Nyheter i portalfunktionerna för Dynamics 365

Välkommen till portal capabilities for Dynamics 365. Här är en lista med nyligen tillagda funktioner. För mer information om uppdateringar för portalfunktioner för Dynamics 365 till dagens datum, se portalfunktionerna för Microsoft Dynamics 365 versioner.

Portal capabilities version 9.0.10 för Dynamics 365

Portalfunktioner version 9.0.10 för Dynamics 365 har många nya uppdateringar och funktioner:

 • Migrera Dynamics 365-portalkonfigurationen: nu kan du migrera din Dynamics 365 Portal-konfiguration från utveckling till testning eller produktionsmiljöer. Migration innebär att exportera den befintliga konfigurationen från Dynamics 365-källinstansen och importera dem till Dynamics 365-målinstansen. Om du vill migrera konfigurationsdata, måste du använda migrationsverktyg för konfiguration och en portalspecifik konfigurationsschemafil. Mer information:: Migrera Dynamics 365-portal-konfiguration

 • Lägg till Power BI-visualisering: som en portalanpassare du kan nu inbädda Power BI-visualiseringar (instrumentpanel, rapporter och paneler) på webbsidor i portalen med hjälp av Liquid-taggen powerbi. Mer information: Konfigurera Power BI-integrering

 • Begränsa portalåtkomsten genom IP-adress: som portalens administratör kan du nu definiera en lista över IP-adresser som har tillgång till portalen. När en begäran om att portalen skapas från en användare, utvärderas deras IP-adresser mot listan över tillåtna. Om IP-adressen inte är med i listan, visar portalen en webbsida med en HTTP 403 statuskod. More information: Begränsa portalåtkomsten genom IP-adress

 • Hantera SharePoint-dokument: Dynamics 365-portalen stöder nu överföring och visning av dokument till och från SharePoint direkt på ett entitetsformulär eller webbformulär i portalen. Detta gör det möjligt för användarna att visa, hämta, lägga till och ta bort dokument från en portal. Portalanvändare kan också skapa mappar för att ordna sina dokument. Mer information: Hantera SharePoint-dokument.

 • Ny portalinnehållsredigeraren (förhandsgranskning): I den här förhandsgranskningen finns en ny och förenklad portalredigerare för Dynamics 365 Portal-anpassare för att minska inlärningskurvan på Dynamics 365-anpassning och öka produktiviteten för en anpassare. Mer information: Kom igång med den nya portalinnehållsredigeraren

 • Aktivera röstning för statusorsaker: Som standard aktiveras endast en idé för röstning när statusorsak är inställd på Nytt. Du kan nu aktivera röstning på en idé för olika statusorsaker. Om du vill aktivera röstning för olika statusorsaker måste du skapa platsinställningen Ideas/EnableVotingForStatusReasons och ange värdet till de obligatoriska statusorsaksvärdena. Mer information: aktivera röstning för statusorsaker.

Portal capabilities version 9.0.6 för Dynamics 365

Portalfunktioner version 9.0.6 för Dynamics 365 har fört in följande nya uppdateringar och funktioner

 • Dynamics 365-portalapp: Dynamics 365-portalapp ger nya upplevelser för att konfigurera din onlineplattform för att kommunicera och samarbeta med kunder. När du installerar Dynamics 365 Portal version 9.0 och högre, kommer Dynamics 365-portalapp, som bygger på Enhetligt gränssnitt.

