Hantera globala inställningar

Definiera systeminställningar som gäller hela organisationen, till exempel lösningens namn, parametrar för sökämnen, platsgrupper, etiketter för Social Center och en anpassad länk till en sekretesspolicy. Ange standardvärden som datum- och tidsformat, gränssnittsspråk eller färgtema för Microsoft Social Engagement-lösningen, så att användarna kan komma i gång snabbt med organisationens behov.

Anteckning

Du måste vara en Social Engagement-administratör för att utföra den här uppgiften.

Om du inte är administratör kan du bara åsidosätta standardvärdena för hur Microsoft Social Engagement visas för dig i Inställningar > Personliga inställningar > Mina inställningar. Mer information: Ändra användarinställningar

Redigera lösningens namn

Lösningens namn används som referens i olika områden i programmet, till exempel i navigeringsfältet, när aviseringar och varningsmeddelanden genereras eller när innehåll exporteras.

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. Klicka på Standardinställningar i rutan Globala inställningar.

 3. Ange det nya namnet på lösningen i textrutan Namn och klicka sedan på Spara Knappen Spara.

Redigera standardgränssnittsspråk

Du kan ange standardgränssnittsspråk för alla användare av lösningen.

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. Klicka på Standardinställningar i rutan Globala inställningar.

 3. Välj gränssnittsspråket i listrutan Gränssnittsspråk.

 4. Klicka på Spara Knappen Spara för att använda ändringarna.

Redigera standardtidsramen

Ange standardtidsramen för området Analys. Varje gång du går till Analys visas alltid data för den valda standardtidsramen.

Välj mellan dessa alternativ:

 • I dag: Inlägg från aktuell kalenderdag.

 • Föregående veckan: Inlägg från de senaste sju kalenderdagarna.

 • Föregående månad: Inlägg från de senaste 30 kalenderdagarna.

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. Klicka på Standardinställningar i rutan Globala inställningar.

 3. Välj tidsram i listrutan Standardtidsram.

 4. Klicka på Spara Knappen Spara för att använda ändringarna.

Redigera standardformatet för datum och tid

Du kan använda det tillgängliga formatet för datum och tid eller anpassa det. Alla diagram och analyser visar det valda datum- och tidsformatet.

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. Klicka på Standardinställningar i rutan Globala inställningar.

 3. Välj format för datum i avsnittet Datumformat.

 4. Klicka på Spara Knappen Spara för att använda ändringarna.

Redigera talformat

Välj talformatet som passar dig. Alla diagram och analyser visar det valda talformatet.

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. Klicka på Standardinställningar i rutan Globala inställningar.

 3. Välj talformat i listrutan Talformat.

 4. Klicka på Spara Knappen Spara för att använda ändringarna.

Lägga till eller ta bort sökspråk

Du kan välja vilka språk du vill ha tillgängliga när du ställer in eller redigerar en sökregel för nyckelord i ett sökämne.

Lägga till sökspråk

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. Klicka på Sökspråk i rutan Globala inställningar.

  Tips

  Ju fler sökspråk du lägger till, desto fler inlägg kan sökreglerna för nyckelord hitta. Mer information om språken som stöds finns i Internationell tillgänglighet för Microsoft Dynamics 365.

 3. I rutan Sökspråk markerar du kryssrutorna för språken som du vill aktivera i Sökinställningar.

 4. Klicka på Spara Knappen Spara för att använda ändringarna.

Ta bort sökspråk

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. Klicka på Sökspråk i rutan Globala inställningar.

 3. I rutan Sökspråk avmarkerar du kryssrutorna för språken som du vill inaktivera i Sökinställningar.

  Varning

  Om du tar bort sökspråk kan det påverka befintliga sökämnen och regler enligt följande:

  • Sökregel uppdateras: Det borttagna sökspråket tas bort från sökregler med flera aktiva sökspråk.
  • Sökregel tas bort: Om sökregeln enbart består av det borttagna sökspråket tas regeln bort från sökämnet.
  • Sökämne tas bort: Det här inträffar om sökämnet enbart består av sökregler på det borttagna språket.
 4. Klicka på Spara Knappen Spara för att använda ändringarna.

Definiera standardinställningar för nya sökämnen

Om du är administratör kan du definiera standardinställningar för nya sökämnen. Välj de källor och språk som väljs som standard för nya sökämnen. Användare som skapar nya sökämnen kan antingen använda standardinställningarna som du har angett för sina sökämnen, eller åsidosätta dina inställningar när de ställer in sökämnen.

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. Klicka på Standardsökinställningar i rutan Globala inställningar.

 3. Under Standardsökinställningar väljer du källorna och språken som du vill tillhandahålla som standardvärden för nya sökämnen.

 4. Klicka på Spara Knappen Spara för att använda ändringarna.

Som administratör kan du bestämma om länken till en sekretesspolicy för din Social Engagement-lösning ska vara synlig eller inte.

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. Klicka på Sekretess i rutan Globala inställningar.

 3. Markera kryssrutan Visa länk till sekretesspolicy.

  Om du vill dölja länken avmarkerar du kryssrutan Visa länk till sekretesspolicy.

 4. Ange URL-adressen till sekretesspolicyn i indatafältet URL.

 5. Klicka på Spara Knappen Spara för att använda ändringarna.

Tips

Eventuellt måste du gå till en annan sida eller uppdatera webbläsaren för att den uppdaterade länken ska visas.

