Skapa foruminlägg på portalen

Ett foruminlägg är ett meddelande som skickas in av användaren i ett block som innehåller användarens information och datum och tid då det skickades. Medlemmar får vanligtvis lov att redigera eller ta bort egna inlägg. Inlägg finns i forumtrådar, där de visas som på varandra följande rutor. Första inlägget startar tråden. Detta kan kallas OP (ursprungligt inlägg). Inlägg som följer i tråden är avsedda att fortsätta diskussionen om inlägget eller svara på andra svar; Det är inte ovanligt att diskussionerna spårar ur.

Skapa foruminlägg

Forumets inläggsredigerare visas automatiskt när en användare har loggat in på portalen och navigerat till en forumtrådsida om utvecklaren har implementerat funktioner i forumtrådsidmallen.

  1. Logga in i portalen.

  2. Navigera till en forumtråd.

  3. Skriv ditt svar i RTE-redigeraren.

  4. Markerna Publicera det här svaret.

    Skapa en forumpost

Attributrelationer

I tabellen nedan beskrivs många foruminläggattribut som används av portaler. Det är viktigt att notera att det sätt som många av innehålls-/visningsorienterade attribut återges på styrs av den sidmall som används.

Namn Beskrivning
Namn Det beskrivande namnet på posten. Det här värdet används som en rubrik för inlägget. Fältet är obligatoriskt.
Forumtråd Den forumtråd som posten avser.
Författare Kontaktposten associerad med användaren som skrev inlägget.
Datum Datum och tid när inlägget skapades.
Innehåll Brödtext eller meddelande i inlägget.
Svar? Markerad anger att posten kan identifieras som svar på frågan i den tråden.

Se även

Konfigurera och hantera forum
Hantera forumtrådar
Moderera forum
Prenumerera på aviseringar