Revisorupplevelse i Financials Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition

Alla företag måste göra sin redovisning och godkänna redovisningen. Vissa företag använder en extern revisor och andra har en revisor bland personalen. Oavsett vilken typ av revisor som du är kan du använda rollcentret revisor som din startsida i Finance and Operations, Business edition. Härifrån kan du komma åt alla fönster som behövs i arbetet.

Rollcentret Revisor

Rollcentret är en instrumentpanel med aktivitetpaneler sida som visar nyckeltal i realtid och ger dig snabb åtkomst till data. På menyn längst upp i fönstret har du tillgång till fler åtgärder, t ex öppna mest vanliga ekonomiska rapporter och rapporter i Excel. I navigeringsrutan till vänster, kan du snabbt växla mellan de listor som du använder oftast. Om du expanderar Start-menyn i navigeringsrutan, visas andra områden såsom bokförda dokument med olika typer av dokument som har bokförts i företaget.

Om du precis har börjat använda Finance and Operations, Business edition kan du köra videoförteckning direkt från ditt rollcenter. Du kan också starta en Komma igång-demonstration som pekar ut viktiga områden.

Accountant Hub

Om du är en revisor med flera klienter, använd Dynamics 365 — Accountant Hub för en bättre överblick över dina kunder. Härifrån kan du komma åt varje klients klientorganisationen i Finance and Operations, Business edition och använda den för tollcentret redovisare som beskrivs ovan. Mer information finns i Välkommen till Dynamics 365 — Accountant Hub.

Se även

Ekonomi
Ställa in Finance
Redovisningen och kontoplanen
Avsluta år och perioder
Arbeta med dimensioner
Analysera finansiella rapporter i Excel
Arbeta med Finance and Operations, Business edition
Ställa in analysvy för kassaflöde
Bjud in din externa revisorn till Finance and Operations, Business edition
Välkommen till Dynamics 365 — Accountant Hub
Dynamics 365 — Accountant Hub på Microsoft.com