Skapa ett projektkontrakt (Project Service)

Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x

Nu när du har vunnit offerten för projektet, är det dags att skapa ett kontrakt med kunden och göra det officiellt. Du kan skapa ett eller flera kontrakt för varje offert. När du skapar ett kontrakt befinner du dig i fasen Kontrakt av projektet.

  1. På skärmen Projektkontrakt från föregående steg, ändra all information som behövs i området Sammanfattning.

  2. Om du vill lägga till en produkt i kontraktet klickar du på Ny under Produktbaserade rader i området Kontraktrader. Markera ett objekt under Produktnamn, och ange kvantitet, försäljningspris och kontrakterat belopp.

  3. Om du vill lägga till en projektbaserad rad i kontraktet klickar du på + under Projektbaserade rader i området Kontraktrader. Ange namn, budgetbelopp och projekt, om tillgängligt. Om du behöver skapa ett projekt med en uppdelad arbetsstruktur för att göra en uppskattning, se Skapa ett projekt.

  4. Klicka på knappen Spara i skärmens nedre högra hörn när du är klar med redigeringen.

  5. När du är redo att skicka offerten till kunden klickar du på Mer (...), klickar på Kör rapport och klickar sedan på Order. Spara rapporten som ett Word-dokument, redigera vid behov och skicka kontraktet till kunden.

  6. Om kunden bekräftar ditt kontrakt, klickar du på Bekräfta högst upp på skärmen Projektkontrakt. Om kunden önskar att ändra vissa objekt, skapa ett nytt kontrakt. Om kunden inte väljer att använda dina tjänster just nu klickar du på Stäng som förlorad högst upp på skärmen Projektkontrakt.

Se även

Guide för kontohanteraren