Utforska fler alternativ med din datamängd

Dina sökämnen samlar oftast in mer data än du behöver för att analysera ett givet ögonblick. När du begränsar data för de mest relevanta inläggen i Microsoft Social Engagement är datamängder ofta viktiga för en korrekt och detaljerad analys.

I vissa delar av Social Engagement kan du kopiera en viss datauppsättning till ett annat område för att spara tid. Du kan till exempel ha ett flöde i Social Center som visar en överväldigande mängd inlägg. Du bestämmer dig för att analysera inläggen i området Analys och öka detaljnivån på informationen med filterfunktionen. Du hittar en uppsättning viktiga inlägg och väljer att bli informerad om liknande nya inlägg. Genom att flytta över din datauppsättning till området Aviseringar kan du skapa en avisering med ett klick.

I följande tabell visas de områden i Social Engagement som du kan flytta en datamängd mellan.

Yta Skapa flöde Visa/öppna i Analys Skapa avisering Skapa aktivitetsöversikt Skapa automatiseringsregel
Social Center -- Ja Ja Ja Ja
Analys Nej -- Ja Ja Ja
Aktivitetsöversikter Nej Ja Nej -- Nej
Automatiseringsregler Nej Ja Nej Nej --

Så här skickar du en datamängd till ett annat programområde

  1. Klicka på knappen Fler alternativ med aktuella filter Fler alternativ med aktuella filter.

    • Analys: I filteravsnittet, nedanför navigeringsfältet.

    • Social Center: I rubriken till ett flöde.

    • Aktivitetsöversikter: Bredvid KPI:erna i filteravsnittet.

    • Automatiseringsregler: I listen med automatiseringsregler och i rutan med regelinformation.

  2. Du kan välja bland följande alternativ, beroende på vilket område du arbetar i:

Anteckning

Om du använder navigeringsfiltret för att växla till ett annat programområde återställs dina filter. Om du vill spara filtren måste du flytta datamängden till ett annat område enligt anvisningarna och uppgifterna om tillgänglighet ovan.

Se även

Analysera sociala data med widgetar
Få relevanta data med filter