Hantera åtkomsttokens

Microsoft Social Engagement kräver att du tillhandahåller åtkomsttokens för att inhämta data från vissa källor och interagera med inlägg med hjälp av sociala profiler. Åtkomsttoken gör det möjligt att inhämta data och du får dem genom att lägga till en social profil i Social Engagement där användarna loggar in till sociala medier-konton. Vi rekommenderar att flera användare lägger till token, för då går datainhämtningen snabbare och risken minskar för att datainhämtningen avbryts på grund av att en åtkomsttoken har förfallit.

Anteckning

Data som hämtas med hjälp av en användartoken är bara tillgängliga i organisationens Social Engagement-lösningar.

Social Engagement tillhandahåller inhämtningstoken (för att hämta data på uppdrag av en användare från sociala medier) och interaktionstoken (för att göra inlägg på uppdrag av en användare i sociala medier). Tabellen nedan visar vilka token som finns för sociala profiler.

Typ av social profil Typ av token
Facebook-profil Inhämtningstoken: Inhämta offentliga data från Facebook-sidor.
Facebook-sida Interaktionstoken: Inhämta privata meddelanden från Facebook-sidor, publicera och svara på inlägg och inhämta information om författare till inlägg och kommentarer.
Instagram-konto Inhämtningstoken: Inhämta offentliga data från Instagram.
Twitter-profil Interaktionstoken: Inhämta privata meddelanden från en Twitter-profil samt publicera och svara på inlägg.
YouTube-konto Interaktionstoken: Kommentera och betygsätt videoinlägg och svara på kommentarer på YouTube.

Token för datainhämtning

Om du lägger till token för datainhämtning kan du också inhämta inlägg från vissa källor. Det är viktigt att förstå att inhämtningen av dessa inlägg är en process i två steg. När du har lagt till token så att inhämtningen kan göras, måste du också skapa en sökregel i ett sökämne för att kunna börja inhämta direktmeddelanden eller inlägg från Facebook-sidor och Instagram.

Lägga till en Facebook-inhämtningstoken och tillåta datainhämtning

Du måste ha en Facebook-inhämtningsprofil för att inhämta data från Facebook-sidor. Du måste autentisera åkomsttoken genom att logga in på ditt konto och tillåta datainhämtning för att kunna inhämta offentliga inlägg från en Facebook-sida.

Anteckning

Tillhandahållna token förfaller efter 60 dagar. Microsoft Social Engagement skickar ett meddelade till dig när det är dags att autentisera om din Facebook. Meddelandet skickas från socialengagement@microsoft.com och genom meddelanden i Social Engagement.

Viktigt

När du lägger till eller autentiserar om en social profil för Facebook-datainsamling kan Social Engagement påträffa fel på grund av gränser i vår Facebook-kopplingsapp. Vänta cirka 15 minuter innan du försöker lägga till eller omautentisera din profil.

 1. Gå till Inställningar > Sociala profiler.

 2. Välj rätt social profil och välj sedan Autentisera token igen på sidans/profilens informationsfönster i Facebook Knappen Autentisera tokens i Social Engagement på nytt under Tillåt datahämtning och ange inloggningsuppgifterna.

 3. Under Använd för sökhämtning väljer du listrutepilen bredvid symbolen för sökhämtning Symbolen Nyckelord och markerar sedan kryssrutan bredvid Tillåt för att inhämta data från Facebook-sidor. Token blir aktiv när du har markerat kryssrutan.

 4. Välj Spara.

Lägga till en Instagram-token och tillåta datainhämtning

 1. Gå till Inställningar > Sociala profiler.

 2. Välj rätt social profil (Instagram-konto) och välj Autentisera token igen på Instagram-kontots informationspanel Knappen Autentisera tokens i Social Engagement på nytt och ange inloggningsuppgifterna.

  Anteckning

  Om ditt företag äger flera instanser av Social Engagement ska du lägga till en unik Instagram-profil för varje instans. Vi kan inte inhämta information om en Instagram-profil används i en annan Social Engagement-instans.

