Integrera Social Engagement med Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

Du kan få användbara sociala insikter genom att ansluta Customer Engagement-instansen till Social Engagement. Social Engagement gör sociala medier tillgängliga för säljteam, kundtjänsthandläggare och alla andra i organisationen. De lättbegripliga widgetarna visar kvantitativa insikter som hjälper dig förstå vad dina kunder eller prospekt säger om dina produkter, varumärken och tjänster. Identifiera eventuella problem eller komplimanger som nämnts om dina produkter och tjänster i sociala medier.

Med Sociala insikter tar du sociala medier direkt in i instrumentpanelen och entitetsformulären i Customer Engagement. Som administratör kan du konfigurera anslutningen till Social Engagement och lägga till Sociala insikter-kontrollerna i entitetsformulären och systeminstrumentpanelerna. Du använder Sociala insikter-kontrollerna för att ange vilka sociala data som du vill se och i vilket formulär du vill att informationen ska visas. När du ställer in Sociala insikter-kontrollerna väljer du ett sökämne eller en sökämneskategori och visuella effekter. När du har valt sökämnet eller kategorin kan du välja visuella element. Det kan vara ett diagram eller annan visuell representation av data. Här finns mycket intressant och användbar information som är lätt att följa.

Med Sociala insikter-widgetarna i Customer Engagement-formulären och -instrumentpanelerna får du tillgång till sociala data direkt där du arbetar. Du kan när som helst klicka på en widget för att komma till Social Engagement och öka detaljnivån och utforska data vidare.

Ansluta tjänsten Dynamics 365 for Customer Engagement till Social Engagement för Sociala insikter

Om du vill konfigurera anslutningen måste du ha en prenumeration på Social Engagement, vara behörig Social Engagement-användare och ha en Social Engagement-instans för denna Customer Engagement-instans.

Förutsättningar

 • Du måste ha säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Customer Engagement-instansen.

 • Du måste se till att din Customer Engagement-domän har lagts till i listan över tillåtna domäner i i Social Engagement.

Ansluta till Social Engagement

 1. I Dynamics 365 for Customer Engagement-appen väljer du Inställningar > Administration > Microsoft Social Engagement-konfiguration.

 2. Välj Fortsätt för att godkänna ansvarsfriskrivningen.

 3. På sidan Microsoft Social Engagement-konfiguration, i listrutan Välj den Microsoft Social Engagement-lösning du vill ansluta till väljer du den Social Engagement-instans du vill ansluta till. Välj knappen Välj bredvid listrutan. Knappen Välj blir nedtonad för att indikera att markeringen bekräftas.

  Vyn Microsoft Social Engagement-konfiguration

Ansluta tjänsten Dynamics 365 for Customer Engagement on-premises till Social Engagement för Sociala insikter

Förutsättningar

 • Du måste ha säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Customer Engagement-instansen.

 • Du måste se till att din Customer Engagement-domän har lagts till i listan över tillåtna domäner i i Social Engagement.

Ansluta Dynamics 365 for Customer Engagement on-premises till Social Engagement

 1. I Dynamics 365 for Customer Engagement-appen väljer du Inställningar > Administration > Microsoft Social Engagement-konfiguration.

 2. Välj Fortsätt för att godkänna ansvarsfriskrivningen.

 3. Följ anvisningarna på sidan Microsoft Social Engagement-konfiguration.

  Vyn Microsoft Social Engagement-konfiguration

Lägga till visuella Social Engagement-element ett entitetsformulär

Om du vill lägga till Sociala insikter-kontroller i ett entitetsformulär (posttyp) måste du använda formulärredigeraren som finns i området Anpassning i Customer Engagement. Du kan placera Sociala insikter-kontrollen var som helst i formuläret och ändra storlek på den, precis som du skulle göra med iFrame-kontroller. Du kan förstora kontrollen genom att öka antalet rader och sträcka ut kontrollen över flera kolumner. Detta är viktigt om du vill göra ett diagram i kontrollen större och lättare att läsa. Mer information: Använda formulärredigeraren.

