Användarhandbok (Sales och Sales Hub)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Dynamics 365 for Sales för försäljning hjälper dig att fokusera på rätt leads, kontakter och affärsmöjligheter allt eftersom du bygger ut ditt teams säljkanal. Inbyggda processer leder dig från ett stadium i en försäljningsprocess till nästa och de lättanvända instrumentpanelerna hjälper dig att ange mål och ger åtgärdsinriktade insikter som hjälper dig att slutföra fler affärer.

Grunderna

Översikt över apparna Sales och Sales Hub

Guide till grunderna i Dynamics 365 Customer Engagement

Förstå hur data ska ordnas

Hitta i apparna

Starta din dag med en instrumentpanel

Häng med i kundnyheterna med det aktivitetsflödet

Arbeta med aktiviteter

Vad är affärsprocesser?

Visa din användarprofil

Spåra kunder

Arbeta med konton och kontakter

Inaktivera eller aktivera ett konto eller en kontaktperson

Hantera försäljningprocessen

Vårda försäljning från lead till order

Skapa eller redigera ett lead

Kvalificera ett lead och konvertera det till en affärsmöjlighet

Vad händer om du inte längre arbetar med ett lead?

Öppna ett lead igen

Skapa eller redigera en affärsmöjlighet

Stänga en affärsmöjlighet som vunnen eller förlorad

Tilldela en post till en användare eller ett team

Skapa och arbeta med material

Skapa eller redigera en offert

Skapa eller redigera en order

Skapa eller redigera en faktura

Skapa en produkt

Skapa en marknadsföringskampanj

Skapa en marknadsföringslista med marknadsföring i appar

Skapa en snabbkampanj med marknadsföringskampanjer i appar

Skapa och hantera mål

Skapa eller redigera ett mål

Skapa eller redigera en målsammanslagningsfråga

Rapporter, kalender och utskrifter

Köra en rapport

Lägg till eller redigera Power BI-visualiseringar på instrumentpanelen

Använda arbetsplatskalendern

Skriva ut leads, offerter och andra poster

Importera och exportera data

Importera kontakter

Importera konton, leads eller andra data

Exportera data till Excel

Ange personliga alternativ

Ange personliga alternativ

Arbeta mobilt

Användarguide Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Arbeta i Outlook

Användarguide för Dynamics 365-appen för Outlook

Få bättre försäljningsintelligens

Lägga till visuella Social Engagement-element i Dynamics 365

Öka försäljningen med Versium Predict

Få försäljningsinsikter, som drivs av InsideView