Anpassa Social Selling Assistant

När Social Selling Assistant används för första gången får användaren rekommendationer för alla tillgängliga sökämnen i Social Engagement. Om du vill anpassa upplevelsen rekommenderar vi varje användare att välja ämnen som de tycker är intressanta. Dessutom måste användarna lägga till sina sociala profiler för att kunna dela innehållsrekommendationer i sina nätverk.

Öppna instrumentpanelen Social Selling Assistant

Öppna instrumentpanelen Social Selling Assistant i Microsoft Dynamics 365 genom att öppna Försäljning > Instrumentpaneler och välja instrumentpanelen Social Selling Assistant.

Skärmbild på Dynamics 365 for Sales med instrumentpanelen Social Selling Assistant vald

Kontakta Microsoft Dynamics 365-administratören om du inte ser instrumentpanelen Social Selling Assistant.

Mer information: TechNet: Installera Social Selling Assistant

Anpassa Social Selling Assistant

När du öppnar Social Selling Assistant för första gången går det att anpassa upplevelsen. För närvarande finns två rekommendationstyper: en för innehållsdelning och en för att få insikter. Välj vilka sökämnen du tycker är relevanta och välj om du vill ha insikter om en grupp sökämnen. Det går även att lägga till sociala profiler för att dela rekommenderat innehåll.

Konfigurera personlig anpassning

 1. Öppna Social Selling Assistant.

 2. Klicka på Anpassa i guiden Anpassa.

 3. Klicka på Dela innehåll, välj relevanta sökämnen och klicka på Spara Knappen Spara för att verkställa ändringarna.

  Skärmbild med fem valda sökämnen för anpassningsinställningar i Social Selling Assistant

 4. Klicka på Skaffa insikter och hantera ämnena som du vill ha insikter om. Du kan till exempel skapa en ny insiktsgrupp för dina affärspartner och lägga till sökämnen som rör dessa om du vill få insikter i vad de skriver i sociala medier. Klicka på Spara Knappen Spara för att använda ändringarna.

  Översikt över konfigurationen av Skaffa insikter som visar standardinformationsgrupper tillsammans med kontroller för att lägga till, redigera eller ta bort dem

  Som standard skapar Social Engagement Insikter-grupper för Kunder, Konkurrenter och Mina varumärken. Det går att redigera (Knappen Redigera) eller ta bort (Knappen Ta bort) och skapa (Knappen Lägg till) ytterligare informationsgrupper.

 5. Klicka på Sociala profiler om du har interaktionsrollen Redigerare eller Ansvarig för att lägga till profiler som du äger. Det går att lägga till profiler från LinkedIn Twitter, Facebook eller Instagram för att dela innehåll direkt från Social Selling Assistant. Om administratören delade en social profil med dig går den att välja på listan. Läs om att lägga till en social profil eller dela en social profil som du äger med andra användare på Hantera sociala profiler.

Anteckning

Om du anger det mörka temat i Social Engagement ärver Social Selling Assistant den inställningen.

Se även

Öka inflytandet med Social Selling Assistant
Arbeta med Social Selling Assistant
Konfigurera Social Engagement för Social Selling Assistant