Administrera och hantera – översikt

Det här avsnittet innehåller information om Unified Service Desk som hjälper dig att effektivt administrera och hantera implementeringen.

I det här avsnittet

Hantera alternativ för Unified Service Desk

Konfigurera granskning i agentprogrammet

Distribuera anpassade värdkontroller med anpassningsfiler

Migrera Unified Service Desk-konfigurationen till en annan Dynamics 365 Server

Prestandaförbättring för inläsning av CRM-entitetssidor

Återställ Internet Explorer-processinstans

Se även

Värdbaserade kontrolltyper, åtgärd och händelsereferens

Konfigurera ditt handläggarprogram med Unified Service Desk

Utöka Unified Service Desk