Använd filter för att visa relevanta data

Använd filter till att begränsa analysen till den mest relevanta datavyn. Anta att du har ett kontinuerligt flöde med data, där dina sökämnen definierar vilka inlägg som väljs och är tillgängliga för analys. Med filter kan du begränsa din vy över dessa data till en mindre datauppsättning. Om du navigerar i programmet genom att öka detaljnivån på data, läggs filter till och tas bort automatiskt.

Ange en grundnivå för analysen med en datauppsättning

Datauppsättningar är ett viktigt koncept i Microsoft Social Engagement. De definierar den uppsättning inlägg som analysen fokuserar på. Datamängder används i Analys, Aviseringar och Social Center för att ge dig största möjliga flexibilitet i visningen av data.

Du kan skapa en datamängd genom att ange parametrar för analysfokus och filter:

 1. Analysfokus: I listrutan på filteravsnittets vänstra sida väljer du Alla sökämnen, en kategori med sökämnen eller ett enskilt sökämne. Det här definierar vilka sökämnen som du är intresserad av.

 2. Aktiva filter: I filteravsnittet anger du alla filter som behövs. Du kan använda flera filter för att begränsa datauppsättningen.

  Skapa datamängder i Social Engagement

Öka detaljnivån på data och använda filter från widgetar

Microsoft Social Engagement-widgetar ger funktioner för detaljnivå och begränsa datamängden. Du kan välja en datapunkt för att få en mer detaljerad vy över data.

När du arbetar dig genom programmet genom att öka detaljnivån dirigeras du till motsvarande sidor och filter i filteravsnittet uppdateras. Om du till exempel klickar på en datapunkt i en Källhistorik-widget (som sträcker sig över flera dagar) i Analys > Källor, tillämpar widgeten på sidan Källor filtret för angiven källa och tidsramen uppdateras enligt vald datapunkt.

Anteckning

Om du växlar mellan sidorna i Analys-området (till exempel Källor, Sentiment, Platser) behålls de filter som tillämpats. Om du går till ett annat område i Social Engagement genom att använda navigationsfältet (till exempel från Analys till Social Center eller Inställningar) kommer alla filter att återställas.

Använd knappen Fler alternativ med aktuella filter Fler alternativ med aktuella filter om du vill göra datamängden tillgänglig i andra program. Mer information: Utforska fler alternativ med din datamängd

Det finns många fler ingångspunkter där du kan öka detaljnivån på data. Du identifierar ett område med ett filter genom att hålla muspekaren över det eller klicka på visningsområdet i widgeten. I de områden som stöder visuell filtrering ändras markören till en handpekare. Tillämpa filtret genom att klicka på datapunkten.

Listan med tillgängliga filter finns i Lär känna filtren.

Undvika motstridiga filterkombinationer

I vissa fall finns filteralternativ tillgängliga, men om du väljer dem skapas en datamängd med noll inlägg eftersom filtren är motstridiga. Ett meddelande visas bredvid de filter som påverkas om en viss kombination krävs, eller om en kombination inte är möjlig på grund av en konflikt. Exempelvis är filtret Omfattning bara tillgängligt för källorna Nyheter och Twitter. I det fallet fungerar det inte att välja enbart källan Videoklipp om du har valt ett Omfattning-filter. En del filter visas inte heller för vissa områden, eftersom de inte är tillämpliga.

Anteckning

Sentimentets statusfilter, Tilldelad person, Etiketter, Länk till Dynamics 365 och Egna taggar, visas inte för aviseringar, aktivitetsöversikter eller automatiseringsregler.

Lägga till, redigera eller ta bort ett filter

Anpassa datamängden med filter. Lägg till filter till din analys genom att öka detaljnivån eller lägga till filter i filteravsnittet.

Lägga till ett filter

 1. Välj en datapunkt i en widget för att öka detaljnivån och använd motsvarande filter.

  –ELLER–

  Klicka på knappen Filter Knappen Filter under navigeringsfältet i filteravsnittet.

 2. Utöka filtren som du vill lägga till.

 3. Välj alternativ och klicka sedan på knappen Använd Knappen Använd.

Redigera ett filter

 1. Klicka på knappen Filter Knappen Filter under navigeringsfältet i filteravsnittet.

  –ELLER–

  Välj ett aktivt filter i filteravsnittet.

 2. Ändra alternativen och klicka sedan på knappen Använd Knappen Använd.

Ta bort ett filter

 1. Klicka på Ta bort alla filter Knappen Ta bort alla filter för att ta bort alla aktiva filter.

  –ELLER–

  Välj ett aktivt filter i filteravsnittet för att öppna filterdetaljerna.

 2. Klicka på knappen Ta bort intill det aktiva filtret Knappen Ta bort eller rensa valet i filterinformationen.

Redigera analysens tidsram

Välj start- och slutdatum för datamängdens analys.

 1. Välj Ändra tidsram i Analys-området.

 2. Välj I dag, Föregående vecka eller Föregående månad som tidsram eller definiera en Anpassad tidsram.

Se även

Analysera sociala data med widgetar
Följ ämnen med hjälp av aviseringar
Hålla koll på livedataflöden med Social Center
Lär känna dina filter