Visa inlägg och konversationer i Social Engagement

I Microsoft Social Engagement kan du öppna inläggslistan som matchar en viss datauppsättning på två sätt. Det går beroende på krav och önskemål att antingen arbeta med inläggslistan med eller med ett flöde.

Komma åt inlägg i Analys och Social Center

Visa inläggslistan genom att välja Inlägg till höger på valfri Analys-sida eller aktivitetsöversikt. Inläggen på inläggslistan i Analys uppdateras inte automatiskt. Du måste uppdatera sidan för att kunna visa de senaste uppdateringarna. Du får dock en avisering när en annan användare ändrar ett värde för samma inlägg som du arbetar med. Om en annan användare redan har ändrat ett sentimentvärde behöver du kanske inte längre göra uppdateringen.

Du kan också gå till Social Center för att komma åt dina flöden och välja det flöde som du vill arbeta med. Om du väljer ett inlägg i flödena kan du utöka innehållet (om det finns något) och läsa inlägget.

Du kan snabbt visa nya inlägg som matchar en fördefinierad datauppsättning genom att konfigurera ett flöde i Social Center. Nya och uppdaterade inlägg skickas automatiskt till din klient med push-teknik så att du alltid har den senaste informationen. Mer information: Hålla koll på livedataflöden med Social Center

I inläggslistan finns inläggen och de vanligaste åtgärderna för arbete med inlägg. Mer information: Interagera i sociala nätverk, Arbeta med inlägg

Välj Öppna på ett inlägg om du vill visa eninläggsfönstret med en fullständig vy över innehållet och alla tillgängliga åtgärder. Du kan också markera inlägget om du vill visa inläggsinformation.

Inlägg Social Engagement med markerad kontroll som öppnar inläggsinformationen

Vilken information som visas om ett inlägg beror på kontakterna i Social Engagement. Som standard visas eninläggsfönstret som fokuserar på att visa ett inlägg och dess trådar. I eninläggsfönstret får du åtkomst till allt innehåll för ett inlägg och (om tillgängligt) även det överordnade inlägget. Om det finns direktkontakter mellan en författare och någon av de sociala profilerna i Social Engagement visas konversationsvyn, som är optimerad till att visa kontakter mellan kunder och de sociala profiler du äger.

Följande inlägg i en inläggslista öppnar ett konversationsfönster:

 • Privata meddelanden.

 • Ett Twitter-svar, om det berör någon av de sociala profilerna i din klientorganisation.

  Anteckning

  Det kan inkludera alla sociala profiler, inte bara dem som delas med den aktuella användaren.

  Mer information: Visa konversationerna med en författare

  Alla andra inlägg i inläggslistan öppnar eninläggsfönstret med inläggsinformation. Om till exempel ett Twitter-svar berör författare som inte är sociala profiler i klientorganisationen visas de i eninläggsfönstret. Mer information: Visa publiceringshistoriken för ett inlägg i Social Engagement

Visa trådar med svar och retweets på Twitter

När du visar information om ett inlägg refererar alla Twitter-svar till tweeten som inlägget berör. Alla Twitter-svar har ett överordnat inlägg som du kan interagera med, beroende på om denna tweet inhämtades via dina sökämnen.

Social Engagement har stöd för två typer av trådar för en tweet: svar och retweets.

 • För Twitter-svar visas tråden med alla svar som inhämtats i Social Engagement som svarar på det överordnade inlägget. Svar på svar eller hela konversationer omfattas inte av trådarna.

 • För retweets visas tråden för alla retweets till en överordnad tweet.

Se åtgärdshistoriken för ett inlägg i Social Engagement

Kommunicera konsekvent och ta reda på om någon annan användare redan har vidtagit åtgärder för ett inlägg som du planerar att interagera med.

När en användare vidtar en publiceringsåtgärd på ett inlägg i Social Engagement blir åtgärden synlig för andra användare som publiceringshistorik. Publiceringshistoriken innehåller den sociala profilen tillsammans med användarna som har publicerat genom att använda den här sociala profilen samt åtgärdens tidstämpel, typ och publicerade innehåll.

Det bidrar till att undvika oönskade upprepningar. Om någon i ditt team till exempel redan har svarat på en fråga behöver du kanske inte skriva ett planerat svar.

Två förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna se publiceringshistoriken för ett inlägg i Social Engagement:

 • Det inlägg du vill kunna interagera med har hämtats av något av sökämnena.

 • Tidigare kontakter för det här inlägget har gjorts i Social Engagement.

Visa inlägg som har åtgärdshistorik genom att leta efter inlägg med ett tillagt nummer på knappen Händelse.

