LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

FÄLTSERVICE FÖR MICROSOFT DYNAMICS 365 FÖR ANDROID

 

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess koncernbolag). De gäller för programvaran som namnges ovan och Microsoft-tjänster eller programvaruuppdateringar (förutom i den utsträckning sådana tjänster eller uppdateringar åtföljs av nya eller ytterligare villkor, i sådana fall tillämpas de andra villkoren i framtiden och ändrar inte dina eller Microsofts rättigheter som relaterar till tidigare uppdaterad programvara eller tjänster). OM DU ACCEPTERAR DESSA LICENSVILLKOR HAR DU FÖLJANDE RÄTTIGHETER. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR.

1.    INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

a.    Installation och Användning. Du har rätt att installera och använda valfritt antal exemplar av programvaran på Android OS-baserade enheter som du äger eller kontrollerar endast för din användning med följande Microsoft-applikationer eller -tjänster:

·        Microsoft Dynamics CRM

·        Microsoft Dynamics 365.

b.    Program från tredje man. Programvaran kan innehålla kod från program från tredje man som Microsoft, inte tredje man, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden om program från tredje man medföljer endast som information till dig.

2.    INSAMLING AV DATA. OM DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN TILL ATT ANSLUTA TILL MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINETJÄNSTER ELLER MICROSOFT DYNAMICS 365, SAMTYCKER DU GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN TILL ÖVERFÖRING AV DIN ORGANISATIONS TILLDELADE ID, SLUTANVÄNDAR-ID OCH ENHETS-ID TILL MICROSOFT OCH RESCO.NET, INC. I SYFTE ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA OCH BEKRÄFTA ATT PROGRAMVARAN ÄR KORREKT LICENSIERAD. OM DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN TILL ATT ANSLUTA TILL MICROSOFT DYNAMICS CRM ELLER MICROSOFT DYNAMICS 365 MED GLYMPSE SERVICES, GENOM ATT INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN, SAMTYCKER DU TILL ÖVERFÖRING AV DIN KUNDDATA TILL GLYMPSE I SYFTE ATT AKTIVERA PLATSBASERADE TJÄNSTER I REALTID. FUNKTIONEN KRÄVER ATT EN AUKTORISERAD ANVÄNDARE INTEGRERAR OCH KONFIGURERAR DITT BEFINTLIGA GLYMPSE-KONTO SÅ ATT DET FUNGERAR MED MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE. ANVÄNDNINGEN AV GLYMPSE SERVICES OMFATTAS AV VILLKOREN OCH SEKRETESSPOLICYN SOM GÄLLER FÖR DITT GLYMPSE-KONTO. Programvaran kan samla in information om dig och din användning av programvaran och skicka den till Microsoft. Microsoft kan använda denna information för att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Din eventuella rättigheter att inaktivera beskrivs i produktdokumentationen. Vissa funktioner i programvaran kan aktivera insamling av data från användare av dina applikationer som får åtkomst till eller använder programvaran. Om du använder dessa funktioner för att aktivera insamling av data i dina applikationer måste du följa tillämplig lag, inklusive att få användarmedgivande som krävs, och upprätthålla en tydlig sekretesspolicy som på ett korrekt sätt informerar användarna om hur man använder, samlas in, och delar deras data. Du kan läsa mer om Microsofts insamling av data och användning i produktdokumentationen och Microsofts sekretesspolicyhttps://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=832139. Du samtycker till att följa alla tillämpliga villkor i Microsofts sekretesspolicy.

3.    LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att:

·        kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar,

·        reverse engineering, dekompilera eller ta isär programvaran eller på annat sätt försöka härleda källkoden för programvaran förutom, och endast i den utsträckning som det: (i) tillåts av tillämplig lag, oaktat denna begränsning eller (ii) krävs för att felsöka ändringar i eventuella arkiv som licensieras i enlighet med GNU Lesser General Public-licensen som ingår i eller länkas till av programvaran.

·        framställa fler exemplar av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag

·        offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra,

·        hyra ut, leasa eller låna ut programvaran

·        överföra programvaran eller detta avtal till tredje man,

·        använda programvaran för kommersiella hostingtjänster.

4.    DOKUMENTATION. Du har rätt att kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.

5.    EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på (aka.ms/exporting).

6.    SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänster för programvaran inom ramen för detta avtal. All support som tillhandahålls är ”i befintligt skick” och ”med alla fel” och utan några som helst garantier. Om du har problem med den här programvaran eller frågor om dess användning, inklusive frågor om ditt företags integritetsskyddspolicy, kontaktar du företagets IT-administratör. Kontakta inte Microsoft, appbutikens ägare, din nätverksoperatör eller datortillverkaren.

7.    AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal, samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

8.    TILLÄMPLIG LAG.

a.    USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar styra tolkningen av avtalet och gälla för krav vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga krav, inklusive krav som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomkontraktuellt skadestånd.

b.    Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.

9.    KONSUMENTRÄTTIGHETER, REGIONALA VARIATIONER. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, till exempel konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i den stat, provins eller det land där du bor. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från, separat från din relation med Microsoft. Detta avtal förändrar inte dessa andra rättigheter om lagstiftningen i din stat, provins eller ditt land inte tillåter det. Om du till exempel införskaffade programvaran i någon av regionerna nedan, eller om obligatorisk lag i landet gäller, gäller följande villkor för dig:

a)    Australien. Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget i detta avtal är avsett att påverka dessa rättigheter.

b)    Kanada. Om du förvärvade denna programvara i Kanada kan du sluta att ta emot uppdateringar genom att stänga av funktionen automatiska uppdateringar, koppla från din enhet från Internet (om och när du på nytt ansluter till Internet kommer dock programvaran att återigen börja leta efter och installera uppdateringar), eller avinstallera programvaran. Produktdokumentationen kan även ange hur du stänger av uppdateringar för din specifika enhet eller programvara.

c)    Tyskland och Österrike.

(i)         Garanti. Den korrekt licensierade programvaran kommer i allt väsentligt att fungera enligt beskrivningen i eventuella Microsoft-material som medföljer programvaran. Microsoft lämnar dock inga kontraktsmässiga garantier i förhållande till den licensierade programvaran.

(ii)        Ansvarsbegränsning. Vid uppsåtligt förfarande, grov vårdslöshet, krav som baseras på lagen om produktansvar samt vid dödsfall eller person- eller kroppsskador är Microsoft ansvarig enligt lag.

I enlighet med föregående klausulen (ii) ska Microsoft endast vara ansvarig för ringa vårdslöshet om Microsoft bryter mot sådan avgörande kontraktsmässig skyldighet, som vid fullgörelse förenklar genomdrivande av detta avtal, som vid brott skulle riskera syftet med detta avtal och den efterlevnad som en part kan förlita sig på (så kallade ”avgörande skyldigheter”). I andra fall av ringa vårdslöshet är Microsoft inte ansvarig för ringa vårdslöshet.

10. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”. DU BÄR RISKEN FÖR ANVÄNDNING AV DEN. MICROSOFT LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

11. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. OM DU HAR NÅGON GRUND FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING DEN FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGEN FRÅN GARANTIANSVAR, KAN DU FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL 5,00 USD. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR.

Denna begräsning gäller (a) allt som rör programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbsidor eller tredje parts applikationer och (b) anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd, eller andra krav, i varje fall i den utsträckning som tillämplig lagstiftning medger det.

Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i din stat, provins eller land gäller den inte för dig.