Länka inlägg från Social Engagement till Dynamics 365 apps

Microsoft Social Engagement tillhandahåller en plattform för att inhämta offentliga inlägg från sociala medier. Du kan länka inlägg i Social Engagement till en Dynamics 365-instans och omvandla dem till nya poster.

När du länkar ett inlägg från Social Engagement till en Dynamics 365-instans skapas en social aktivitetspost. Dynamics 365-appar kan automatiskt omvandla sådana sociala aktiviteter till andra typer av poster, till exempel ett lead, en affärsmöjlighet eller ett ärende.

Steg för att länka inlägg

  1. Först och främst, ställ in funktionen för att länka sociala inlägg i en Dynamics 365-instans som sociala aktiviteter. Som Social Engagement-administratör måste du ansluta instansen till Social Engagement.

  2. Därefter kan du definiera attributen för de Dynamics 365-entiteter som du vill visa i Social Engagement.

  3. I Dynamics 365 kan du som systemadministratör eller systemanpassare konfigurera regler för hantering av nyskapade sociala aktiviteter med funktionen Regler för att skapa och uppdatera poster automatiskt i Dynamics 365-inställningarna.

  4. När allt har konfigurerats kan dina användare börja länka sociala inlägg för att skapa eller uppdatera Dynamics 365-poster.
    Mer information: Skapa en ny Dynamics 365 for Customer Engagement-post från ett socialt inlägg

  5. Alternativt kan du konfigurera automatiseringsregler i Social Engagement för att skapa nya Dynamics 365-poster för inlägg som matchar en angiven datamängd.

  6. Lär dig hur du tar bort eller inaktiverar en anslutning och hur detta kan påverka befintliga länkar eller länkning av nya sociala inlägg.

Sekretesspolicy

Genom att aktivera att Microsoft Social Engagement ansluter till Dynamics 365 tillåter du att data skickas till Dynamics 365 med en enskild åtgärd på ett inlägg eller med automatiseringsregler.

Dynamics 365 lagrar data från Microsoft Social Engagement som en SocialActivity-entitet och en SocialProfile-entitet och kan senare konvertera SocialActivity till en annan posttyp baserad på fördefinierade regler. Alla Dynamics 365-användare med åtkomstbehörighet till Dynamics 365-poster får åtkomst till och/eller bearbeta dessa data.

Observera att data skickad från Microsoft Social Engagement innehåller både socialt innehåll och kunddata. Data innehåller social innehållsinformation om det sociala inlägget (författare och text) såväl som kunddata i form av utökad information, såsom sentiment och taggar. Fullständig information om innehållet i data som skickas till Dynamics 365 finns i ämnet nyttolastegenskaper.

Se även

Administrera Microsoft Social Engagement
Konfigurera anslutningen mellan Dynamics 365 for Customer Engagement och Social Engagement
Skapa en ny Dynamics 365 for Customer Engagement-post från ett socialt inlägg