Använda försäljningsnavet i mobilappen

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Kom åt data i försäljningsnavet medan du är på resande fot med Dynamics 365 for phones eller Dynamics 365 for tablets på din mobila enhet.

Appen Försäljningsnav fungerar på samma sätt vare sig du använder den på en mobil enhet eller i en webbläsare på din dator.

Innan du kan börja använda appen måste du installera mobilappen Dynamics 365 for Customer Engagement på din enhet.

Mer information: Installera Dynamics 365 for phones och tablets surfplattor

Grundläggande navigering

  1. När du loggar in visas sidan MyApps med alla dina appar.
  2. Välj Försäljningsnav.

Välj en app

Navigeringsfältet

Använd navigeringsfältet för att komma till ditt arbetsområde, skapa en ny post, söka eller utföra andra uppgifter. Om du vill få åtkomst till fler kommandon, tryck på knappen Mer

Navigeringsfältet

Favoriter och senast använda poster

Favoriter och senast använda avsnitt ger snabb åtkomst till dina poster, vyer och instrumentpaneler.

  • Öppna dessa avsnitt genom att välja knappen Meny knappen Meny i navigeringsfältet och välj sedan knappen Favoriter och senaste knappen Favoriter.

  • Du kan fästa ett objekt som en favorit, i listan med Senast använda objekt, tryck på nålen. Detta fäster och flyttar objektet till Favoriter.

    Favoriter och senast använda objekt

Allmän information om hur du använder mobilappen

Mer information: Guiden Mobilgrunder

Se även

Användarhandbok (Sales och Försäljningsnavet)