Arbeta med inlägg

Var du än arbetar i Microsoft Social Engagement grundas analysen vanligtvis på inläggen i din datamängd. Det är viktigt att förstå vad kunder och potentiella kunder talar om och därför är det nödvändigt att känna till vad inläggen verkligen innehåller.

Ändra sentimentvärdet för ett inlägg i Analys och Social Center

I vissa fall värderar sentimentalgoritmen ett inlägg annorlunda än du uppfattar det. Justera sentimentvärdet för inläggen om du inte håller med om det sentimentvärde som systemet tagit fram. Bekräfta det sentimentvärde som systemet tagit fram om du håller med om det.

Sentimentberäkningar kan förbättras baserat på användarnas redigering av sentimentvärden, om administratören har aktiverat anpassad inlärning. Mer information: Anpassad inlärning baserad på förändringar i organisationens sentimentvärden

 1. Om du vill visa inläggslistan klickar du på Inlägg till höger på vilken Analys-sida som helst.

  --ELLER--

  Gå till inlägget i ditt flöde.

 2. Markera det inlägg som du vill redigera och utvidga innehållet.

 3. Klicka på den glada minen så visas sentimentvärdet.

 4. Redigera eller bekräfta inläggets sentimentvärde.

Anteckning

Om du redigerar eller bekräftar ett sentimentvärde kommer inläggets sentimentvärde att behandlas som manuellt redigerat i widgeten Datatäckning i Analys > Sentiment.

Tips

Du kan bekräfta eller redigera sentimentvärdet för flera inlägg samtidigt när du visar dem från ett flöde eller i inläggslistan i Analys. Om du vill bekräfta eller redigera sentimentvärdet markerar du kryssrutan till vänster om respektive inlägg du vill redigera och klickar sedan på Redigera sentiment.

Lägg till en etikett för ett inlägg i Analys eller Social Center

Tydliggör arbetsflöden och spåra statusen för ett inlägg genom att bifoga en etikett till ett inlägg. Du kan också filtrera utifrån etiketter i Analys om du vill söka efter inlägg med särskilda etiketter eller exkludera inlägg med särskilda etiketter. Administratörer definierar vilka etiketter som finns att välja mellan i Inställningar > Globala inställningar > Etiketter. Mer information: Hantera globala inställningar

Anteckning

Du måste ha minst interaktionsrollen Redigerare för att utföra den här åtgärden.

 1. Om du vill visa inläggslistan klickar du på Inlägg till höger på vilken Analys-sida som helst.

  --ELLER--

  Gå till inlägget i ditt flöde.

 2. Markera de inlägg som du vill lägga till eller ändra en etikett för.

 3. Klicka på Ange etikett och välj sedan etiketten i listan.

Tips

Du kan ändra etiketten för ett inlägg när som helst genom att åsidosätta den befintliga etiketten.

Välj Ange etikett och klicka sedan på Rensa etikett för att ta bort en etikett från ett inlägg.

Tilldela andra användare ett inlägg i Analys och Social Center

Gör en viss användare uppmärksam på ett inlägg och låt det dyka upp i användarens inkorgsflöde. Det går att tilldela alla användare i din Microsoft Social Engagement-lösning inlägg. Du kan också tilldela inlägg till andra grupper. Du måste ha minst interaktionsrollen Redigerare för att utföra den här åtgärden.

 1. Om du vill visa inläggslistan klickar du på Inlägg till höger på vilken Analys-sida som helst.

  --ELLER--

  Gå till inlägget i ditt flöde.

 2. Markera det inlägg som du vill tilldela eller tilldela om.

 3. Klicka på Tilldela det här inlägget Symbolen Användare.

 4. På menyn Ange tilldelad person markerar du Användare eller Grupp i listrutan Användartyp.

 5. Börja skriv och markera användaren eller gruppen i listan.

Tips

Använd ett filter för Tilldelad person om du vill visa inläggen som tilldelats en person eller grupp. Mer information: Lär känna dina filter

Mer information om grupper finns i Arbeta med Grupper i Office 365 i Social Engagement.