 1. Välj Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet.

 2. Gå till navigeringsfönstret, Komponenter och expandera Entiteter.

 3. Expandera entiteten som du vill lägga till Sociala insikter-kontrollen i. Välj Formulär.

 4. Välj entitetens huvudformulär i rutnätsvyn.

 5. Välj fliken Infoga. Välj ikonen Sociala insikter överst i formuläret i menyfliksområdet. Fyll i de obligatoriska fälten, som det unika namnet på kontrollen och etiketten, i inställningsdialogrutan.
  Välj för att aktivera Skicka postens objekttypskod och unika identifierare som parametrar.

 6. Välj OK. Sociala insikter-kontrollen läggs nu till i entitetsformuläret. Du kan ändra storlek på kontrollen eller flytta kontrollen till en annan plats i formuläret.

 7. Gå tillbaka till fliken Start. Välj Spara och sedan Publicera för att publicera ytterligare anpassningar. Kontrollen som kallas Konfigurera sociala insikter visas i alla poster i formuläret. Det går att lägga till sökämnen, sökkategorier och visuella element i kontrollen.

Lägga till visuella Social Engagement-element på instrumentpaneler

Du kan lägga till Sociala insikter-kontroller på befintliga systeminstrumentpaneler eller en ny instrumentpanel. Nu ska vi skapa en ny instrumentpanel och lägga till Sociala insikter-kontrollen på den. Vi ska använda guiden Konfigurera Sociala insikter. Strax efter att installationen är klar och anpassningarna har publicerats, ska tabeller och diagram med sociala data visas på instrumentpanelen.

 1. Välj Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet.

 2. Välj Instrumentpaneler under Komponenter i navigeringsfönstret.

 3. Välj Ny i kommandofältet. Välj en layout och välj Skapa.

 4. Ange namnet på instrumentpanelen i instrumentpanelsformuläret i rutan Namn och välj Spara.

 5. Lägg till kontrollen genom att välja ikonen Infoga sociala insikter i mitten av avsnittet i instrumentpanelsformuläret, eller välj Fler kommandon i kommandofältet och välj Sociala insikter i listrutan. Guiden Konfigurera Sociala insikter visas.

  Konfigurera Sociala insikter, steg 1

 6. Välj Avancerat i guiden Konfigurera Sociala insikter. Dialogrutan Lägg till Sociala insikter visas. Fyll i de obligatoriska fälten och välj OK. Du kan också använda standardvärdena och välja OK eller Avbryt för att stänga dialogrutan.

  Avancerad konfiguration för Sociala insikter

 7. I huvudfönstret i guiden Konfigurera Sociala insikter väljer du Sökämne eller Sökämneskategori och sedan Nästa.

 8. Om du vill välja sökämnet eller sökämneskategorin väljer du ämnet eller kategorin i listrutan, beroende på vad du valde i föregående steg, och väljer sedan Nästa.

  Anteckning

  Du kan skapa ett nytt sökämne i stället för att välja ett sökämne i listrutan. Välj Skapa ett nytt sökämne, fyll i obligatoriska fält och välj Nästa.

  Konfigurera Sociala insikter, steg 2

 9. Gå till listrutan med visuella element och välj widgetarna eller diagrammen du vill ska visas i komponenten. Du kan lägga till så många visuella element som du vill och flytta dem uppåt och nedåt i listan med hjälp av pilarna Flytta upp och Flytta ned. Du kan också ta bort ett visuellt element genom att välja raderingsikonen till höger. Välj Slutför.

  Konfigurera Sociala insikter, steg 3

 10. Välj Spara i kommandofältet och välj sedan Stäng.

 11. Välj Publicera alla anpassningar i kommandofältet för att publicera anpassningarna. När anpassningarna har publicerats visas Sociala insikter på instrumentpanelen.

  Exempelwidget för Sociala insikter

Konfigurera formulär: Lägga till och konfigurera kontroller för Sociala insikter

Lägga till en Sociala insikter-kontroll i ett entitetsformulär

Om du vill lägga till Sociala insikter-kontroller i ett entitetsformulär (posttyp) måste du använda formulärredigeraren som finns i området Anpassning i Dynamics 365 for Customer Engagement. Du kan placera Sociala insikter-kontrollen var som helst i formuläret och ändra storlek på den, precis som du skulle göra med IFrame-kontroller. Du kan förstora kontrollen genom att öka antalet rader och sträcka ut kontrollen över flera kolumner. Detta är viktigt om du vill göra ett diagram i kontrollen större och lättare att läsa.

