Stänga en affärsmöjlighet som vunnen eller förlorad (Sales och Försäljningsnavet)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Om kunden har accepterat ditt förslag – grattis! Oavsett om kunden accepterat eller avböjt ditt förslag är det dock dags nu att stänga affärsmöjligheten.

 1. Gå till Försäljning > Affärsmöjligheter.

  eller

  Om du använder appen Försäljningsnav väljer du ikonen Webbplatsöversikt ikonen Webbplatsöversikt och sedan Möjligheter.

 2. Markera den affärsmöjlighet du vill redigera.

 3. Överst på formuläret affärsmöjlighet, gör du något av följande:

  • För att stänga din affärsmöjligheten som vunnen markerar du Stäng som vunnen.

  • För att stänga din affärsmöjligheten som förlorad markerar du Stäng som förlorad.

Se även

Vårda försäljning från lead till order
Skriva ut leads, offerter och andra poster