 3. Under Använd för sökhämtning, välj listrutepilen bredvid symbolen för sökhämtning Symbolen Nyckelord och markerar sedan kryssrutan bredvid Tillåt för att inhämta data från Instagram-sidor. Token blir aktiv när du har markerat kryssrutan.

 4. Välj Spara.

Token för interaktion med inlägg

När du lägger till token för interaktion med inlägg kan du hämta privata meddelanden från Facebook-sidor och Twitter samt publicera och besvara inlägg. Dessutom behöver du en aktiv interaktionstoken för Facebook-sidan för att kunna hämta information om författare för de Facebook-sidor som du äger. Du måste ha en interaktionstoken för varje Facebook-sida. Om du inte har någon interaktionstoken visas inlägg och kommentarer från användarna på Facebook-sidan i Social Engagement utan information om författare.

Du kan kontrollera hälsotillstånd för dina token för att se till att de inte har förfallit. Mer information: Kontrollera hälsotillståndet för dina sociala profiler

Anteckning

Öppna din sida med sociala profiler när du vill lägga till en token. Om du inte ser den sociala profilen i fråga kan du lägga till en social profil och token direkt.

Lägga till en token för Facebook-sidor och tillåta datainhämtning för privata meddelanden

 1. Gå till Inställningar > Sociala profiler.

 2. Välj rätt social profil och välj Autentisera token igen i Facebook sidinformationspanel Knappen Autentisera tokens i Social Engagement på nytt och ange inloggningsuppgifterna.

 3. Under Hämtning av privata meddelanden väljer du listrutepilen bredvid symbolen för privata meddelanden Symbolen Privata meddelanden och markerar sedan kryssrutan bredvid Tillåt för att hämta privata meddelanden till och från ditt Facebook-konto. Token blir aktiv när du har markerat kryssrutan.

 4. Välj Spara.

Lägga till en Twitter-token och tillåta datainhämtning för privata meddelanden

 1. Gå till Inställningar > Sociala profiler.

 2. Välj rätt social profil och välj sedan Autentisera token igen i profilinformationsfönstret i Twitter Knappen Autentisera tokens i Social Engagement på nytt under Tillåt interaktioner och ange inloggningsuppgifterna. Under Hämtning av privata meddelanden, välj listrutepilen bredvid symbolen för privata meddelanden Symbolen Privata meddelanden och markerar sedan kryssrutan bredvid Tillåt för att hämta privata meddelanden till och från ditt Twitter-konto. Token blir aktiv när du har markerat kryssrutan.

 3. Välj Spara.

Autentisera om en token

Förfallna token måste autentiseras om för att datainhämtning och interaktion med inlägg ska kunna fortsätta. Du kan också kontrollera hälsotillstånd för dina token i dina listor över sociala profiler. Mer information: Kontrollera hälsotillståndet för dina sociala profiler

 1. Välj rätt social profil och välj Autentisera token igen Knappen Kräv ägarskap i Social Engagement.

 2. Ange de aktuella autentiseringsuppgifterna.

Ta bort token

Du kan ta bort token från sociala profiler som du äger.

 1. Gå till Inställningar > Sociala profiler.

 2. Markera önskad social profil, gå till rutan med den sociala profilen och välj knappen Ta bort din token Knappen Ta bort bredvid den token som du vill ta bort.

 3. Välj Spara.

Sekretesspolicy

Microsoft Social Engagement använder Microsoft Cognitive Services för att identifiera språket för innehållet i privata meddelanden från Twitter- och Facebook-sidor. Rubriken och innehållet i privata meddelanden som skickas bara till Microsoft Cognitive Services för att identifiera språket. Rubriken och innehållet i privata meddelanden lagras inte Microsoft Cognitive Services. Läs igenom sekretesspolicyn för Microsoft Cognitive Services.

Se även

Interagera i sociala nätverk
Ställa in sökningar för att följa konversationer i sociala medier
Hantera sociala profiler