 • Återställ en portal: du kan nu återställa en portal om du vill flytta till en annan geoplats eller till en annan innehavare och inte vill använda portalen längre. När du återställer en portal tas värdbaserade resurserna på portalen bort och portalens URL är inte tillgänglig. Mer information: Återställ en portal

 • Ändra grundläggande URL-adressen till en portal: Du kan nu ändra webbadressen till en portal efter det att den har tillhandahållits. Till exempel om du väljer contosocommunity.microsoftcrmportals.com som bas-URL när du tillhandahåller portalen kan du senare ändra den till contosocommunityportal.microsoftcrmportals.com enligt dina behov. Mer information: ändra bas-URL

Portal capabilities version 8.4.1 för Dynamics 365

Portalfunktionerna version 8.4.1 för Dynamics 365 har flera felkorrigeringar samt prestandaförbättringar tillsammans med följande funktioner:

 • Sök i bifogat innehåll av kunskapsbasartiklar och webbfiler: bifogat innehållet av kunskapsbasartiklar och webbfiler är nu sökbara för att öka sannolikheten för relevanta sökresultat. Mer information: Sök i bifogade innehåll
 • Hjälpmedel: färdiga portaler (Communityportal, Partnerportal, Kundportal, Självbetjäningsportal för anställda) är nu tillgängliga. Anpassare bör dock se till att portalen är tillgänglig efter eventuella anpassningar eller ändringar.

Portal capabilities version 8.4 för Dynamics 365

Portalfunktionerna version 8.4 för Dynamics 365 har flera felkorrigeringar samt prestandaförbättringar tillsammans med följande funktioner:

 • Åtkomst till portalens felloggar: som portalens utvecklare kan du nu få tillgång till detaljerade felloggar för eventuella problem på portalen. På så sätt kan du felsöka problem när du arbetar med portalen. När din portal är aktiv, kan du konfigurera portalen om du vill skicka alla programfel till ett Azure Blob Storage-konto som ägs av dig. Detta hjälper dig att felsöka problem som rapporteras av dina kunder. Mer information: åtkomst till portalens felloggar
 • Förnya autentiseringsnyckeln för portalen: En portal ansluter till Dynamics 365-organisationen med Azure Active Directory-program. För att göra detta krävs en autentiseringsnyckel ansluten till Azure Active Directory-programmet. Den här nyckeln läggs till när du konfigurerar portalen och ska förnyas varje år. Den här versionen av portalen ger administratörer möjlighet att få meddelanden om viktiga förfallodatum och förnyar nyckeln från portalens administratörscenter. Mer information: Förnya autentiseringsnyckeln för portalen
 • Implementera allmänna bestämmelser för skydd av data i portaler: som portalens administratör kan du konfigurera portalen att uppfylla BNPR. Du kan också ange vissa villkor som portalens användare måste godkänna för att kunna använda en portal. Du kan också konfigurera kontroller, t.ex om en portal nås av en minderårig användare måste användaren måste ha föräldrars godkännande för att få åtkomst till portalen. Implementering av GDPR låter dig även få medgivande från portalanvändare om användningen av deras personuppgifter, identifiera minderåriga användare och få föräldrars medgivande för minderåriga. Mer information: Implementera GDPR i portaler

Portal capabilities version 8.3 för Dynamics 365

Portalfunktioner version 8.3 för Dynamics 365 har många nya uppdateringar och funktioner:

 • Möjlighet att inkludera bifogade filer med kunskapsbasartiklar: Du kan visa anteckningar med bifogade filer tillsammans med kunskapsartiklar. Om du vill aktivera den här funktionen måste du skapa webbplatsinställningen KnowledgeManagement/DisplayNotes och ange värdet SANT. Portalanvändare kan också söka efter de bifogade filerna. Mer information: Visa bifogade filer med kunskapsbasartiklar

  Anteckning

  Du kan endast söka efter bifogade filer på anteckningens beskrivning och namnet på bifogad fil. Innehållet i den bifogade filen är inte sökbart.

 • Administrativa guiden för att lägga till en entitet i portalen: den här funktionen introduceras en ny administrativ guiden för att enkelt visa information på portalen. Den entitet som har skapats via guiden hämtar data från din organisation och gör en deluppsättning av den tillgänglig för kunderna på din portal baserat på den säkerhets- och behörighetsmodell du väljer. Mer information: Skapa och visa portalens innehåll enkelt

 • Portalinteraktionsspårning (förhandsgranskning): använd förhandsgranskningsfunktionen för att spåra kundinteraktion med portalen och skicka den till Dynamics 365 for Customer Insights. Detta är användbart när du vill rita en 360-graders vy av användarens resa på portalen före och efter ett ärende skapas. Detta hjälper även dig att förstå det verkliga problemet, undvika fråga användaren om samma information igen och låter dig svara med relevant information.