Aktivera anpassad inlärning

Beräkningen av sentimentvärden för inlägg kan anpassas när användarna redigerar sentimentvärden. Som administratör kan du välja om du vill aktivera anpassad inlärning för din organisation. Mer information: Anpassad inlärning för organisationens sentimentvärdeberäkningar

Hantera etiketter för inlägg

Definiera etiketter för att klassificera inlägg. Etiketter är ett snabbt och enkelt sätt att tilldela ett inlägg en status och lägga till visuella markörer för ett inlägg.

Anteckning

Användare måste ha en Social Engagement Enterprise-användarlicens och minst rollen Redigerare för att tilldela etiketter till inlägg.

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. Klicka på Etiketter i rutan Globala inställningar.

 3. I rutan Etiketter klickar du på knappen Lägg till etikett Knappen Lägg till.

 4. Välj en färg i listrutan Färg, lägg till en beskrivning för etiketten i textrutan Beskrivning och klicka sedan på Spara för att verkställa ändringarna av etiketten.

Tips

Du kan använda kontrollerna med dubbla vinklar till höger om etikettbeskrivningen om du vill ändra ordningen på etiketterna.

Om du vill ändra en befintlig etikett redigerar du färgen eller beskrivningen i etikettlistan och klickar sedan på Spara för att verkställa ändringarna.

Ta bort en statusetikett genom att klicka Ta bort Knappen Ta bort bredvid etikettbeskrivningen och sedan bekräfta borttagningen.

Skapa och hantera platsgrupper

Lägg till platsgrupper som snabbfilter för att begränsa datauppsättningen för de platser som är mest relevanta för din kontext. Platsgrupper är underuppsättningar av de länder/regioner som är tillgängliga för platsanalys i Microsoft Social Engagement. Du kan skapa anpassade platsgrupper eller använda de fördefinierade.

Hitta tillgängliga platsgrupper

 • För att ge dig en uppsättning platsgrupper att börja med skapas fördefinierade platsgrupper automatiskt.

 • Om du vill se listan över platsgrupper går du till Inställningar > Globala inställningar > Platsgrupper.

Skapa en anpassad platsgrupp

Skapa en anpassad platsgrupp att använda som filter för aviseringar och analyser. Du måste vara en Social Engagement-administratör eller Power Analyst för att kunna utföra den här uppgiften.

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. I rutan Globala inställningar klickar du på Platsgrupper.

 3. I rutan Platsgrupper klickar du på knappen Lägg till Knappen Lägg till.

 4. Ange ett namn på platsgruppen i rutan Gruppinformation.

 5. I inmatningsfältet börjar du skriva namnet på den plats som du vill lägga till i den här platsgruppen tills den visas i listan. Välj namnet på platsen för att lägga till den i platsgruppen.

 6. Upprepa steg 4 till dess du lagt till alla platser som behövs.

 7. Klicka på Spara Knappen Spara för att skapa platsgruppen.

Tips

Om du vill lägga till en större uppsättning platser kan du lägga till befintliga platsgrupper i en anpassad platsgrupp.

Redigera en anpassad platsgrupp

Du kan lägga till eller ta bort platser från en anpassad platsgrupp när du vill.

Anteckning

Du måste vara en Social Engagement-administratör eller Power Analyst för att kunna utföra den här uppgiften.

Administratörer kan redigera alla anpassade platsgrupper. Privilegierade analytiker kan bara redigera anpassade platsgrupper som de äger.

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. I rutan Globala inställningar klickar du på Platsgrupper.

 3. I listan över platsgrupper väljer du den platsgrupp som du vill redigera.

 4. Lägg till eller ta bort platser tills konfigurationen uppfyller dina behov i rutan Gruppinformation.

 5. Klicka på knappen Spara Knappen Spara för att bekräfta redigeringarna.

Ta bort en anpassad platsgrupp

Du kan ta bort anpassade platsgrupper som inte längre behövs. Det går inte att ta bort fördefinierade platsgrupper. Du måste vara en Social Engagement-administratör eller Power Analyst för att kunna utföra den här uppgiften.

 1. Gå till Inställningar > Globala inställningar.

 2. I rutan Globala inställningar klickar du på Platsgrupper.

 3. I listan över platsgrupper markerar du platsgruppen och klickar sedan på Ta bort Knappen Ta bort.

 4. Läs igenom informationen i överlägget och bekräfta sedan borttagningen genom att klicka på OK.

Anteckning

Administratörer kan ta bort alla anpassade platsgrupper. Privilegierade analytiker kan bara ta bort anpassade platsgrupper som de äger. Det går inte att ångra borttagningen av en platsgrupp, men den kan återskapas vid behov.

Aviseringar som har den borttagna platsgruppen i sitt filter ställs automatiskt in som inaktiva, och ägarna till aviseringarna får ett meddelande via e-post om detta. Aviseringarna återaktiveras inte om du återskapar en platsgrupp med samma namn.

Upphöja egna taggar till autotaggar

Lägga till egna taggar i listan över autotaggar. Du kan lägga till högst fem egna taggar i listan. Egna taggar som läggs till i listan upphöjs till autotaggar och läggs till automatiskt till inlägg. Mer information: Märk inlägg med avsiktstaggar och egna taggar

Se även

Ställa in sökningar för att följa konversationer i sociala medier
Komma igång med Social Engagement
Ange inställningarna för användargränssnittet