Hantera din inläggskvot

Håll koll på hur antalet inlägg som samlas in av sökämnena och förhåller sig till lösningens inläggskvot. Din lösnings pris baseras på det antal inlägg du kan få per månad.

Om du förväntas överstiga inläggsbudgeten för aktuell månad får administratörer en avisering via e-post. När du överstiger inläggsbudgeten stoppas datainsamling av någon av följande anledningar:

 • Du överskrider fortfarande inläggskvoten efter en anståndsperiod på 48 timmar efter att varningsmeddelandet skickades.
 • Lösningen passerar den extra inläggskvoten som beviljats för anståndsperioden, som är fem gånger din tilldelade månadskvot.

Om din månatliga inläggskvot till exempel är 10 000 inlägg börjar din anståndsperiod när du får ett meddelande om att lösningen antagligen kommer att överskrida kvoten. Datainsamling stoppas automatiskt efter 48 timmar om du har överstigit din inläggsbudget vid den tidpunkten, eller så snart som din lösning har fått fler än 50 000 inlägg innan de 48 timmarna har passerat.

Du kan vidta följande åtgärder:

 • Granska dina sökämnen regelbundet för att säkerställa att endast relevanta data väljs. Det är till stor hjälp att förhandsgranska ett sökämne innan du sparar det för att få ett hum om hur många inlägg vi förväntar oss för den konfiguration du tillhandahållit.
 • Behåll en lista över blockerat innehåll för att undvika att inlägg visas i dina resultat från domänerna i listan eller matchar några blockerade sökord.
 • Exkludera författare som publicerar irrelevanta inlägg som matchar en av dina sökfrågor.

Varning

Var försiktig när du exkluderar en författare eller blockerar innehåll. Inlägg som matchar objekt i listan över blockerat innehåll tas bort permanent efter fyra timmar.

Visa inläggsbudgetens status

Om du vill få en snabb översikt över inläggsbudgeten för alla dina sökämnen, för enstaka kategorier eller för enstaka sökämnen ska du gå till Sökinställning > Sammanfattning. Om du vill ha mer detaljerad budgetinformation ökar du detaljnivån i kategorierna och sökämnena för att se budgetanvändningen för de här objekten.

Budgetstatus Visas Vad du bör göra
Inom budgeten När de beräknade förväntningarna fortfarande befinner sig inom månadens gränser. Ingen åtgärd krävs.
Förväntas överskrida kvoten Om lösningen förväntas fylla din månatliga kvot före innevarande månads slut. Övervaka inläggskvoten noggrant. Alternativt ökar du inläggskvoten eller redigerar eller tar bort sökämnen eller Facebook-sidor.
Kvoten överskrids Om lösningen samlade in fler inlägg än din inläggskvot tillåter. Vidta omedelbart åtgärder genom att lägga till inläggskvot. Lösningen fortsätter samla in inlägg tills du antingen överskrider den beviljade anståndsperioden eller tills du når den beviljade extra inläggskvoten.
Insamling stoppad När administratörer informerades och lösningen överskred din inläggskvot utan att åtgärder har vidtagits. Lösningens insamling stoppades automatiskt. Öka inläggskvoten för att starta om insamlingen omedelbart, eller vänta tills den första dagen i nästa månad för att starta om insamlingen.

Din Office 365-administratör kan när som helst uppgradera prenumerationen och köpa ytterligare inläggskvoter för lösningen i Administrationscenter för Office 365. Mer information: Microsoft Dynamics 365 Priser och licenser

Håll koll på inläggskvoten

Att ha en väl tilltagen inläggsbudget är viktigt för att säkerställa att datainsamlingen inte avbryts och att du inte missar viktig information.

Vad som händer om gränserna överstigs

Alla Microsoft Social Engagement-administratörer får aviseringar via e-post om den månatliga inläggsbudgeten. Om du vill minska antalet inlägg som lösningen hittar kan du begränsa sökämnena genom att ta bort regler som du inte behöver längre. Mer information: Hantera kvaliteten på sökresultaten

Om inga åtgärder vidtas när inläggskvoten överskrids blockeras lösningen från datainsamling till månadens slut. Inga fler inlägg samlas in, även om de matchar sökämnena. Du kan öka din inläggsbudget när som helst för att omedelbart sluta spärra din lösning.

Viktigt

Observera att Social Engagement inte samlar in inlägg retroaktivt. Inlägg som du har missat visas inte i din lösning om du uppdaterar din inläggsbudget efter att insamlingen har stoppat.

