Ge omdöme eller rösta på en webbsida eller blogginlägg på en portal

Omdömen ger användarna möjlighet att betygsätta eller rösta på en webbsida eller ett blogginlägg. Omdömen kan även aktiveras för kommentarer på sidor eller blogginlägg. Som standard är den här funktionen inaktiverad, men kan aktiveras på sida-för-sida-basis i Dynamics 365.

Omdömen är anpassade Dynamics 365-aktiviteter och kan därmed användas på samma sätt som andra aktiviteter som e-post, telefonsamtal, och så vidare. Eftersom omdömen är aktiviteter kan du använda anpassning för att visa omdömen för den/de entitet(er) som du vill visa och som återges i portalen, inklusive anpassade entiteter.

Aktivera klassificering för sidor och blogginlägg

  1. Logga in på Dynamics 365.
  2. Gå till Portaler.
  3. Välj Webbsidor.
  4. Välj en Webbsida.
  5. Ange Aktivera omdömen som Ja.
  6. Välj Spara och stäng.

Använd omdömen

För webbsidor med aktiverade sidomdömen och där utvecklaren har tillämpat kontrollen på mallen, kan användare betygsätta sidan med hjälp av antingen graderingsskalan eller genom omröstning, beroende på vilken typ som valdes när kontrollen lades till i sidmallen.

Omdömestyp

Omdömestyp

Omröstningstyp

Rösttyp

Hantera omdömen i Dynamics 365

Omdömen för webbsidor kan visas, ändras eller tas bort i Dynamics 365.

  1. Logga in på Dynamics 365.
  2. Gå till den webbsida, det blogginlägg, den sidkommentar eller den blogginläggskommentar som du vill se omdömen för.
  3. Gå till Aktiviteter.

Den associerade vyn visar omdömena för vald/valt webbsida, blogginlägg eller idé. I den här vyn kan användare ändra eller ta bort befintliga omdömen.

Se även

Konfigurera en Dynamics 365-portal
Lägg till en webbsida om du vill återge en lista med poster
Skapa och köra annonser på en portal
Samla in feedback genom undersökningar på en portal
Omdirigera till en ny URL på en portal