  Anteckning

  Förhandsgranskning för den här funktionen har avslutats. För mer information om Microsoft Dynamics 365 för Customer Insights förhandsversion, klickar du här.

 • Importera översättning av metadata: Använd den här funktionen för att importera översättningen av metadata av nyligen aktiverade språk efter installationen av en portal. Mer information: Importera översättning av metadata

 • Tillgänglighet av datakällakod för portaler: en engångsversion av portalfunktionskoden släpps på Microsoft Download Center under MIT-licens för utvecklare att hämta. Den här funktionen gör att portaler kan distribueras till Dynamics 365-miljöer, lokala eller online, och gör det möjligt för utvecklare att anpassa koden så att den passar företagets specifika behov.

  Anteckning

  Källkod erbjuds som arbetsexempel och efter behov. Ingen direkt support ska tillhandahållas för eventuella ändringar i koden.

 • Enkel inloggning (SSO) konfigurationsförbättringar och support för Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C): För portaler som kräver en konsumentbaserad inloggning, stöder nu denna funktion möjligheten att:

  • Konfigurera autentisering av SSO för portalen.
  • Ge stöd till Azure AD B2C för autentisering av kund.
  • Hantera portalsäkerheten i Azure.

  Mer information: Azure AD B2C-providerinställningar för portaler

 • Stöd för tidszonsoberoende–datumformat i portalform: den här funktionen ger stöd för Endast datum och Tidszonsoberoende-beteenden för datum/tidsfält. Mer information: Beteende och format för fältet för datum och tid

 • Tillåta icke-globala administratörer att tillhandahålla en portal: du kan nu tillhandahålla en portal om du tilldelats rollen Systemadministratör för den CRM-organisation som valts för portalen. Du kan nu också hantera en befintlig portal om du har någon av följande roller:

  • Dynamics 365 Tjänstadministratör
  • Systemadministratören för den CRM-organisation som valts för portalen
 • Lagra det anpassade domännamnet för en portal: den här funktionen lagrar det primära domännamnet för en portal på webbplatsposten. Om domännamnet ändras i framtiden lagras det senaste primära domännamnet. Mer information: Visa primära domännamnet

 • Spårningscookie för portaler: En permanent cookie, Dynamics365PortalAnalytics, anges när en användare besöker en portal. Cookien har en begränsad förfallotid på 90 dagar. Den här cookien lagrar inte personliga data om användaren och används av Microsoft för att samla in analysdata om portaltjänsten. Läs om Microsoft Online-tjänstens sekretesspolicy här.

 • Förbättra prestanda av sidhuvud och sidfot på en portal: två nya webbplatsinställningar, Sidhuvud/UtdataCache/Aktiverad och Sidfot/UtdataCache/Aktiverad, läggs till för att aktivera cachelagring av utdata från sidhuvud/sidfot när dessa inställningar anges till SANT. För nya användare anges dessa webbplatsinställningar till SANT, vilket aktiverar cachelagring av utdata för sidhuvud och sidfot. För befintliga användare som uppgraderar till en nyare version av portal capabilities är cachelagring av utdata inaktiverad som standard. Detta innebär att webbmallar för sidhuvud och sidfot parsas och återges varje gång en sida läses in. Om du vill aktivera cachelagring av utdata, måste du uppdatera lämpliga webbmallar och skapa de webbplatsinställningar som krävs. Mer information: Aktivera utdata cachelagring för sidhuvud och sidfot

Uppdateringar i december 2016

December 2016-uppdateringen har introducerat många nya funktioner i portal capabilities hos Dynamics 365. Dessa uppdateringar möjliggör bättre kommunikation mellan företag, partners och kunder, och gör att portalen kan navigeras snabbare och enklare. Några viktiga uppdateringar:

