Använda Dynamics 365 i ett automatiskt arbetsflöde

Du kan använda din Dynamics 365-data som en del av ett arbetsflöde i Microsoft Flow.

Anteckning

Du måste ha ett giltigt konto med Dynamics 365 och med Flow.

Att lägga till Dynamics 365 som datakälla i Flow.

 1. I webbläsaren, går du till flow.microsoft.com, och loggar in.
 2. Välj Mina flöden från menyn längst upp på sidan.
 3. I fönstret Mina flöden kan välja alternativet Skapa från tom.
 4. I listan över tillgängliga utlösare markerar du ett av två Dynamics 365-utlösare som är tillgängliga: När en post skapas, eller När en post ändras.
 5. Flow visar en anslutningssida som uppmanar dig till att ge den information som behövs för att ansluta till din Dynamics 365-data. Du måste ange ett namn för anslutningen, OData-URL, användarnamn, lösenord och företagsnamn för att ansluta.

  För den OData-URL, kan du kopiera OData V4-URL för någon av webbtjänsterna som finns på sidan webbtjänster i Dynamics 365, som t.ex. https://mycompany.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/.

  För företagsnamn, använder du namnet som visas i fältet namn i fönstret företagsinformation i Dynamics 365. Om din Dynamics 365 innehåller flera företag, väljer du relevant företagsnamn i listan i fönstret företag. I båda fallen kontrollerar du att namnet som du anger i PowerApps-guiden motsvarar exakt den text som visas i Dynamics 365, som t.ex. My Company.

  För användarnamn och lösenord, använder du de namn- och webbtjänstnycklar som har angetts för kontot i fönstret användare i Dynamics 365. Ditt användarnamn är till exempel ADMIN och webbtjänståtkomstnyckeln som fungerar som ditt lösenord och EgzeUFQ9Uv0o5O0lUMyqCzo1ueUW9yRF3SsLU=. Mer information finns i Så här hanterar du användare och behörigheter.

 6. Välj knappen skapa längst ned på sidan om du vill fortsätta.

  Flow visar en lista över tabeller som finns på Dynamics 365. Dessa listor eller slutpunkter motsvarar de webbtjänster som du har publicerat från ditt Dynamics 365.

  Du kan också skapa en ny webbtjänst-URL i Dynamics 365 med hjälp av åtgärden skapa datauppsättning på sidan webbtjänster med hjälp av den assisterade inställningsguiden Ställ in rapportering eller genom att välja åtgärden redigera i Excel i någon lista.

 7. Välj de data som du vill ska användas för i Flow.

Nu har du lyckats ansluta till dina Dynamics 365-data och är redo att börja skapa ditt flöde. Mer information finns i Flow-dokumentation.

Se även

Välkommen till Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Så här hanterar du användare och behörigheter
Ställa in Dynamics 365
Ekonomi