Konfigurera arbetsflöden

Du kan konfigurera och använda arbetsflöden som kopplar affärsprocessuppgifter som ska utföras av olika användare. Systemuppgifter, till exempel automatisk bokföring, kan inkluderas som ett steg i arbetsflöden, före eller efter användaruppgifter. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra nya poster är vanliga arbetsflödessteg. Mer information finns i Använda arbetsflöden.

Innan du kan börja använda arbetsflöden måste du konfigurera arbetsflödesanvändare och godkännaranvändare,ange hur användarna ska meddelas om arbetsflödessteg och sedan skapa arbetsflöden, eventuellt med tillämpning av föregående kodanpassning.

I fönstret arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består av en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av svarsalternativ. Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med händelse- och svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden.

Om ett företagsscenario kräver en arbetsflödehändelse eller ett svar som inte stöds måste en Microsoft-partner implementera dem genom att anpassa applikationskoden. Mer information finns i Genomgång: Genomföra nya arbetsflödeshändelser och svar i hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

För att Gå till
Konfigurera arbetsflödesanvändare och användargrupper Så här konfigurerar du arbetsflödesanvändare
Konfigurera arbetsflödesanvändare som ingår i godkännandearbetsflöden. Så här konfigurerar du godkännandeanvändare
Ange hur arbetsflödesanvändare får meddelanden om arbetsflödessteg, inklusive godkännandebegäranden. Konfigurera meddelanden för arbetsflödet
Ange när användaren ska få meddelanden och om meddelanden ska samlas in under en period för att minska antalet meddelanden. Så här anger du när och hur användare ska meddelas
Konfigurera layout och allmänt innehåll i e-post med nya meddelanden om arbetsflöden eller exportera, ändra och återimportera befintliga mallar. Så här hanterar du meddelandemallar
Skapa en SMTP-server för att aktivera e-postkommunikation i och utanför Dynamics 365. Så här konfigurerar du e-post
Ange de olika stegen för ett arbetsflöde genom att koppla arbetsflödeshändelser till arbetsflödessvar. Så här skapar du arbetsflöden
Använd arbetsflödesmallar till att skapa nya arbetsflöden Så här skapar du arbetsflöden från arbetsflödesmallar
Dela arbetsflöden med andra Dynamics 365-databaser. Gör så här: Exportera och importera arbetsflöden
Se information om hur du konfigurerar ett arbetsflöde för godkännande av försäljningsdokument genom att följa en procedur från slutpunkt till slutpunkt. Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Lägg till stöd för ett affärsscenario som kräver nya arbetsflödeshändelser eller svar genom att anpassa applikationskoden. Genomgång: Implementera nya arbetsflödeshändelser och svar

Se även

Använda arbetsflöden
Arbetsflöde
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Arbeta med Financials