Copyright

Detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Information och åsikter som uttrycks i detta dokument, bland annat webbadresser och andra referenser till webbplatser på Internet, kan ändras utan föregående meddelande.

Vissa exempel som beskrivs häri ges endast som illustration och är påhittade. Eventuella likheter eller kopplingar är oavsiktliga och ska betraktas som tillfälligheter.

Detta dokument ger dig inga juridiska rättigheter till någon som helst immateriell rättighet i någon som helst Microsoft-produkt. Du får kopiera och använda det här dokumentet som referens för interna syften.

Videoklippen och e-böckerna är kanske endast tillgängliga på engelska. Om du klickar på länkarna kan du bli vidarebefordrad till en webbplats i USA med innehåll på engelska.

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, SharePoint och Windows är varumärken som tillhör bolag inom Microsoft-koncernen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.