Programexempelpaketet Bas

Unified Service Desk är ett program som hjälper dina kundtjänstagenter att tillhandahålla support till dina kunder via telefon, e-post och chatt. Unified Service Desk har ett ramverk som kan konfigureras för att snabbt bygga en Agent Desktop-app som är integrerat med Dynamics 365. Med Unified Service Desk kan du snabbt skapa en anpassad Agent Desktop-app genom att använda ramverket User Interface Integration (UII).

Med Unified Service Desk Baspaket, med exempelapp, installeras följande komponenter:

 • Lösning för User Interface Integration

 • Unified Service Desk-lösning

 • Data som krävs för Dynamics 365 och anpassningar

Viktigt

Exempelprogrammen stöds inte för produktionsanvändning.

Det här är vad du ser när du installerar i baspaketet:

 1. Vänsternavigering: öppnar det vänstra navigeringsområdet du kan öppna eller komprimera.

 2. Instrumentpaneler: Öppnar Dynamics 365-kundtjänstinstrumentpanelen.

 3. Mitt arbete: visar en lista över alla aktiva ärenden som har tilldelats en servicerepresentant.

 4. Sök: öppnar Sök för att navigera genom olika entiteter. I det här paketet kan du söka efter konton och kontakter.

 5. Sessionsflikar: varje flik visar en separat session när du har flera öppna kundsessioner. Flikarna gör det enkelt för en agent att arbeta med flera kundärenden.

 6. Sessionsöversikt: visar relevant information om kunden.

 7. Samtalsmanus: visar samtalsmanus som serviceagenten kan använda under arbetet med ett ärende. Manusen hjälper agenten genom att ge stegvisa instruktioner om hur ärendet ska hanteras.

 8. Anteckningar: detta är området för att föra anteckningar om ärendet.

  Unified Service Desk baspaketkomponenter

Visa aktiva ärenden

I verktygsfältet klickar du på Mitt arbete för att visa alla aktiva ärenden och välj sedan ett ärende att arbeta med. När du öppnar ett ärende öppnas en ny session.

Skapa ett ärende

 1. Visa kontaktinformation genom att klicka på Sök i verktygsfältet.

 2. Ange kontaktinformationen i fältet Sök.

 3. När du hittar kontaktinformationen klickar du på posten för att öppna en ny session.

 4. I det vänstra navigeringsområdet under Samtalsmanus använder du listan över samtalsmanus för att guida dig genom supportärendet. När du klickar på ett samtalsmanus anger en bockmarkering att åtgärden har utförts.

 5. Skriv dina ärendeanteckningar i området Anteckningar. Om du vill koppla anteckningarna till ärendet väljer du Uppdatera anteckningar från samtalsmanusen.

Sök efter lösningar

Du kan använda kunskapsbasartiklarna eller Bing-sökning för att hitta en lösning på ett ärende.

 1. I området Samtalsmanus klickar du på samtalsmanuset Sök efter lösningar.

 2. Klicka därefter på något av följande:

  • KB-artiklar: använd sökningen för att hitta artiklar som kan hjälpa dig att lösa ärendet.

  • Bing-sökning: titeln infogas automatiskt i Bing-sökrutan.

Skicka ett e-postmeddelande

I listan med samtalsmanus klickar du på samtalsmanuset Skicka e-post och markerar sedan en mall som automatiskt fyller i meddelandetexten i e-postmeddelandet.

Stänga ett ärende

Du stänger ett ärende genom att gå till området Samtalsmanus och klicka på samtalsmanuset Stäng ärende.

Se även

Översikt över Unified Service Desk