Associera färdigheter med resurser (Project Service)

Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x

I det föregående steget har du redan associerat vissa färdigheter med en ny resurs. Från tid till annan, kan du behöva lägga till ytterligare färdigheter till en resurs.

  1. Gå till Project Service > Resurser.

  2. Dubbelklicka på resursen som du vill lägga till färdigheter för.

  3. I området Färdigheter klicka på + för att lägga till en färdighet.

  4. Fyll i fälten i fönstret som visas och klicka sedan på knappen Spara längst ned i högra hörnet av skärmen.

  5. Fortsätt att lägga till färdigheter efter behov. Klicka på Spara i skärmens nedre högra hörn när du är klar.

Se även

Konfigurera resurser