Förstå användarroller

Administratörer kan tilldela roller med lämpliga behörigheter till Microsoft Social Engagement-lösningens användare. Varje användare kan tilldelas två uppsättningar med roller: konfigurationsroller och interaktionsroller. Det ger administratörerna flexibilitet att hantera användarrollerna och behörigheterna, och ger användarna de funktioner de behöver.

Alla inbjudna användare bör tilldelas båda rolltyperna.

En administratör kan uppdatera de automatiskt tilldelade rollerna Privilegierad analytiker och Redigerare för en användare som nyss blivit inbjuden.

Om du vill tilldela och redigera användarroller går du till Inställningar > Användarhantering.

Viktigt

Användarroller som anges i Dynamics 365 for Customer Engagement gäller inte Social Engagement. Du måste ange roller i både Social Engagement och Customer Engagement. En användare kan ha olika roller i de olika lösningarna.

Om det finns nyligen inbjudna användare i lösningen kan administratörer söka efter dem via listrutan Inställningar > Användarhantering.

Konfigurationsroller för användare

Konfigurationsrollen definierar behörigheter för att ange sökämnen och konfigurera programmet.

I följande tabell visas konfigurationsrollerna Analytiker, Privilegierad analytiker och Administratör och deras behörigheter.

Behörigheter Analytiker Privilegierad analytiker Administratör
Visa alla analyser Ja Ja Ja
Redigera sentimentvärde Ja Ja Ja
Ta bort inlägg Nej Ja Ja
Exkludera/radera författare Nej Ja Ja
Skapa och redigera sökämnen Nej Ja. Får endast redigera egna sökämnen Ja
Skapa och hantera kategorier Nej Kan bara redigera ägda kategorier Ja
Hantera anpassade källor Nej Nej Ja
Skapa och redigera platsgrupper Nej Kan bara redigera ägda platsgrupper Ja
Hantera användarroller Nej Nej Ja
Exkludera källor och termer Nej Nej Ja
Ställa in och visa anslutningar till andra appar Nej Nej Ja
Skapa och hantera aviseringar Ja Ja Ja
Definiera globala inställningar Nej Nej Ja
Skapa och redigera aktivitetsöversikter Ja Ja Ja
Hantera automatiseringsregler Nej Nej Ja
Upphöja egna taggar till autotaggar, byta namn på egna taggar, ta bort egna taggar Nej Nej Ja
Redigera ägare till sökämnen Nej Nej Ja

Interaktionsroller för användare

Interaktionsrollen definierar behörigheterna för samarbete med lösningens övriga användare och för att interagera i sociala medier inifrån lösningen.

Administratörer kan tilldela användare lämpliga interaktionsroller så att de kan interagera med inlägg inifrån Social Engagement. Vanligtvis definierar en användare med Ansvarig-rollen flöden och delar dem med andra användare. Läsare vill bara hålla kolla på konversationerna och inläggen som tilldelas dem, medan Redigerare tenderar att utföra åtgärder för ett inlägg.

Behörigheter Läsare Redigerare Ansvarig
Visa flöden Ja Ja Ja
Hantera sociala profiler Nej Ja Ja
Redigera etiketter på inlägg Nej Ja Ja
Redigera inläggstilldelningar Nej Ja Ja
Hantera flöden Nej Nej Ja
Reagera på ett inlägg Nej Ja Ja
Publicera ett nytt inlägg Nej Ja Ja
Skapa en post från ett socialt inlägg Nej Ja Ja
Ta bort länken till ett inlägg från en Customer Engagement-post Nej Nej Ja
Visa postinformation Ja Ja Ja
Visa automatiseringsregler Ja Ja Ja
Skapa egna taggar Nej Ja Ja
Redigera taggar i inlägg (bekräfta taggar, lägga till taggar, ta bort taggar) Ja Ja Ja
Skapa nya författartaggar Nej Ja Ja
Lägga till befintliga författartaggar, ändra eller ta bort författartaggar Ja Ja Ja

Se även

Administrera Microsoft Social Engagement
Integrera Social Engagement med Office 365
Tilldela behörigheter och användarroller