Användarhandbok (Sales och Sales Hub)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Dynamics 365 for Sales för försäljning hjälper dig att fokusera på rätt leads, kontakter och affärsmöjligheter allt eftersom du bygger ut ditt teams säljkanal. Inbyggda processer leder dig från ett stadium i en försäljningsprocess till nästa och de lättanvända instrumentpanelerna hjälper dig att ange mål och ger åtgärdsinriktade insikter som hjälper dig att slutföra fler affärer.

Grunderna

 • Översikt över Sales och Sales Hub
 • Lär dig grunderna
 • Starta din dag med en instrumentpanel
 • Tilldela en post till en användare eller ett team
 • Arbeta med aktiviteter
 • Vad är affärsprocesser?
 • Ange personliga alternativ
 • Spåra dina kunder

 • Arbeta med konton och kontakter
 • Inaktivera eller aktivera ett konto eller en kontaktperson
 • Öka försäljningen

 • Utveckla försäljning från lead till pengar
 • Skapa eller redigera ett lead
 • Konvertera ett lead till en affärsmöjlighet.
 • Öppna ett lead igen
 • Skapa eller redigera en affärsmöjlighet
 • Stänga en affärsmöjlighet som vunnen eller förlorad
 • Skapa och arbeta med material

 • Skapa eller redigera en offert
 • Skapa eller redigera en order
 • Skapa eller redigera en faktura
 • Skapa en marknadsföringskampanj

 • Skapa en marknadsföringslista med marknadsföring i appar
 • Skapa en snabbkampanj
 • Lägga till tillgångar till en kampanj
 • Skapa eller redigera en kampanj
 • Lägga till en aktivitet till en kampanj
 • Spåra ett marknadsföringskampanjsvar
 • Importera och exportera data

 • Importera kontakter
 • Importera konton, leads eller andra data
 • Exportera data till Excel
 • Rapporter, kalender och utskrifter

 • Köra en rapport
 • Lägg till eller redigera Power BI-visualiseringar på instrumentpanelen
 • Använda arbetsplatskalendern
 • Skriva ut leads, offerter och andra poster
 • Få bättre försäljningsintelligens

 • Lägga till visuella Social Engagement-element i Dynamics 365
 • Öka försäljningen med Versium Predict
 • Få försäljningsinsikter, som drivs av InsideView
 • Arbeta mobilt

 • Använda försäljningsnavet i Dynamics 365 for phones och tablets
 • Användarguide Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
 • Arbeta med Outlook

 • Användarguide för Dynamics 365-appen för Outlook