Obs! När du godkänner villkoren för Avtalet för utvärderingsversionen samtycker du till att Microsoft redigerar dina kontaktinställningar för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden om Microsofts produkter och tjänster. Du kan ändra dina kontaktinställningar eller uppdatera din information i din kontoprofil när du vill.

 

Termen ”Onlinetjänster” omfattar även Microsoft Dynamics 365 för Fältservice.

 

VIKTIGT: Genom att installera tillägget (1) samtycker du till att dela adresser med ett externt system (Bing Maps) för att hitta adresser på en karta och fastställa avstånd och restid mellan platser. Detta tillägg åsidosätter ditt kommando i adminsysteminställningarna som inaktiverar Bing Maps, mer information finns i Bing Maps tekniska dokumentation. Vidare (2) samtycker du till att låta behöriga användare som använder onlinetjänsten instruera appen att:

a)    Överföra adresser till den tredje mansleverantör av karttjänster som anges av mobilenhetens operativsystem.

 

b)    Överföra din organisations tilldelade ID, slutanvändar-ID och enhets-ID till Microsoft och Resco.net, Inc. i syfte att tillhandahålla tjänsterna och bekräfta att programvaran är korrekt licensierad.

 

Behöriga användare kan instruera appen att använda onlinetjänsten vid installationen av tillägget. Funktionerna ovan aktiveras endast av appen. Dessa funktioner kan bara inaktiveras genom att avinstallera tillägget. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte installera tillägget.

 

Din användning av Bing Maps regleras av slutanvändares användningsvillkor för Bing Maps som finns på https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 och sekretesspolicyn för Bing Maps som finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Din användning av karttjänster från tredje man regleras av dessas tjänstspecifika slutanvändarvillkor och sekretesspolicyer. Du bör granska dessa andra slutanvändarvillkor och sekretesspolicyer noga.

 

Du har inte rätt att utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär programvaran eller på annat sätt försöka härleda källkoden för programvaran förutom, och endast i den utsträckning som det: (i) tillåts av tillämplig lag, oaktat denna begränsning eller (ii) krävs för att felsöka ändringar i eventuella arkiv som licensieras i enlighet med GNU Lesser General Public-licensen som ingår i eller länkas till av programvaran.

Meddelanden från tredje man: https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=832172