Förstå beräkningar

På sidan Sammanfattning i området Sökinställningar visas kvotinformation för alla aktiva sökämnen. Följande värden finns för varje sökämne och alla kategorier som innehåller ett sökämne:

 • Månatlig inläggskvot: Den ursprungliga mängden inlägg som kan inhämtas varje månad.

 • Aktuellt antal inlägg: Det totala antalet inlägg (inklusive dolda och synliga inlägg) som inhämtades under den innevarande kalendermånaden.

 • Förväntat antal inlägg: Det beräknade antalet inlägg som Social Engagement förväntar sig till slutet av kalendermånaden, baserat på antalet aktuella inlägg.

När du ställer in ett sökämne kan du verifiera reglerna för att beräkna hur deras volym påverkar din inläggskvot. Regelverifieringen tillhandahåller antal inlägg som skulle matcha din fråga inom en månad, baserat på förra månadens inläggsvolym.

Vi varnar dig innan du sparar ett sökämne om vi förväntar oss fler inlägg än din månatliga inläggsbudget. Du kan inte spara ett sökämne om förväntningarna är fem gånger högre än din månatliga inläggsbudget.

Om du dessutom har valt Twitter som en källa ser du en förhandsgranskning av de senaste tweetarna som matchar din sökordsregel.

Varning

Toppar och trendande termer kan inte beräknas. Om du till exempel ställer in ett sökämne i förväg för en konferens som du tänker etablera en hashtagg för, kan beräkningarna vara mycket osäkra. Tänk på att inläggsvolymen ökar betydligt när konferensen startar och därmed påverkar inläggskvoten. Om du tar bort ett sökämne avbryts inhämtningen av inlägg för det ämnet, men det återställer inte kvoten. Det innebär att du inte ser någon skillnad i antalet aktuella inlägg. Om du vill återställa kvoten måste du lägga till nyckelorden för ett borttaget ämne på listan med blockerat innehåll.

Köpa större kvot

När din inläggsbudget har använts och datainsamlingen har stoppat kan din organisations administratör köpa tilläggsprenumerationer för en större inläggsbudget.

Det finns tre olika typer av budgettilläggsprenumerationer. De faktureras månadsvis. Priset per inlägg post sjunker till tilläggsprenumerationens storlek.

 • Microsoft Social Engagement Ytterligare 10 000 inlägg (inget minimum): 10 000 inlägg per månad.
 • Microsoft Social Engagement Ytterligare 10 000 inlägg (minst tio enheter): 100 000 inlägg per månad.
 • Microsoft Social Engagement Ytterligare 10 000 inlägg (minst 100 enheter): 1 000 000 inlägg per månad.

Läs mer om priser och licenser för Dynamics 365.

Köpa tilläggsprenumerationer för Social Engagement

En Office 365-administratör kan köpa ytterligare inläggskvoter från administrationscenter för Office 365. Du ser endast Social Engagement tilläggsprenumerationer om Dynamics 365-planen omfattar Social Engagement. Det finns inga utvärderingsversioner för Social Engagement.

Mer information finns i Priser och licenser för Dynamics 365.

Bild på sökvägen för att hitta tilläggsprenumerationer.

 1. Gå till https://portal.office.com och logga in som global administratör eller faktureringsadministratör.

 2. Välj Admin för att öppna Office 365 admin center.

 3. Öppna Gakturering och välj sedan Köp tjänster.

 4. Rulla ned till avsnittet Tilläggsprenumeration och sök efter tilläggsprenumerationerna Microsoft Social Engagement Ytterligare 10 000 inlägg.

 5. Klicka på Köp nu och slutför sedan faktureringen.

Anteckning

Det kan ta några minuter att slutföra etableringsprocessen och göra den extra inläggsbudgeten tillgänglig för din organisation efter att du genomfört köpet.

Sekretesspolicy

För varje ny eller ändrad sökämneskonfiguration kör vi en initial uppskattning med en extern leverantör av socialt innehåll för att utvärdera antalet inlägg som krävs för din sökämneskonfiguration. För detta ändamål skickas dina nyckelord, inkluderingar, exkluderingar och språkfilter som används till en extern leverantör av socialt innehåll.

Se även

Ställa in sökningar för att följa konversationer i sociala medier
Hantera kvaliteten på sökresultaten
Förfina sökreglerna