsad lista över HTTP-förfråganrubriker som stöds.
HTTP/Åtkomstkontroll-Tillåt-metoder En kommaavgränsad lista över tillåtna HTTP-förfråganmetoder som till exempel GET, POST, OPTIONS.
HTTP/Åtkomstkontroll-Tillåt-Ursprung Du kan ange om du vill tillåta att alla resurser får åtkomst till dina resurser*. I annat fall anger du den URL som kan komma åt resurser.
HTTP/Åtkomstkontroll-Visa-rubriker En kommaavgränsad lista över HTTP-rubriknamn andra än de enkla svarsrubrikerna som resursen kan använda och som kan visas.
HTTP/Åtkomstkontroll-Max-ålder Maximalt antal sekunder som resultaten kan cachelagras.