Anpassad inlärning baserad på förändringar i organisationens sentimentvärden

Microsoft Social Engagement använder nu anpassad inlärning för att samla information om dina redigeringar och bekräftelser angående sentimentvärden. Med anpassad inlärning påverkar alla redigeringar av sentimentvärdet för inlägg hur sentiment fastställs för organisationen.

Du måste vara Social Engagement-administratör för att kunna hantera anpassad inlärning i Social Engagement. Alla användarroller i Social Engagement får redigera sentimentvärdet för ett inlägg. Mer information: Förstå användarroller

Viktigt

Redigerade och bekräftade sentimentvärden tillämpas endast i den egna organisationens databas. Redigeringar och bekräftelser som görs i andra organisationers databaser har ingen påverkan på hur sentiment fastställs för den egna organisationen.

Aktivera eller inaktivera maskininlärning för organisationen

Som standard är maskininlärning aktivt för organisationen, men du kan när som helst inaktivera det.

  1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

  2. Klicka på Sentiment på listan.

  3. I rutan Sentiment avmarkerar du kryssrutan Anpassad inlärning.

  4. Klicka på Spara Knappen Spara.

Användarnas redigeringar påverkar inte längre inlärningen hos organisationens sentimentanalys.

Om du vill aktivera maskininlärning markerar du kryssrutan Anpassad inlärning och klickar på Spara Knappen Spara. Användarnas redigeringar kommer nu att påverka inlärningen hos organisationens sentimentanalys.

Återställa organisationens sentimentanalys

Om du inte är nöjd med resultatet av sentimentanalysen kan du alltid återställa organisationens sentimentanalys till systemets standardinställningar. Då ignoreras alla tidigare redigeringar och bekräftelser av sentimentvärden och inlärningen påbörjas på nytt med utgångspunkt från systemets standardinställningar.

Du måste vara en Social Engagement-administratör för att utföra den här uppgiften.

  1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

  2. Klicka på Sentiment på listan.

  3. Klicka på Återställ i rutan Sentiment.

Anteckning

Om du startar om inlärningen för sentimentanalysen hittar du datumet för omstarten längst ned på sidan när du går till Globala inställningar > Sentiment.

Varning

Det går inte att ångra den här återställningen. Använd den här funktionen med försiktighet så att inte alla användares redigeringar och bekräftelser av sentimentvärden går förlorade av misstag.

Tips

Om du jämför flera månaders KPI för sentiment måste du ta hänsyn till den fullständiga sentimentberäkningen när du jämför observationerna.

Se även

Hantera globala inställningar
Förstå allmänhetens uppfattning med sentimentsanalys