Lägg till eller ta bort taggar

Social Engagement gör det möjligt att lägga till avsiktstaggar och egna taggar i inlägg. Avsiktstaggar är fördefinierade taggar som läggs till automatiskt när ett inlägg hämtas. Egna taggar skiljer sig från avsiktstaggar eftersom de inte är fördefinierade och måste läggas till manuellt. Egna taggar kan inte läggas till automatiskt till inlägg såvida de inte upphöjs till autotaggar. Mer information: Märk inlägg med avsiktstaggar och egna taggar

 1. Om du vill visa inläggslistan klickar du på Inlägg till höger på vilken Analys-sida som helst.

  --ELLER--

 2. Gå till Social Center och visa dina flöden.

 3. Klickar på ett inlägg för att visa inläggsinformationen och klicka sedan på Lägg till Knappen Lägg till intill symbolen för egna taggar Symbolen Tagg i Social Engagement. Börja skriva för att ange taggen som du vill använda och klicka sedan på Bekräfta.

 4. Klicka på Ta bort Knappen Ta bort intill taggen som du vill ta bort.

Ta bort inlägg

Det kan finnas inlägg i din datauppsättning som matchar ett av dina sökämnen, men som inte är relevanta i din kontext. Det är enkelt att ta bort de inläggen. Minska oönskat brus genom att ta bort inlägg ur lösningens databas. När ett inlägg har tagits bort går det inte att återställa det, och det räknas inte längre av mot den månatliga inläggskvoten för din lösning.

Anteckning

 • Det går inte att ångra den här åtgärden och supporten kan inte återställa borttagna inlägg.
  • När ett inlägg tas bort, raderas även tillhörande data som anteckningar, sentimentredigeringar, användartilldelningar, etiketter eller information om länkade Dynamics 365-poster tilldelade till ett inlägg.
  • Observera att tweets som tas bort på Twitter även tas bort i Microsoft Social Engagement för att uppfylla användarnas förväntningar och avsikter. Information om en tweet togs bort på Twitter och i Microsoft Social Engagement är inte tillgänglig.

Minst användarrollen Privilegierad analytiker i Analys krävs för att utföra den här åtgärden.

Ta bort inlägg i Analys

 1. Om du vill visa inläggslistan klickar du på Inlägg till höger på vilken Analys-sida som helst.

 2. Markera det inlägg som du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort och bekräfta sedan ditt val.

Ta bort inlägg i flöden

 1. Gå till Social Center.

 2. Välj ditt flöde och ett inlägg i det.

 3. Klicka på inlägget för att visa innehållet.

 4. Klicka på Ta bort och bekräfta sedan valet.

Länka ett inlägg från Social Engagement till Dynamics 365

Med Microsoft Social Engagement kan användare skapa en länk från ett inlägg i Social Engagement till en entitet i en Dynamics 365-instans. När du länkar ett inlägg i Social Engagement till en Dynamics 365-instans skapas en social aktivitet. Administratören definierar regler för hur den här sociala aktiviteten bearbetas i din Dynamics 365-instans. Mer information: Skapa en ny Dynamics 365-post med hjälp av ett socialt inlägg

Sekretesspolicy

Microsoft Social Engagement erbjuder värdonlinetjänster för en mängd olika kunder och innehåller följande sociala funktionskomponenter med programvaran:

Social medieövervakning – möjlighet att lyssna på och övervaka offentlig tillgänglig social kommunikation på offentliga och hanterade nätverk som administreras av tredje part.

Social analys – möjlighet att identifiera, beräkna och projektera frågor som rör allmänt tillgängliga dokument och inlägg.

Observera att Microsoft Social Engagement kan aktivera åtkomst till tjänster från tredje part, till exempel Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube och bloggar vars sekretessbestämmelser kan skilja sig från Social Engagement. Användning av sådana tjänster och eventuell information du uppger i dem faller under tjänstens specifika sekretesspolicy. När de här anslutningarna upprättas kan vissa data, till exempel den sökfråga som används för att hämta socialt innehåll och din IP-adress, delas med de här tjänsterna. Du uppmanas att läsa de andra sekretesspolicyerna. Du uppmanas också att läsa villkoren för Microsoft Online Services.

Se även

Driva affärsmål med inlägg
Analysera sociala data med widgetar
Hålla koll på livedataflöden med Social Center