Om en annan användare ändrar ett värde för ett inlägg som du arbetar med får du en avisering i användargränssnittet om att inlägget har uppdaterats och den senaste versionen visas. Kontrollera att din planerade åtgärd fortfarande är meningsfull när du försöker utföra den.

Skapa anpassade Power BI-rapporter om hur effektivt teamet interagerar på sociala media genom att läsa Hämta Power BI innehållspaket för Microsoft Social Engagement.

Visa konversationer med en författare

När du deltar i en privat konversation eller svarar på Twitter med en social profil i Social Engagement gör dessa blogginlägg det möjligt att visa hela konversationen.

Konversationvy för ett inlägg med flera svar och direktmeddelanden

 1. Konversationens adressat. I många fall är det en kund som begär information eller hjälp.

 2. Ägda sociala profiler som deltar i konversationen. Teammedlemmar som använde den sociala profilen för kontakter med en författare anges under profilen.

 3. Typ av inlägg som är del av den här konversationen.

 4. Kontaktens tidstämpel.

Du och teamet ser alla skickade meddelanden genom att konversationsvyn även visar meddelanden som har skickats från Social Engagement men som ännu inte har hämtats.

Exempel: Anta att du och dina kollegor för närvarande besvarar kundfrågor i sociala medier. När du öppnar konversationen med en kund och svarar från Social Engagement ser kollegorna meddelandet du just skickade oavsett hur snabbt Social Engagement hämtar det här inlägget med konfigurerade sökningar. När inlägget hämtas med en av dina sökningar får du åtkomst till inläggets information. I konversationsvyn kan du inte utföra några åtgärder på ett enskilt inlägg, som att tilldela, sätta etikett på det eller tagga det. Du får åtkomst till dessa åtgärder genom att öppna eninläggsfönstret för det enskilda inlägget och utföra åtgärden i inläggets information.

Anteckning

Hur mycket information som finns beror på hur många inlägg som är inlästa i konversationsvyn. Du ökar mängden genom att rulla längst ned i vyn där det går att läsa in ytterligare inlägg.

Publiceringsåtgärder före mitten av mars 2017 anges med en tillagd stjärnsymbol Ikonen Asterisk.

Delar av ett inlägg

Till vänster om ett inlägg visas en symbol som anger inläggets källa, profilbilden (om tillgänglig) och namnet på inläggets författare.

Mitt i inläggslistan finns rubriken och innehållet i inlägget. Markera ett inlägg om du vill visa dess information. Klicka på knappen Expandera Knappen Expandera bredvid utdraget av inläggets innehåll. Inlägget utvidgas då så att du kan läsa innehållet.

Där finns också ytterligare metadata och kontroller för inläggen:

 • Sentimentvärde: Visa vilket sentimentvärde som har beräknats för ett inlägg. Du kan manuellt uppdatera ett sentimentvärde genom att välja ett annat värde i listrutan. Delar av ett inlägg som bedömts som positiva är markerade med grönt, och delar som bedömts vara negativa med rött.

 • Ta bort inlägg: Tar bort inlägget ur lösningens databas.

 • Kopiera Intern URL (Knappen Kopiera): Skapar en intern länk till inlägget i Social Engagement. Kopiera den här URL:en till Urklipp och dela den med andra Social Engagement-användare för att visa dem ett visst inlägg.

 • Omfattning: Det här anger möjlig storlek på en författares nätverk och kontakter på Twitter eller en nyhetskällas inflytande. Ju högre siffran är för författarens omfattning, desto mer sannolikt är det att författaren är inflytelserik. Mer information: Få relevanta data med filter

 • Datum och tid för publicering: Datum och tid då inlägget publicerades av författaren. Omdirigerar dig till den ursprungliga webbadressen där inlägget hittades. Då kan du se inlägget i sitt ursprungliga sammanhang på en webbplats eller ett socialt nätverk.

 • Inläggsplats: Den geografiska platsinformationen (latitud/longitud) som en användare delade när inlägget publicerades (om den är tillgänglig). Mer information: Visa inläggens platser

 • Författarens plats: Den geografiska informationen som en användare delat i en profil (om den är tillgänglig). Det kan till exempel vara platsen som en Twitter-användare angav i sin Twitter-profil. Mer information: Visa inläggens platser

 • Information om författare: Information om en användares Twitter-profil. Författarens namn, användarnamn, profilbild, plats, webbplats och biografi visas om författaren har varit aktiv under de senaste 30 dagarna. Mer information: Få information om specifika författare

Se även

Hålla koll på livedataflöden med Social Center
Interagera i sociala nätverk
Arbeta med inlägg