Så här tar du bort arbetsflöden

Om du är säker på att ett arbetsflöde inte längre används kan du ta bort det. Alla arbetsflödessteginstanser som har definierats i arbetsflödet måste ha status Avslutat.

Varning

När du tar bort ett arbetsflöde, kommer all information i arbetsflödet förloras.

I fönstret arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består av en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av svarsalternativ. Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med händelse- och svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden. (Mer information finns i Så här skapar du arbetsflöde.)

Så här tar du bort ett arbetsflöde

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport gå till Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj arbetsflödet som du vill ta bort.
  3. Välj åtgärden Radera.
  4. Eller öppna arbetsflödet som du vill ta bort.
  5. I fönstret Kopiera arbetsflöde väljer du åtgärden Radera.

Se även

Så här skapar du arbetsflöden
Så här aktiverar du arbetsflöden
Så här visar du arkiverade instanser för arbetsflödessteg
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Konfigurera arbetsflöden
Använda arbetsflöden
Arbetsflöde