 • Stöd för flera språk: Stöd kunder från flera regioner med hjälp av en enda portal. Mer information: aktivera stöd för flera språk
 • Stöd för östasiatiska språk: Stöd för teckenbaserade språk som till exempel japanska, kinesiska och koreanska finns nu.
 • Fasetterad sökning: Nya filter gör att kunderna snabbare kan hitta det de är intresserade av, samtidigt som de får större kontroll över innehållets synlighet. Mer information: fasetterad sökning
 • Filtrering av produkten: Portalanvändare kan förfina åtkomsten till kunskapsartiklar relaterade till deras produktägande i syfte att undvika informationsöverbelastning.
 • Innehållsåtkomstnivåer: en ny nivå av ägarskapet som associeras med en portalkontakt, ett konto eller en webbroll som kan användas för att styra åtkomsten till kunskapsbasartiklar för att nå rätt artikel i rätt målgrupp och förhindra att irrelevanta artiklar visas. Mer information: Åtkomstnivåer för innehåll
 • Rapportförbättringar för kunskapsartiklar: Portalen spårar var en kunskapsartikel har använts i portalen.
 • Integrering av Project Service Automation: Tillhandahåll åtkomst och synlighet för aktiva och stängda projekt sett över samtliga steg i ett projekts livscykel till partners och kunder. Teammedlemmar, granskare och kunder kan visa projektstatus, offerter, orderforum och bokningsbara resurser på portalen med den här lösningen. Mer information: integrera Project Service Automation
 • Integrering av Field Service: Visa upp information om aktiva avtal, tillgångar, arbetsorder, fakturor och supportärenden till partners och kunder på portalen med denna lösning. Mer information: integrera Field Service
 • Partnerregistrering: Rekrytera nya partners för bättre kundförsäljning och tjänsteupplevelser. Potentiella partners kan ansöka om partnerstatus via portalen.

Sekretesspolicy

Om portalfunktionerna för Dynamics 365, Dynamics 365 aktiveras kan CRM-data, till exempel kundnamn, produktnamn, ärendenummer eller andra anpassade entitetsdata, göras synliga via en Dynamics 365-portal för externa användare. Alla data som görs synliga via portalen lagras i minnet i Microsoft Azure Webbappar för cachelagring och även som filer på den lokala hårddisken så att portalens sökfunktion kan användas.

En administratör i en klientorganisation aktiverar Dynamics 365-portaler genom att konfigurera dem via Dynamics 365 administratörscenter, vilket också installerar ett paket (med lösningar och data) i den valda Dynamics 365-instansen. En administratör i en klientorganisation eller en Dynamics 365-användare som konfigurerats som portaladministratör kan sedan ange att data ska göras synliga via portalen. Om administratören i klientorganisationen vill inaktivera portalfunktionerna, kan han eller hon säga upp prenumerationen på portaltillägget hos Office 365.

Viktiga Azure-komponenter och -tjänster som ingår i portalfunktionerna är:

 • Azure Web Apps: Azure Web Apps används som värd för portalen i Azure.
 • Azure Traffic Manager: Azure Traffic Manager används för att säkerställa att tjänsten har hög tillgänglighet genom att dirigera användaren till Web Apps som är igång och körs.
 • Azure Service Bus: Azure Service Bus (ämnen/prenumerationer) används för cachelagra ogiltighetsposter i portalerna. Azure Service Bus lagrar tillfälligt meddelanden, som utlöses när en portalrelaterad post ändras i Dynamics 365 och skickas till Web Apps för att cachelagra ogiltighetsposten.
 • Azure Key Vault: Alla tjänster lagrar konfigurationsdata i Azure Key Vault.
 • Azure Storage: Data som hör till organisationen, klientorganisationen och portalen lagras i Azure Storage.
 • Azure Active Directory: Alla webbtjänster använder Azure Active Directory för autentisering.

För mer information om ytterligare Azure-tjänsteerbjudanden, se Microsoft Azure Säkerhetscenter.