Fokusera din analys på platsdata

Få insikter från geografisk platsinformation som finns i inlägg eller i författarnas profiler. Med hjälp av sidan Plats kan du analysera datamängden utifrån var inläggen kommer från.

Öppna konversationssidan genom att öppna Social Engagement och gå till Analys > Konversationer.

Skärmbild av platssidan i området Analys i Social Engagement

Typer av platsdata

I Social Engagement finns två typer av platsdata:

  • Författarens plats: Platsdata som delas av en användare via en profil, till exempel på en användares Twitter-profilsida. Detta är ett ungefärligt värde eftersom de geografiska koordinaterna beräknas av systemet. Om ingen inläggsplats anges av användaren tas författarens plats med i beräkningen om den är tillgänglig.

  • Inläggsplats: Platsdata som visar var (latitud/longitud) ett inlägg publicerades. Platsen kan variera mycket mellan inlägg från samma författare, beroende på vilka inställningar som används när inlägget publiceras. Det är ett exakt värde eftersom geografiska koordinater tillhandahålls med inlägget.

Båda typerna av platsdata är tillgängliga under filtret Platstyp när datamängden definieras.

För USA kan du välja mellan två olika sätt att gruppera visualiserade data. Om du vill visa hur många inlägg med platsdata som är tillgängliga i varje delregion använder du ett filter för inläggsplats och väljer Underregioner. Om du vill se inlägg med exakt geografisk information (platsdata) på kartan väljer du Inlägg.

Anteckning

Vissa inlägg kan ha både inläggs- och författarplats. I dessa fall beaktas inläggens platsinformation – inte författarens plats.

Källor som tillhandahåller platsdata

En delmängd av tillgängliga källor som tillhandahåller platsdata. Författare måste dela sin platsinformation innan den kan bearbetas av Social Engagement.

Författare

Standardvyn i den här widgeten visar de fem vanligaste författarna och källorna, baserat på inläggsvolymerna och trendindikatorn. Välj knappen Fullständig vy knappen Fullständig vy om du vill visa widgeten och mer information, som omfattning, källa och plats för de 100 mest aktiva författarna och deras inlägg.
Om du vill lägga till ett filter för flera författare samtidigt markerar du kryssrutorna till vänster om listan för alla författare som du vill lägga till. Välj sedan INKLUDERA i listrubriken. Om du vill ta bort en författare från filtret Författare markerar du kryssrutorna till vänster om listan för alla författare som du vill ta bort från filtret. Välj sedan EXKLUDERA i listrubriken.

Anteckning

Den fullständiga vyn har även knappen Ta bort Knappen Ta bort som du kan använda för att ta bort en vald författare och författarens inlägg. Du måste ha användarrollen Privilegierad analytiker eller Administratör för att kunna ta bort en författare. När du tar bort en författare raderas alla författarens tidigare inlägg från lösningens databas permanent och är sedan inte längre tillgängliga. Nya inlägg från författaren samlas i fortsättningen inte in.

Orter

Visar orterna som de flesta inläggen kommer från och deras trendindikator. Du kan inte öka detaljnivån från den här listan.

Språk

Visar de fem vanligaste språken baserat på inläggsvolymen och deras trendindikator.

Platser

Visar länderna/regionerna som de flesta inläggen kommer från och deras trendindikator.

Platsdisponering

Visar procentandelen för inlägg och författare utifrån deras plats, i kombination med inlägg utan platsinformation.

Platsgrupper

Visar platsgrupperna som de flesta inläggen kommer från och deras trendindikator.

Dynamisk widget. Visas bara om det finns inlägg från ett land/region i konfigurerade platsgrupper.

Platsinsikter

Visualiserar inläggen med platsinformation på en karta som visar var inläggen kommer från. Du kan också definiera en aktivitetsöversikt om du vill visa nya inlägg i realtid, med ytterligare funktioner.

  • Symbolen Enskilt inlägg Enskilt inlägg på en viss plats.
  • Symbolen Flera inlägg Flera inlägg på samma plats.
  • Symbolen Kluster Kluster med inlägg med platsdata i samma område.

Fraser efter land/region

Visar en lista över de fraser som omnämns oftast och som kommer från de fem länder/regioner med de flesta inlägg i den aktuella datamängden.

Sentiment

Visualiserar sentimentindex för alla inlägg med ett sentimentvärde den i valda datamängden. Visar även förändringen i sentimentindex jämfört med den senaste liknande tidsramen och en trendindikator.
Du kan ändra sentimentvärdena manuellt om ett inläggs sentiment har analyserats på fel sätt.

Dynamisk widget. Visas bara om datamängden innehåller inlägg med sentimentvärden.

Se även

Analysera sociala data med widgetar
Lär känna filtren
Utforska fler alternativ med din datamängd