Definiera aktivitetsöversikter för visning av realtidsdata

Med aktivitetsöversikter går det att visa inlägg i realtid efter geografisk plats på en lättöverskådlig karta. Du kan också visa dessa inlägg i Analys för att förstå fler detaljer och associerade mått.

Viktigt

Du kan bara visualisera dessa inlägg på en aktivitetsöversikt som har platsdata för inlägg eller författare. Mer information: Finns på inläggens platser, Analysera inläggens källor

Rollprivilegier

Alla användare kan skapa aktivitetsöversikter i Microsoft Social Engagement, oavsett vilken typ av roll eller licens. Aktivitetsöversikterna sparas och visas enskilt för varje användare. Du kan bara visa aktivitetsöversikter som du själv skapat.

Skapa en aktivitetsöversikt

 1. Gå till Aktivitetsöversikter.

 2. I rutan Aktivitetsöversikter klickar du på knappen Lägg till Knappen Lägg till.

 3. Fyll i informationen på sidan Information om aktivitetsöversikt.

  • Namn: Skriv namnet på den nya aktivitetsöversikten.

  • Standardtidsperiod: Välj standardtidsperioden som du vill visa inlägg från i den här aktivitetsöversikten. Du kan när som helst ändra det här värdet, även medan du visar översikten. Alternativ: För 30 minuter sedan, Senaste timmen, Senaste 12 timmarna, Senaste 24 timmarna.

  • Standardöversiktstyp: Välj översiktstypen som visas som standard när du öppnar den här aktivitetsöversikten.

   • Översikt över antal inlägg: Visar inläggsvolymen på olika platser.

   • Sentimentöversikt: Visar sentimentvärdena för konversationerna baserat på plats.

  • Filter: Välj de filter som du vill skapa aktivitetsöversikten från. Det går att använda Alla sökämnen eller Ändra Knappen Redigera till att välja filter. Mer information: Få relevanta data med filter

   Viktigt

   Se till att din datauppsättning innehåller inlägg som aktivitetsöversikten kan visa. Om du konfigurerar en aktivitetsöversikt som har en datauppsättning som inte innehåller platsinformation, (om du t.ex. bara filtrerar på Bloggar, som inte stöder platsdata), visar inte aktivitetsöversikten data.

 4. När du är klar klickar du på Spara.

Tips

Om du vill redigera en aktivitetsöversikt öppnar du informationen och upprepar från steg 3.

Visa en aktivitetsöversikt

Viktigt

Om du inte har skapat några aktivitetsöversikter visas inga översikter för dig. Mer information: Skapa en aktivitetsöversikt

 1. Gå till Aktivitetsöversikter.

 2. Välj en aktivitetsöversikt på listan och klicka sedan på jordglobsknappen Jordglob för att visa den valda aktivitetsöversiktens standardvy.

 3. Enskilda inlägg har mindre form än inläggskluster.

En kontur visar hur gammalt ett inlägg eller kluster är. Nya inlägg visar en cirkel. Ju äldre inlägg, desto mindre kontur.

Sentimentöversikten visar även färgerna och formerna för inläggens motsvarande sentimentvärden.

 1. Klicka på Inlägg till höger om översikten om du vill visa översiktens inläggslista.

  Tips

  Välj valfri datapunkt på översikten för att visa inlägg som motsvarar det området.

 2. Klicka på Insikter till vänster om översikten för att visa fraserna för de trendande konversationerna.

Anteckning

Inlägg som har tagits bort eller redigerats från någon annan del av Social Engagement återger tillämpliga ändringar i den översikt som du visar i realtid. Till exempel om du visar en sentimentöversikt för en plats som har ett inlägg med ett neutralt sentimentvärde, och du eller andra Social Engagement-användare redigerar det här inläggets sentiment från en annan del av programmet, till exempel Analys. Det nya positiva sentimentvärdet visas då för detta inlägg i översikten. Sentimentvärdet för det här inlägget kommer inte längre att visas som neutralt. Mer information: Förstå allmänhetens uppfattning med sentimentanalys

Tips

Det går att zooma in eller ut i översikten med hjälp av knapparna längst ned till vänster i översikten.

Exempel på aktivitetsöversikt

Aktivitetsöversikt i Social Engagement

Visa och förstå sentimentvärden i en aktivitetsöversikt

 1. Gå till Aktivitetsöversikter.

 2. Välj den aktivitetsöversikt som du vill visa i listan och klicka sedan på jordglobsknappen Jordglob.

 3. I rubrikområdet klickar du på Sentimentöversikt om detta inte är din standardvy.

 4. Läs sentimentvärdena på aktivitetsöversikten: grön med uppåtvänd triangel för positivt sentiment, röd med nedåtvänd triangel för negativt och grå med diamantform för neutralt sentiment.

  Tips

  Sentimentöversikten anger teckenförklaringen i detalj i rubrikdelen. Välj tillämplig knapp i sentimentfilterwidgeten (bredvid teckenförklaringen) för att filtrera på ett visst sentimentvärde och visa det i aktivitetsöversikten.

  Klicka på den gröna knappen Positivt sentiment för att endast visa positiva sentiment, på den röda knappen Negativt sentiment för att visa negativt sentiment och på den grå knappen för neutralt sentiment Neutralt sentiment. Det går att välja fler än ett värde.

