Tillgängliga villkorliga Liquid-operatorer

När den används i villkorssatser (om, om inte), behandlas vissa preliminära värden som SANT och vissa behandlas som FALSKT.

I Liquid behandlas noll och det booleska värdet "false" som falskt. Allt annat behandlas som sant. Tomma strängar, tomma matriser m.m. behandlas som SANT. Exempel,

{% assign empty_string = "" %}
{% if empty_string %}
<p>This will render.</p>
{% endif %}

Du kan testa tomma strängar och matriser med det särskilda värdet tomt vid behov.

{% unless page.title == empty %}
<h1>{{ page.title }}</h1>
{% endunless %}

Du kan också testa storleken på Liquid-typer, Liquid-typer, eller Liquid-typer med hjälp av egenskapen för särskild storlek.

{% if page.children.size > 0 %}
<ul>
{% for child in page.children %}
<li>{{ child.title }}</li>
{% endfor %}
</ul>
{% endif %}

Sammanfattning

True False
True ×
False ×
Null ×
Sträng ×
tom sträng ×
0 ×
1, 3.14 ×
matris eller ordlista ×
tom matris eller ordlista ×
Objekt ×

Se även

Lägg till dynamiskt innehåll och skapa anpassade mallar
Lagra källinnehåll med hjälp av webbmallar
Förstå Liquid-operatorer
Liquid-typer
Liquid-objekt
Liquid-taggar
Liquid-filter
Skapa avancerade mallar för portaler