 1. Välj Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet.

 2. Gå till navigeringsfönstret, Komponenter och expandera Entiteter.

 3. Expandera entiteten som du vill lägga till Sociala insikter-kontrollen i. Välj Formulär.

 4. Välj entitetens huvudformulär i rutnätsvyn.

 5. Välj fliken Infoga. Välj ikonen Sociala insikter överst i formuläret i menyfliksområdet. Fyll i de obligatoriska fälten, som det unika namnet på kontrollen och etiketten, i inställningsdialogrutan.

Välj för att aktivera Skicka postens objekttypskod och unika identifierare som parametrar.

 1. Välj OK. Sociala insikter-kontrollen läggs nu till i entitetsformuläret. Du kan ändra storlek på kontrollen eller flytta kontrollen till en annan plats i formuläret.

 2. Gå tillbaka till fliken Start. Välj Spara och sedan Publicera för att publicera ytterligare anpassningar. Kontrollen som kallas Konfigurera sociala insikter visas i alla poster i formuläret. Det går att lägga till sökämnen, sökkategorier och visuella element i kontrollen.

Konfigurera visuella element för Sociala insikter i entitetsformulär

Ändra konfigurationen av Sociala insikter på webbklienten

När Sociala insikter har lagts till i ett entitetsformulär i en webbklientapp kan du konfigurera det efter eget behov.

 1. Markera symbolen Ändra visuellt element om du vill redigera diagram och grafer som visas i Sociala insikter-komponenten.

 2. Markera symbolen Ändra eller redigera sökämnet om du vill konfigurera sökämnet (eller kategorin) för insikterna.

 3. Markera symbolen Ta bort Sociala insikter om du vill ta bort Sociala insikter-komponenten från vyn i formuläret. Det underliggande sökämnet eller anpassningarna tas inte bort eftersom andra användare kanske fortfarande arbetar med dessa widgetar.

 4. Bekräfta ändringarna i dialogrutan Konfigurera Sociala insikter.

Ändra konfigurationen av Sociala insikter i appar med enhetligt gränssnitt

När du arbetar med en app som skapat för enhetligt gränssnitt i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar kan du ändra hur Sociala insikter visas efter eget behov.

 1. Gå till Sociala insikter-kontrollen och välj ikonen Redigera ikonen Redigera för Sociala insikter.

 2. I dialogrutan Konfigurera Sociala insikter kan du ändra sökämnet eller kategorin som analysen ska bygga på.

 3. Du kan ändra ordning på widgeterna med hjälp av pilikonerna. Du kan dessutom lägga till eller ta bort widgetar från komponenten. Kom ihåg att du alltid kan lägga till en borttagen widget igen. Såvida inte du ändrar sökkonfiguration visas samma data.

Konfigurera sökämnen i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

Sökämnen skapas vanligtvis av administratörer eller privilegierade analytiker direkt i Social Engagement-inställningarna. Men för att komma igång snabbt kan användare med användarrollerna Administratör eller Privilegierad analytiker i Social Engagement skapa sökningar inifrån en ansluten Customer Engagement-instans.

För att du ska ha tillgång till de fullständiga alternativen när sökämnen skapas rekommenderar vi att du arbetar direkt i Social Engagement. Ta reda på hur du konfigurerar sökämnen i Social Engagement.

Återställa Sociala insikter

Den här åtgärden tar bort alla befintliga data i Customer Engagement-appar för sökämnen, sökämneskategorier och visuella element för Sociala insikter.

 1. Välj Inställningar > Administration > Microsoft Social Engagement-konfiguration.

 2. På sidan Microsoft Social Engagement-konfiguration väljer du Återställ Sociala insikter. Meddelanderutan Återställ bekräftelse för sociala insikter visas. Välj Bekräfta om du vill fortsätta, annars väljer du Avbryt.

  Bekräftelseskärm för att återställa Sociala insikter

Se även

Komma igång med Social Engagement
Administrera Microsoft Social Engagement
Tilldela behörigheter och användarroller