Ansluta Dynamics 365 och Social Engagement

Konfigurera anslutningen mellan Dynamics 365 och Social Engagement så att det går att länka sociala inlägg till Dynamics 365. Genom att länka inlägg till Dynamics 365 går det att skapa Dynamics 365-poster från inlägg som hittats i Social Engagement med hjälp av funktionen Regler för att skapa och uppdatera poster automatiskt i Dynamics 365.

Förutsättningar för att upprätta en anslutning till Dynamics 365

Följande förutsättningar gäller för både Dynamics 365 (online) och Dynamics 365 (on-premises). Specifika förutsättningar för Dynamics 365 (online) eller Microsoft Dynamics 365 beskrivs senare i det här avsnittet.

 • Du har en tilldelad licens för både Dynamics 365 och Microsoft Social Engagement.

 • Du har säkerhetsrollen Systemadministratör i Dynamics 365. Kontakta systemadministratören om du behöver en uppgradering av licensierade produkter eller en uppdatering av behörigheterna.

 • Du har användarrollen Administratör i Social Engagement. Ta reda på vilken användarroll du har i Social Engagement genom att gå till Inställningar > Personliga inställningar > Dina inställningar.

 • Webbläsaren blockerar antagligen popup-fönster som öppnas av Social Engagement när du autentiserar på Dynamics 365, Twitter eller Facebook. Läs mer om rekommenderade webbläsarinställningar för hantering av popup-fönster för autentisering.

Ytterligare förutsättningar för anslutning till Dynamics 365 (online)

 • Organisationens Dynamics 365 (online)-instans uppgraderas till Dynamics CRM Online 2015, uppdatering 1 eller en senare version.

 • Din Dynamics 365-instans är redo att ta emot sociala data. Mer information: TechNet: Kontrollera sociala data

Ytterligare förutsättningar för anslutning till Dynamics 365 (lokalt) (aktiverad för installation mot Internet)

 • Du har uppgraderat till minst Microsoft Dynamics 365 (lokalt) och distributionen är aktiverad för installation mot Internet.

 • Din (lokala) Dynamics 365-instans är en Installation mot Internet (IFD) med en offentlig IP-adress.
  Mer information: TechNet: Konfigurera installation mot Internet för Microsoft Dynamics CRM

 • Aktivera stöd för OAuth genom att följa riktlinjerna för åtgärder efter installation och konfiguration för Microsoft Dynamics CRM.

 • Registrera Social Engagement-lösningen så att den kan ansluta till och autentiseras av Dynamics 365-servern och få åtkomst till webbtjänsterna. Varje lösning som du vill ansluta till Dynamics 365 (lokalt) (installation mot Internet aktiverat) måste registreras som en RedirectUri. Registrera den stationära klienten med följande kommando:

  Add-AdfsClient -Name MSE -ClientId e8ab36af-d4be-4833-a38b-4d6cf1cfd525 -RedirectUri @("https://listening-prod.dynamics.com/api/connect/version/1.0/solutions/<solution id>/crm/oauthRedirect ", "https://listening-prod.dynamics.com/api/connect/version/1.0/solutions/<solutionid>/crm/oauthRedirect") -Description "OAuth 2.0 client for MSE".

  Mer information: TechNet: Genomgång: Registrera en CRM-app med Active Directory

Anteckning

Funktionen Länk till Dynamics 365 har inte stöd för Microsoft Dynamics 365 (on-premises) i kombination med webbläsarna Internet Explorer och Microsoft Edge.

Upprätta en anslutning mellan Social Engagement och Dynamics 365

Om Dynamics 365 (online) och Social Engagement ska kunna anslutas måste båda tjänsterna ingå i samma organisations Office 365-prenumeration. Om du har tilldelat licenser för både Dynamics 365 (online) och Social Engagement hittar du båda produkterna i startfönstret för Office 365. Mer information: Presentation av startfönstret för Office 365

Ansluta Social Engagement och Dynamics 365

 1. I Social Engagement går du till Inställningar > Anslutningar > Microsoft Dynamics 365.

 2. Klicka på Lägg till anslutning Knappen Lägg till.

 3. Välj Anslutningstyp i listrutan.
  Lägg till listrutan Anslutning i Social Engagement

 4. Ange anslutningsinformation för Dynamics 365 (online)-instansen.

  • Dynamics 365 (online)

  • Välj Dynamics 365 (online) och klicka sedan på Sök efter instanser för att automatiskt identifiera alla tillgängliga Dynamics 365 (online)-instanser i hela världen i Office 365-klientorganisationen.
   Lägg till dialogrutan Anslutning i Social Engagement

  • Välj Dynamics 365 (online)-instansen som du vill ansluta till i listan med identifierade Dynamics 365 (online)-instanser för den valda platsen. Mer information om identifieringsprocessen finns i Ta reda på webbadressen till organisationen med webb-API.

  • Baserat på vald Dynamics 365 (online)-instans ändras värdet i fältet Namn. Du kan uppdatera Dynamics 365 (online)-namnet om det behövs.

  • För Dynamics 365 (lokalt)

  • Välj Dynamics 365 (lokalt) och lägg till informationen om din Dynamics 365-instans. Ange sedan ett unikt namn på anslutningen.
   Lägg till en anslutning för Dynamics 365 (lokal)

 5. Klicka på knappen Nästa Knappen Nästa.

 6. Om anslutningen lyckades öppnas rutan Dynamics 365-instans med information om den anslutna instansen.

 7. Du kan aktivera alternativet Ange som standard om du vill att den här instansen ska väljas som standard när nya länkar till Dynamics 365-poster från sociala inlägg skapas.

 8. Om du har ändrat något värde i rutan Dynamics 365-instans klickar du på Spara Knappen Spara för att använda ändringarna.
  Den anslutna Dynamics 365 (online)-instansen visas nu i listan i huvudfönstret när du öppnar Inställningar > Anslutningar > Microsoft Dynamics 365.

Nästa steg

När du har anslutit Dynamics 365 till Social Engagement går det att definiera entitetsinformationen i Social Engagement för att ange informationen i den sociala aktivitetsentitet som skapas när du länkar ett inlägg till Dynamics 365.

När du är nöjd med entitetskonfigurationen måste du konfigurera Reglerna för postgenerering i Dynamics 365 till att automatiskt skapa Dynamics 365-poster från sociala aktivitetsentiteter.

Sekretesspolicy

Genom att aktivera att Microsoft Social Engagement ansluter till Dynamics 365 tillåter du att data skickas till Dynamics 365 med en enskild åtgärd på ett inlägg eller med automatiseringsregler.

Dynamics 365 lagrar data från Microsoft Social Engagement som en SocialActivity-entitet och en SocialProfile-entitet och kan senare konvertera SocialActivity till en annan posttyp baserad på fördefinierade regler. Alla Dynamics 365-användare med åtkomstbehörighet till Dynamics 365-poster får åtkomst till och/eller bearbeta dessa data.

Observera att data skickad från Microsoft Social Engagement innehåller både socialt innehåll och kunddata. Data innehåller social innehållsinformation om det sociala inlägget (författare och text) såväl som kunddata i form av utökad information, såsom sentiment och taggar. Fullständig information om innehållet i data som skickas till Dynamics 365 finns i ämnet nyttolastegenskaper.

Se även

Länka inlägg från Social Engagement till Dynamics 365
Skapa en Dynamics 365-post med ett socialt inlägg
Hantera anslutningen mellan Dynamics 365 och Social Engagement
Administrera Microsoft Social Engagement