  När du väljer ett specifikt sentimentvärde— till exempel Positivt— visas endast inlägg med positiva sentiment i översikten och knappen Positivt sentiment i rubriken visar 100 %. Alla KPI:er och diagram filtreras efter valet du gör i sentimentfiltret.

  Om du väljer alla tre sentimentvärdena visas respektive procentandelar för alla sentiment. Mer information: Förstå allmänhetens uppfattning med sentimentanalys

Visa och redigera inlägg i en aktivitetsöversikt

 1. Gå till Aktivitetsöversikter.

 2. Välj den aktivitetsöversikt som du vill visa i listan och klicka sedan på jordglobsknappen Jordglob.

 3. Klicka på Inlägg till höger om översikten.

 4. Välj inlägget i listan och utför sedan de nödvändiga åtgärderna. Mer information: Arbeta med inlägg

Förstå toppar för inlägg i en aktivitetsöversikt

Aktivitetsöversikter visar upp till 5 000 inlägg samtidigt. Om din datauppsättning innehåller fler nya inlägg per timme (eller per den valda tidsperioden) och det totala antalet inlägg överskrider toppvärdet 5 000, försvinner äldre inlägg automatiskt från översiktens vy och du ser alltid de senaste inläggen. I det här fallet visas en klickbar avisering Utropstecken i aktivitetsöversiktens rubrikdel som visar detaljerna om den aktuella visualiseringen.

Visa konversationsinsikter i en aktivitetsöversikt

Förstå de populäraste och trendigaste fraserna för konversationerna som du är intresserad av. Se de här mer, eller arbeta med de som krävs för ditt företag. Mer information: Ställa in sökningar för att följa konversationer i sociala media

Tips

Fraser uppdateras när du uppdaterar datauppsättningen eller lägger till ett nytt filter.

 1. Gå till Aktivitetsöversikter.

 2. Välj den aktivitetsöversikt som du vill visa i listan och klicka sedan på jordglobsknappen Jordglob.

 3. Klicka på Insikter till vänster om översikten.

 4. Visa trendande fraser från widgeten Fraser. Mer information: Ta reda på vad folk talar om

Filtrera ett visst område i en aktivitetsöversikt

Filtrera ett visst område i din aktivitetsöversikt för att få en fokuserad vy och utföra de åtgärder som eventuellt behövs.

 1. Gå till Aktivitetsöversikter.

 2. Välj den aktivitetsöversikt som du vill visa i listan och klicka sedan på jordglobsknappen Jordglob.

 3. Klicka på knappen Områdesfilter i rubrikområdet Områdesfilter.

 4. Använd den rektangulära väljaren till att fokusera på ett visst område i översikten.

 5. Visa realtidsdata för området och utför de eventuella åtgärder som behövs.

  Anteckning

  Du kan zooma in på området genom att klicka på förstoringsglasknappen Knappen Sök.

 6. När du är klar klickar du på områdesfilterknappen igen för att inaktivera den eller klicka på Inaktivera områdesfilter högst upp på väljaren.

Visa data från en aktivitetsöversikt i andra områden i Social Engagement

Visa den datauppsättning som valts för en aktivitetsöversikt i andra områden i Social Engagement för att bättre förstå inläggets detaljer och komma fram till eventuella mått som behövs. Klicka på knappen Fler alternativ med aktuella filter Fler alternativ med aktuella filter i rubriken för en aktivitetsöversikt.

Mer information: Öppna en datamängd i andra områden i Social Engagement

Ta bort en aktivitetsöversikt

Om du inte vill använda en aktivitetsöversikt längre kan du ta bort den från din lista.

Viktigt

Din inläggskvot påverkas inte av att du tar bort en aktivitetsöversikt eftersom du bara tar bort översikten/visualiseringen, inte själva inläggen. Mer information: Arbeta med inlägg

 1. Gå till Aktivitetsöversikter.

 2. Markera aktivitetsöversikten och klicka på knappen Ta bort Knappen Ta bort.

 3. Bekräfta borttagningen.

Visa en aktivitetsöversikt på en stor skärm

Visa en aktivitetsöversikt på en stor skärm i helskärmsläge. Du kan visa den stora skärmen på viktiga platser som är lämpliga för verksamheten och där visa upp trenderna för produkter, varumärken eller organisationen.

Anteckning

Du kan visa en aktivitetsöversikt på en stor skärm i 30 dagar utan att någon användarinteraktion behövs. Efter 30 dagar måste du logga in igen.

 1. Gå till Aktivitetsöversikter.

 2. Välj den aktivitetsöversikt som du vill visa i listan och klicka sedan på jordglobsknappen Jordglob.

 3. Klicka på knappen Öppna aktivitetsöversikten i helskärmsläge nere till höger på översikten Aktivera helskärm.

  Anteckning

  • Rubriken kan döljas så att översikten syns bättre. Klicka på knappen Dölj rubrik Dölj rubrik om du vill dölja.
   • Avsluta helskärmsläget genom att trycka på Esc eller klicka på knappen Avsluta helskärmsläge Inaktivera helskärm.

Se även

Få relevanta data med filter
Komma igång med Social Engagement
Analysera sociala data med widgetar
Hålla koll på livedataflöden med Social Center