Konfigurera Social Engagement för Social Selling Assistant

Innan du bjuder in användare att arbeta med Social Selling Assistant rekommenderar vi att en administratör konfigurerar Microsoft Social Engagement så att användarna får ut mesta möjliga av rekommendationerna. Anpassade innehållsfeeds baseras på konfigurationen i den anslutna Social Engagement-lösningen. Användaren kan välja bland tillgängliga sökämnen och sociala profiler för att anpassa Social Selling Assistant-inställningarna. Under anpassningen kan användare välja sökämnen för att skaffa information och delningsrekommendationer. De kan även lägga till egna sociala profiler eller visa delade profiler för delning av rekommendationerna.

Efter att en systemadministratör installerade Social Selling Assistant i Microsoft Dynamics 365 kan en administratör för Social Engagement optimera konfigurationen. Starta genom att flagga sökämnen som samlar ihop inlägg som ägs av organisationen eller skapa en särskild tagg om du vill upphöja vissa inlägg till användare i Social Selling Assistant. Slutligen går det att dela sociala profiler med andra användare för att tillåta dem att skriva inlägg för sin räkning.

Flagga sociala profiler i sökregler som ägda

Om du konfigurerade en sökregel för inlägg från sociala profiler som ägs av organisationen går det att flagga dem därefter. Det gör det möjligt för rekommendationsmodellen att tydligt skilja mellan innehåll från organisationens ägda profiler och innehåll som ägs av andra och bearbeta det i enlighet med detta.

Flagga ägda profiler

  1. I Social Engagement går du till Sökinställningar.

  2. Välj sökämnet som du vill uppdatera.

  3. Välj sökregeln som innehåller de sociala profilerna eller skapa en ny regel.

    Skärmbild av sidan Sammanfattning i området Sökinställningar

  4. Ställ in ÄgdJa i listan med sociala profiler om organisationen äger profilen.

Tips

Som en pågående process för att underlätta underhållet bör du ställa in flaggan Ägd när nya sökämnen och/eller sökregler skapas i organisationen.

Dela sociala profiler med andra användare

Användare av Social Selling Assistant kan antingen lägga till egna sociala profiler eller välja bland delade profiler för att dela rekommenderat innehåll. Läs om att lägga till en social profil eller dela en social profil som du äger med andra användare på Hantera sociala profiler.

Konfigurera en anpassad tagg om du vill upphöja inlägg

Aktivera organisationen att förstärka specifika meddelanden på sociala media. Bygg vidare på funktionerna i Social Selling Assistant genom att manuellt upphöja sådana meddelanden till säljarna genom att lägga till en specifik tagg till ett inlägg i Social Engagement.

Ange en tagg att upphöja

  1. Öppna Inställningar > Anpassade taggar som administratör i Social Engagement.

  2. Markera taggen som du vill använda till att upphöja inlägg.

  3. Ställ in Social Selling Assistant. Mer information: Arbeta med taggar

Alla inlägg som har en eller flera av dessa taggar upphöjs automatiskt till Social Selling Assistant. Använd någon av taggarna som du markerade här på inlägget för att upphöja ett det i Social Selling Assistant. Mer information: Upphöja ett inlägg till Social Selling Assistant

Skärmbild på sidan Egna taggar i området Globala inställningar. Upphöjd till Social Selling Assistant är aktiverat

Se även

Öka inflytandet med Social Selling Assistant
Anpassa Social Selling Assistant för enskilda användare
Ställa in sökningar för att lyssna på konversationer i sociala media
Arbeta med Social Selling Assistant
TechNet: Utöka Dynamics 365 med integrering och lösningar