Vad är Unified Service Desk?

Unified Service Desk för Dynamics 365 Customer Engagement ger dig ett ramverk som kan konfigureras för att snabbt skapa program för callcenter så att handläggare kan få en enhetlig vy över kunddata som lagras i Dynamics 365. Du kan samla kundinformation från olika områden i Dynamics 365 på ett integrerat skrivbord som ger en 360-gradersvy över kundernas interaktioner. Detta ger dina kundtjänsthandläggare omedelbar tillgång till viktig affärsinformation så att de snabbt kan kommunicera med kunder och adressera frågor och problem.

Unified Service Desk som byggs med User Interface Integration (UII)-ramverket är utformat som ett antal adaptrar och moduler som underlättar hanteringen av gränssnittselement i Dynamics 365 (t.ex. sidor och dialoger), automatisk inläsning av relaterade poster, handläggarskript, ett konfigurerbart verktygsfält och så vidare. Unified Service Desk kan konfigureras och administreras med Dynamics 365 eller Microsoft Dynamics 365 för Outlook. Om du använder Unified Service Desk för att konfigurera handläggarprogram behöver du för det mesta inte skriva kod, och därmed minskar ledtiden för att utforma ett handläggarprogram enligt ditt företags behov. Även integration av dator och telefoni (CTI)-ramverket för UII gör det möjligt för organisationer att skapa adaptrar för att ansluta Unified Service Desk till deras befintliga CTI-infrastruktur, för att kunna stödja kundkommunikation från handläggarnas skrivbord via olika kanaler, till exempel chatt, e-post eller telefon.

Videosymbolen videoklipp: översikt över Unified Service Desk (5:00)

Vad är User Interface Integration?

Unified Service Desk utnyttjar kraften i User Interface Integration (UII)-ramverket för att hjälpa dig att snabbt konfigurera specialanpassade handläggarprogram. Med UII-ramverket kan du bygga och distribuera sammansatta handläggarprogram som ger en enhetlig åtkomst till kundinformation i Dynamics 365 och som kan samla ihop olika sorters kundinteraktioner och kanaler. UII ger ett ramverk för en icke-inkräktande integrering av befintliga affärssystem (LOB) på gränssnittsnivån. Mer information om hur du kan använda UII, se Unified Service Desk och UII-ramverket.

Vad utgörs Unified Service Desk av?

Unified Service Desk är en samling lösningar och datafiler som innehåller konfigurationsentiteter och underliggande entiteter för UII-ramverket. Du konfigurerar Unified Service Desk-entiteter för att definiera användarupplevelsen i klientprogrammet, till exempel olika kontroller, deras layout, användarflödet och så vidare. All konfigurationsinformation lagras i Unified Service Desk-entiteterna, och du kan paketera det tillsammans med lösningarna och datafilerna till ett "paket", som definierar ett Unified Service Desk-program. Paketet kan sedan distribueras till alla Dynamics 365-instanser och användarna kan ansluta till det med hjälp av Unified Service Desk-klientprogrammet för att uppleva det gränssnitt och de funktioner som definierats i konfigurationsdata för programmet.

Topologidiagram för grundläggande Unified Service Desk

Funktionaliteten i Unified Service Desk definieras av följande två lösningsfiler:

  • Dynamics Unified Service Desk: Den här lösningsfilen innehåller de primära Unified Service Desk-entiteter som du konfigurerar för att definiera upplevelsen av handläggarprogrammet.

  • User Interface Integration för Dynamics 365: Den här lösningen innehåller de underliggande entiteter som krävs av Unified Service Desk-konfigurationsentiteterna.

    Unified Service Desk levereras med fyra exempelprogram. Mer information: Programexempel till Unified Service Desk

    Information om de grundläggande Unified Service Desk-koncept, se Grundläggande begrepp för att konfigurera Unified Service Desk.

Se även

Callcenter-utmaningar och hur Unified Service Desk kan hjälpa till

Programexempel till Unified Service Desk