Hantera åtkomsttokens

Microsoft Social Engagement kräver att du tillhandahåller åtkomsttokens för att inhämta data och interagera med inlägg för sociala profiler. För Facebook-profiler, Facebook-sidor, Twitter-profiler och YouTube-konton krävs åtkomsttoken för att du ska kunna hämta och interagera med inlägg. För Instagram-konton krävs åtkomsttoken för du ska kunna inhämta inlägg. Åtkomsttoken gör det möjligt att inhämta data och du får dem genom att logga in på ditt sociala medier-konto. Inhämtningstoken gör inga personliga inlägg på Facebook-, Twitter- eller Instagram-konton. Vi rekommenderar användarna att lägga till minst två olika token i Social Engagement. Om du lägger till fler token går datainhämtningen snabbare och risken minskar för att datainhämtningen avbryts på grund av att en åtkomsttoken har förfallit. Se till att du har användarroller som är behörig att lägga till en social profil innan du lägger till en användartoken. Mer information: Hantera sociala profiler

Anteckning

Det är obligatoriskt att tillhandahålla en åtkomsttoken. Om du inte gör det hindras Microsoft Social Engagement från att hämta privata meddelanden från Facebook-sidor och Twitter. Åtkomsttoken som mottas från användare lagras och krypteras i en säker databas. Data som inhämtas med token delas inte med några andra Microsoft Social Engagement-lösningar.

Tabellen nedan visar vilka token du behöver lägga till för dina sociala profiler.

Typ av social profil Typ av token
Facebook-profil Inhämtningstoken: Inhämta offentliga data från Facebook-sidor

Interaktionstoken: Publicera och svara på inlägg på Facebook-sidor
Facebook-sida Interaktionstoken: Inhämta privata meddelanden från Facebook-sidor samt publicera och svara på inlägg.
Instagram-konto Inhämtningstoken: Inhämta offentliga data från Instagram.
Twitter-profil Interaktionstoken: Inhämta privata meddelanden från en Twitter-profil samt publicera och svara på inlägg.
YouTube-konto Interaktionstoken: Kommentera och betygsätt videoinlägg och svara på kommentarer på YouTube.

Token för datainhämtning

Om du lägger till token för datainhämtning kan du också inhämta inlägg från Instagram och Facebook. Det är viktigt att förstå att inhämtningen är en process i två steg. När du har lagt till token och tillåtit datainhämtning börjar du inte automatiskt att söka efter inlägg. En privilegierad analytiker eller administratör måste lägga till en sökregel för den tillagda sociala profilen när de konfigurerar ett sökämne. Då kan inlägg från Facebook och Instagram analyseras. När användarna lägger till en social profil och tillåtit datainhämtning kan de också övervaka Facebook-sidor och Instagram-konton som de inte äger. Mer information: Lägga till regler i ett sökämne

Lägga till en Facebook-inhämtningstoken och tillåta datainhämtning

Du måste ha en Facebook-inhämtningsprofil för att inhämta data från Facebook-sidor. Du måste autentisera åkomsttoken genom att logga in på ditt konto och tillåta datainhämtning för att kunna inhämta offentliga inlägg från en Facebook-sida.

Anteckning

Tillhandahållna token förfaller efter 60 dagar. Microsoft Social Engagement skickar ett meddelade till dig när det är dags att autentisera om din Facebook. Meddelandet skickas från socialengagement@microsoft.com och genom meddelanden i Social Engagement.

Viktigt

När du lägger till eller autentiserar om en social profil för Facebook-datainsamling kan Social Engagement påträffa fel på grund av gränser i vår Facebook-kopplingsapp. Vänta cirka 15 minuter innan du försöker lägga till eller omautentisera din profil.

 1. Gå till Inställningar > Sociala profiler.

 2. Välj rätt social profil och välj sedan Autentisera token igen på sidans/profilens informationsfönster i Facebook Knappen Autentisera tokens i Social Engagement på nytt under Tillåt datahämtning och ange inloggningsuppgifterna.

 3. Under Använd för sökhämtning, välj listrutepilen bredvid symbolen för sökhämtning Symbolen Nyckelord och markerar sedan kryssrutan bredvid Tillåt för att inhämta data från Facebook-sidor. Token blir aktiv när du har markerat kryssrutan.

