Så här skapar du försäkring för anläggningstillgångar

Om du vill hantera täckning av försäkring för anläggningstillgångar måste du först ange en viss allmän försäkringsinformation och ett försäkringskort per brev.

Så här anger du allmän försäkringsinformation

Om du vill använda den här funktionen i Dynamics 365, måste du ange viss allmän information.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Inställningar i anl. och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten om det behövs. Välj ett fält om du vill få en kort beskrivning av fältet eller länken till mer information.

Så här skapar du försäkringstyper

Du kan gruppera dina försäkringsbrev i kategorier, t.ex. stöldförsäkring och brandförsäkring. Försäkringstyperna används på försäkringskortet.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Försäkringstyp och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten om det behövs.

Så här skapar du försäkringskort

Du kan lagra information om varje försäkringsbrev på försäkringskortet.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Försäkring och välj sedan relaterad länk.
 2. I fönstret Försäkring väljer du åtgärden Ny åtgärder för att skapa ett nytt försäkringskort.
 3. Fyll i fälten om det behövs.

Så här skapar du journalmallar för försäkringar

Dynamics 365 skapar automatiskt en försäkringsjournalmall första gången du öppnar fönstret Försäkringsjournal. Du kan dessutom skapa ytterligare mallar. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Försäkringsjournalmallar och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten om det behövs.

Så här skapar du försäkringsjournaler

Du kan skapa journaler i en försäkringsjournalmall. Värdena i journalen används som standardvärden om du inte fyller i fälten på journalraderna. Mer information finns i Arbeta medSkapa redovisningsjournaler

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Försäkringsjournalmallar och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj en försäkringsjournalmall och välj sedan åtgärden Journaler.
 3. I fönstret Försäkringsjournaler fyller du i fälten efter behov.

Anteckning

Siffror fyller en särskild funktion i journalnamnen. Om ett journalmallsnamn eller ett journalnamn innehåller ett nummer, får namnet efterföljande nummer automatiskt när journalen bokförs. Om till exempel HH1 anges i fältet Namn ändras journalnamnet till HH2 när journalen som heter HH1 har bokförts.

Se även

Ställa in anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Ekonomi
Välkommen till Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbeta med Dynamics 365