Förfina sökreglerna för att hitta relevant innehåll

Analysera resultaten och optimera sökfrågorna regelbundet för att se till att du får den mest relevanta informationen. Sökningarna kan returnera inlägg som är irrelevanta i sammanhanget som du letar efter. Om du till exempel vill söka efter operativsystemet Microsoft Windows och har ”Windows” som nyckelord får du antagligen även resultat om fönster på hus. Om så är fallet kan du lägga till ”OS” eller liknande termer för att se till att du söker efter operativsystemet.

Tips

Det här ämnet ingår i en genomgång om hur du ställer in sökningar. Mer information: Ställa in sökningar för att följa konversationer i sociala media

Termer och källor ändras. Nya förkortningar kan bli populära, och nyheter om ditt ämne kan definieras på ett annat sätt med andra ord. Ett rekommenderat tillvägagångssätt är att noggrant läsa igenom nya och viktiga inlägg för att identifiera nya ämnen och ändringar i formuleringar.

Anteckning

Du måste vara en Social Engagement-administratör eller Power Analyst för att kunna utföra den här uppgiften.

  1. Gå till Sökinställningar.

  2. I listan över sökämnen letar du upp det ämne som du vill förfina och markerar listposten.

  3. Granska nyckelord, inkluderingar och exkluderingar. Lägg till synonymer, alternativa stavningar, stavfel, förkortningar samt singular- och pluralformen av termerna.

  4. Klicka på Spara Knappen Spara för att tillämpa redigeringarna och det uppdaterade sökämnet.

    Social Engagement börjar söka efter inlägg med de uppdaterade reglerna så fort du har sparat det ändrade sökämnet. De första resultaten av de uppdaterade reglerna visas efter några minuter om du anger tidsramen för analysen till I dag i Analys. Om du vill se de nyligen inhämtade inläggen öppnar du vyn Inlägg.

Anteckning

När du har uppdaterat ett sökämne finns befintliga inlägg som överensstämde med den tidigare konfigurationen kvar i databasen, men analysen anpassas till den uppdaterade konfigurationen. Det kan ta några timmar innan ändringarna återspeglas i befintliga data.

Utöver att förfina sökreglerna kan du blockera datainhämtningen för vissa termer eller domäner genom att lägga till objekt i Blockerat innehåll. Mer information: Hantera kvaliteten på sökresultaten

Sekretesspolicy

Microsoft Social Engagement erbjuder värdonlinetjänster för en mängd olika kunder och innehåller följande sociala funktionskomponenter med programvaran:

Social medieövervakning – möjlighet att lyssna på och övervaka offentlig tillgänglig social kommunikation på offentliga och hanterade nätverk som administreras av tredje part.

Social analys – möjlighet att identifiera, beräkna och projektera frågor som rör allmänt tillgängliga dokument och inlägg.

Observera att Microsoft Social Engagement kan aktivera åtkomst till tjänster från tredje part, till exempel Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube och bloggar vars sekretessbestämmelser kan skilja sig från Social Engagement. Användning av sådana tjänster och eventuell information du uppger i dem faller under tjänstens specifika sekretesspolicy. När de här anslutningarna upprättas kan vissa data, till exempel den sökfråga som används för att hämta socialt innehåll och din IP-adress, delas med de här tjänsterna. Du uppmanas att läsa de andra sekretesspolicyerna. Du uppmanas också att läsa villkoren för Microsoft Online Services.

Se även

Lägga till en sökregel i ett sökämne
Skapa eller ta bort ett sökämne
Ställa in sökningar för att följa konversationer i sociala media