Förstå allmänhetens uppfattning med sentimentanalys

Visa och förstå sociala sentiment i inlägg som hittas via dina sökämnen. Sentimentanalys i Microsoft Social Engagement beräknar sentimentvärdet för inlägg i sociala inlägg med hjälp av tekniker för bearbetning av naturligt språk och maskininlärning.

Om du vill ha mer information om sentiment för inläggen i datamängden öppnar du Social Engagement och går till Analys > Sentiment.

Skärmbild av sentimentsidan i området Analys i Social Engagement

Sentimentvärde

Sentimentvärdet för sentimentet i ett inlägg kan vara Positivt, Negativt, Neutralt eller Okänt. Ibland kan algoritmen identifiera positiva och negativa delar av en mening och bedöma inlägget som neutralt, eftersom mängden positiv eller negativ text tar ut varandra. Du kan redigera och bekräfta sentimentvärden för enskilda inlägg och på så sätt utnyttja anpassad inlärning för organisationens sentimentalgoritm. Sentimentvärdet Okänt anger att språket inte stöds av sentimentalgoritmen.

Sentimentindex

Sentimentindex beräknas från inläggens sentimentvärde och normaliseras till ett värde mellan -10 och 10. Alla dina aktiva filter och parametrar beaktas för att definiera den datamängd som sentimentindex beräknar.

  • Ett sentimentindex på 10 innebär att det inte finns några negativa inlägg i din datamängd.

  • Ett sentimentindex på 0 innebär att det finns lika många positiva som negativa inlägg i din datamängd.

  • Ett sentimentindex på -10 innebär att det inte finns några positiva inlägg i din datamängd.

Formel:

Sentiment index = (Positive posts – Negative posts)/(Positive posts + Negative posts) * 10

Författare

Standardvyn i den här widgeten visar de fem vanligaste författarna och källorna, baserat på inläggsvolymerna och trendindikatorn. Välj knappen Fullständig vy knappen Fullständig vy om du vill visa widgeten och mer information, som omfattning, källa och plats för de 100 mest aktiva författarna och deras inlägg.
Om du vill lägga till ett filter för flera författare samtidigt markerar du kryssrutorna till vänster om listan för alla författare som du vill lägga till. Välj sedan INKLUDERA i listrubriken. Om du vill ta bort en författare från filtret Författare markerar du kryssrutorna till vänster om listan för alla författare som du vill ta bort från filtret. Välj sedan EXKLUDERA i listrubriken.

Anteckning

Den fullständiga vyn innehåller även knappen Ta bort Knappen Ta bort som du kan använda för att ta bort en vald författare och författarens inlägg. Du måste ha användarrollen Privilegierad analytiker eller Administratör för att kunna ta bort en författare. När du tar bort en författare raderas alla författarens inlägg från lösningens databas permanent och är sedan inte längre tillgängliga. Nya inlägg från författaren samlas i fortsättningen inte in.

Platsinsikter

Inlägg som omfattar platsinformation visas på en karta som visar var inläggen kommer från. Du kan också definiera en aktivitetsöversikt om du vill visa nya inlägg i realtid, med ytterligare funktioner.

Dynamisk widget. Visas bara om det finns inlägg med platsinformation i den valda datamängden.

Negativa fraser

Visar ofta nämnda negativa fraser, baserat på inläggen i den aktuella datamängden. Ju större frasen visas, desto fler inlägg innehåller frasen.

Positiva fraser

Visar ofta nämnda positiva fraser, baserat på inläggen i den aktuella datamängden. Ju större frasen visas, desto fler inlägg innehåller frasen.

Sentiment

Visualiserar sentimentindex för alla inlägg som har ett sentimentvärde den i valda datamängden. Visar även förändringen i sentimentindex jämfört med den senaste liknande tidsramen och trendindikator.
Du kan ändra sentimentvärdena manuellt om ett inläggs sentiment har analyserats på fel sätt.

Sentimentdisponering

Visar den relativa fördelningen av sentimentvärden som bedömts av systemet och redigerats manuellt.

Sentimenthistorik

Visar antalet inlägg med sentimentvärde, sentimentindex och det genomsnittliga sentimentvärdet för en vald tidsram.

Sentiment per källa

Visar sentimentindex för fem vanligaste källorna och trendindikatorer.

Främsta kritikerna

Visar författarna som publicerat flest inlägg med negativt sentimentvärde.

Främsta fansen

Visar författarna som publicerat flest inlägg med positivt sentimentvärde.

Se även

Analysera sociala data med widgetar
Lär känna filtren
Utforska fler alternativ med din datamängd