Tilldela behörigheter och användarroller

Hantera användarbehörigheter genom att tilldela användarroller för nyligen licensierade användare och redigera användarroller för befintliga användare. Lär dig hur du kontaktar licensierade användare per e-post i Microsoft Social Engagement.

Anteckning

Du måste vara en Social Engagement-administratör för att utföra de här uppgifterna.

Tilldela en ny användare en roll

 1. Gå till Inställningar > Användarhantering.

 2. I rutan Användare väljer du Nyligen inbjudna i listrutan Konfigurationsroll.

 3. Markera kryssrutorna för de användare du vill tilldela en roll och klicka sedan på knappen Redigera Knappen Redigera.

 4. Välj användarrollerna i listrutorna i rutan Redigera användarroll.

 5. Bekräfta tilldelningen genom att klicka på Spara Knappen Spara.

Ändra en roll för en användare

 1. Gå till Inställningar > Användarhantering.

 2. I rutan Användare väljer du listposten du vill redigera.

 3. Välj användarrollen i listrutorna i dialogrutan Redigera användarroll.

 4. Klicka på Spara Knappen Spara.

Tips

Du kan använda inmatningsfältet Sök efter användare för att hitta licensierade användare av Social Engagement-lösningen. Du kan även filtrera på användare med en specifik roll genom att välja en roll i listrutan Konfigurationsroll eller Interaktionsroll.

Anteckning

Den angivna användaren får ett e-postmeddelande med de uppdaterade användarrollerna och behörigheterna.

Massredigering av användarroller är begränsad till nyinbjudna användare.

Användare som är listade som delegerad administratör har alltid användarrollerna Administratör och Ansvarig i Social Engagement. En låsikon Knappen Lås intill användarnamnet innebär att du inte kan ändra behörigheten. Mer information: Ge en partner behörighet som delegerad admin, fFörstå användarroller

Skicka e-post till användare

Använd din e-postklient för att skicka e-post till Microsoft Social Engagement-användare. Du behöver inte leta efter en användares e-postadress. Mottagarens adress är redan ifylld när e-postmeddelandet öppnas.

 1. Gå till Inställningar > Användarhantering.

 2. Identifiera användaren som du vill kontakta och klicka på knappen E-post Knappen Skicka meddelande i Social Engagement på listan Användare.

Sekretesspolicy

Microsoft Social Engagement använder sessions-cookie för att tillåta användare att förflytta sig från sida till sida utan att behöva logga in igen på varje sida. För användarens räkning kan vi använda cookies till att lagra autentiseringsuppgifter vilket underlättar autentisering för framtida sessioner.
Sessions-cookies krävs för att Microsoft Social Engagement ska fungera, de kan inte väljas bort. Men cookies för inloggning lagras endast på användarens begäran.

Se även

Administrera Microsoft Social Engagement
Förstå användarroller
Integrera Social Engagement med Office 365