Använda Finance and Operations, Business edition i ett automatiskt arbetsflöde

Du kan använda din Finance and Operations, Business edition-data som en del av ett arbetsflöde i Microsoft Flow.

Anteckning

Du måste ha ett giltigt konto med Finance and Operations, Business edition och med Flow.

Att lägga till Finance and Operations, Business edition som datakälla i Flow.

 1. I webbläsaren, går du till flow.microsoft.com, och loggar in.
 2. Välj Mina flöden från menyn längst upp på sidan.
 3. I fönstret Mina flöden kan välja alternativet Skapa från tom.
 4. I listan över tillgängliga utlösare, välj någon av de Finance and Operations, Business edition utlösare som är tillgängliga:
  När ett kundgodkännande begärs,
  När ett godkännande för redovisningsjournal begärs,
  När ett godkännande av en redovisningsjournalrad begärs,
  När ett artikelgodkännande begärs,
  När ett godkännande av ett inköpsdokument begärs,
  När ett godkännande av ett säljdokument begärs, eller
  När ett leverantörsgodkännande begärs.
 5. Flödet kommer att be dig att välja ett företag inom din Finance and Operations, Business edition klientorganisation. Eftersom varje steg i flödet är oberoende av nästa kan du behöva definiera företaget flera gånger när du använder en Finance and Operations, Business edition-mall.

Du har nu lyckats ansluta till dina Finance and Operations, Business edition-data och är redo att börja skapa ditt flöde. Mer information finns i Flow-dokumentation.

För att felsöka ditt Microsoft Flow, se Felsöka integrering med Microsoft Flow.

Se även

Välkommen till Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Hantera användare och behörigheter
Ställa in Finance and Operations, Business edition
Ekonomi