Datalagring i Social Engagement

Lär dig vilka användardata som lagras när du arbetar med Social Engagement och hur länge dessa data sparas. Alltid när data lagras i Social Engagement, antingen som hämtade inlägg eller användarinställningar, lagras det i en databas. Inläggen lagras i ett centralt datalager, och alla andra data lagras i en lösningsspecifik databas. Inlägg som har gjorts i Social Engagement är tillgängliga för analys i 15 månader innan de automatiskt tas bort från databasen. Om du behöver ha kvar äldre data i rapporteringssyfte kan du exportera data innan lagringstiden upphör.

Lagring av privata meddelanden och direktmeddelanden som vanliga inlägg

Om minst en användare har lagt till en social profil till en organisations Social Engagement-lösning och datainhämtning är tillåten för privata meddelanden i den här sociala profilen kan privata meddelanden för den här profilen hämtas.

Anteckning

En användare med behörighet att arbeta med sökämnen kan skapa regler som hämtar privata meddelanden och liknande inlägg som hittas via offentliga sökningar. När ett privat meddelande lagras i databasen är det synligt för alla användare som har åtkomst till Social Engagement i samma organisation.

Datalagring vid borttagning av en social profil

Om en lösning hämtade in privata meddelanden från en social profil, och ägare tar bort den sociala profilen, döljs alla privata meddelanden ur denna profil i användargränssnittet omedelbart efter borttagningen.

Direktmeddelandena sparas dock i den centrala databasen, så länge lösningen inte avetableras eller inläggen blir äldre än 15 månader.

Datalagring vid borttagning av ett privat meddelande

Om en lösning hämtade in privata meddelanden från en social profil, och ägaren av den sociala profilen tar bort ett av dessa meddelanden, visas inte längre det borttagna meddelandet i användarens gränssnitt.

Datalagring vid borttagning eller avetablering av en organisation

Om den globala administratören beslutar sig för att avetablera Social Engagement-lösningen för en organisation tas alla relaterade data, som inlägg, sökämnen, direktmeddelanden och användarbehörigheter, bort 180 dagar efter att organisationens prenumeration sägs upp.

Se även

Hantera sociala profiler
Förstå användarroller
Arbeta med inlägg