 4. Välj Spara.

Lägga till en Instagram-token och tillåta datainhämtning

 1. Gå till Inställningar > Sociala profiler.

 2. Välj rätt social profil (Instagram-konto) och välj Autentisera token igen på Instagram-kontots informationspanel Knappen Autentisera tokens i Social Engagement på nytt och ange inloggningsuppgifterna.

 3. Under Använd för sökhämtning, välj listrutepilen bredvid symbolen för sökhämtning Symbolen Nyckelord och markerar sedan kryssrutan bredvid Tillåt för att inhämta data från Instagram-sidor. Token blir aktiv när du har markerat kryssrutan.

 4. Välj Spara.

Token för interaktion med inlägg

När du lägger till token för interaktion med inlägg kan du hämta privata meddelanden från Facebook-sidor och Twitter och publicera och besvara inlägg. Du kan kontrollera hälsotillstånd för dina token för att se till att de inte har förfallit. Mer information: Kontrollera hälsotillståndet för dina sociala profiler

Anteckning

Öppna din sida med sociala profiler när du vill lägga till en token. Om du inte ser den sociala profilen i fråga kan du lägga till en social profil och token direkt.

Lägga till en Facebook-användartoken för att interagera med inlägg

 1. Gå till Inställningar > Sociala profiler.

 2. Välj rätt social profil och välj sedan Autentisera token igen i profilinformationsfönstret i Facebook under Tillåt interaktioner Knappen Autentisera tokens i Social Engagement på nytt och ange inloggningsuppgifterna.

 3. Välj Spara.

Lägga till en token för Facebook-sidor och tillåta datainhämtning för privata meddelanden

 1. Gå till Inställningar > Sociala profiler.

 2. Välj rätt social profil och välj Autentisera token igen i Facebook sidinformationspanel Knappen Autentisera tokens i Social Engagement på nytt och ange inloggningsuppgifterna.

 3. Under Hämtning av privata meddelanden, välj listrutepilen bredvid symbolen för privata meddelanden Symbolen Privata meddelanden och markerar sedan kryssrutan bredvid Tillåt för att hämta privata meddelanden till och från ditt Facebook-konto. Token blir aktiv när du har markerat kryssrutan.

 4. Välj Spara.

Lägga till en Twitter-token och tillåta datainhämtning för privata meddelanden

 1. Gå till Inställningar > Sociala profiler.

 2. Välj rätt social profil och välj sedan Autentisera token igen i profilinformationsfönstret i Twitter Knappen Autentisera tokens i Social Engagement på nytt under Tillåt interaktioner och ange inloggningsuppgifterna. Under Hämtning av privata meddelanden, välj listrutepilen bredvid symbolen för privata meddelanden Symbolen Privata meddelanden och markerar sedan kryssrutan bredvid Tillåt för att hämta privata meddelanden till och från ditt Twitter-konto. Token blir aktiv när du har markerat kryssrutan.

 3. Välj Spara.

Autentisera om en token

Förfallna token måste autentiseras om för att datainhämtning och interaktion med inlägg ska kunna fortsätta. Du kan också kontrollera hälsotillstånd för dina token i dina listor över sociala profiler. Mer information: Kontrollera hälsotillståndet för dina sociala profiler

 1. Välj rätt social profil och välj Autentisera token igen Knappen Kräv ägarskap i Social Engagement.

 2. Ange de aktuella autentiseringsuppgifterna.

Ta bort token

Observera att för sociala profiler krävs minst en giltig token för fortsatt hämtning av privata meddelanden.

 1. Gå till Inställningar > Sociala profiler.

 2. Markera önskad social profil, gå till rutan med den sociala profilen och välj knappen Ta bort din token Knappen Ta bort bredvid den token som du vill ta bort.

 3. Välj Spara.

Sekretesspolicy

Microsoft Social Engagement använder Microsoft Cognitive Services för att identifiera språket för innehållet i privata meddelanden från Twitter- och Facebook-sidor. Rubriken och innehållet i privata meddelanden som skickas bara till Microsoft Cognitive Services för att identifiera språket. Rubriken och innehållet i privata meddelanden lagras inte Microsoft Cognitive Services. Här kan du läsa sekretesspolicyn för Microsoft Cognitive Services: https://www.microsoft.com/trustcenter/cloudservices/cognitiveservices#privacy

Se även

Interagera i sociala nätverk
Ställa in sökningar för att lyssna på konversationer i sociala media
Hantera sociala profiler