Visa inläggens platser

Visa analysen för geografisk platsinformation som finns i inlägg eller i författarnas profiler. Via sidan Plats kan du visa information som de mest populära platserna, språken och platsgrupperna.

Du kommer till den här sidan via Analyse > Plats.

Typer av platsdata

I Social Engagement finns två typer av platsdata:

  • Författarens plats: Platsdata som delas av en användare via en profil (till exempel på en användares Twitter-profilsida). Se det här som ett ungefärligt värde eftersom de geografiska koordinaterna beräknas av systemet. Om ingen inläggsplats anges av användaren tas författarens plats med i beräkningen om den är tillgänglig.

  • Inläggsplats: Platsdata som fastställer från vilken geografisk punkt (latitud/longitud) ett inlägg publicerades. Det här kan variera mycket mellan inlägg från samma författare, beroende på vilka inställningar som används när inlägget publiceras. Det här är ett exakt värde eftersom geografiska koordinater tillhandahålls med inlägget.

Båda typerna av platsdata är tillgängliga under filtret Platstyp när analysen utförs. Mer information: Hämta relevanta data med filter

För vissa platser, till exempel USA, kan du välja mellan två olika sätt att gruppera visualiserade data. Om du vill visa hur många inlägg med platsdata som är tillgängliga i varje delregion använder du ett filter för inläggsplats och väljer UNDERREGIONER. Om du vill se inlägg med exakt geografisk information (platsdata) på kartan väljer du INLÄGG.

Anteckning

Vissa inlägg kan ha både inläggs- och författarplats. I sådana fall tas inlägget med i beräkningen av inläggsplatsmåttet (och inte i beräkningen av författarplatsmåttet).

Källor som tillhandahåller platsdata

En delmängd av tillgängliga källor som tillhandahåller platsdata. Författare måste dela information för att visa källornas platser.

Författarens plats Inläggsplats
Twitter Ja Ja
Nyheter Ja Nej
Facebook Nej Nej
Bloggar Nej Nej
Videor Nej Nej
Forum Ja Nej
Instagram Nej Ja

Statiska widgetar på sidan Plats

Widgetens namn Vad den visar Mått
Platsinsikter Markörer för inlägg som innehåller platsinformation.

En teckenförklaring för de tillgängliga kartnålarna visas på kartan.

- Symbolen Enskilt inlägg Enskilt inlägg på en viss plats
- Symbolen Flera inlägg Flera inlägg på samma plats
- Symbolen Kluster Kluster med inlägg med platsdata i samma område
- Volym
- Sentiment
- Antal inlägg
Platsdisponering Procentandel inlägg och författare baserat på deras platsinformation. - Inläggsplats
- Författarens plats
- Inga platsdata är tillgängliga
Fraser efter land/region De populäraste fraserna från de fem länderna/regionerna med flest inlägg. - Namn på land/region
- De mest nämnda fraserna i ett land/en region
Orter Vanligaste fem orterna baserat på inläggsvolymen. - Ortens namn
- Volym av inlägg
- Trend
Språk Vanligaste fem språken baserat på den inläggsvolym som använder dessa språk. - Språk
- Volym av inlägg
- Procentandelen av inläggsvolymen jämfört med det totala volymen av inlägg i den aktuella datauppsättningen
- Trend
Platser Vanligaste fem länderna/regionerna baserat på inläggsvolymen. - Namn på land/region
- Volym av inlägg
- Trend

Dynamiska widgetar på sidan Plats

Widgetens namn Vad den visar Mått Visningsvillkor
Platsgrupper Fem vanligaste platsgrupperna. - Platsgruppens namn
Volym av inlägg
- Trend
Visas bara om platsgrupperna innehåller land/region för den aktuella datauppsättningens inläggsplats eller författarplats.
Sentiment Sentimentindex baserat på typen av sentiment: positivt, negativt eller neutralt.

Det går att ändra sentimentvärdena manuellt om du anser att något inlägg är felanalyserat för sentimentindexet. Mer information: Förstå allmänhetens uppfattning med sentimentsanalys
- Sentimentindex på en skala från -10 till +10.
- Volym
- Trend
- Det aktuella filtret är ett sökämne, inte Alla sökämnen eller en kategori.
- Reglerna i det aktuella sökämnet innehåller minst ett av de sex sentimentspråken.
Sentiment efter land/region Sentimentindex efter land/region och sentimentindexets trend. - Namnen på de fem vanligaste länderna/regionerna baserat på inläggsvolym
- Sentimentindex på en skala från −10 till +10
- Trend för sentimentindex
- Det aktuella filtret är ett sökämne, inte Alla sökämnen eller en kategori.
- Reglerna i det aktuella sökämnet innehåller minst ett av de sex sentimentspråken.
Författare Standardvyn i den här widgeten visar de fem vanligaste författarna och källorna, baserat på volymerna av deras inlägg.

Klicka på knappen Fullständig vy Knappen Fullständig vy för att expandera widgeten till läget Fullständig vy.

Den fullständiga vyn visar ytterligare information om de 100 mest aktiva författarna och deras inlägg. Den fullständiga vyn innehåller även knappen Ta bort Knappen Ta bort med vilken du ta bort en vald författare och dennas inlägg. Du måste ha användarrollen Privilegierad analytiker eller Administratör för att ta bort en författare.

Om du vill lägga till ett filter för flera författare samtidigt markerar du kryssrutorna till vänster om listan för alla författare som du vill lägga till. Klicka sedan på Inkludera i listrubriken.

Om du vill ta bort en författare från filtret Författare markerar du kryssrutorna till vänster om listan för alla författare som du vill ta bort från filtret. Klicka sedan på Exkludera i listrubriken.
Mått i standardvyn

- Författarens namn och profilbild (om tillgänglig)
- Källa som författaren har publicerat inlägg från
- Trendvärde för författarna

Mått i den fullständiga vyn

- Författarens namn och profilbild (om tillgänglig)
- Källa
- Antal inlägg
- Trend
- Sentiment
- Omfattning
- Plats
- Språk
- Den tid då det senaste inlägget publicerades
- Information om författare för Twitter Knappen Visa information om författare i Social Engagement.
Mer information: Visa information om författare
- Knappen Ta bort Knappen Ta bort
Din datauppsättning innehåller inga inlägg med positivt eller negativt sentimentvärde. Du kan dölja dem genom att aktivera ett sentimentfilter för neutralt sentiment.
Sentiment Sentimentindex baserat på typen av sentiment: positivt, negativt eller neutralt. - Sentimentindex
- Volym
- Trend
Din datauppsättning innehåller minst ett inlägg med ett positivt eller negativt sentimentvärde.

Varning

Efter att du tagit bort en författare raderas alla författarens tidigare inlägg från lösningens databas och finns inte längre tillgängliga. Nya inlägg från författaren samlas i fortsättningen inte in.

Se även

Analysera sociala data med widgetar
Förstå allmänhetens uppfattning med sentimentsanalys
Analysera inläggens källor