Automatisk överföring och kombinerade transaktioner

I kostnadsredovisningen kan du överföra redovisningstransaktioner till en kostnadstyp, genom att använda en kombinerad bokföring. Du kan ange om en kostnadstyp tar emot kombinerade transaktioner i fältet Kombinera transaktioner i kostnadstypsdefinitionen. Alternativen beskrivs i tabellen nedan.

Kombinera transaktioner Beskrivning
Ingen Varje redovisningstransaktion överförs individuellt till motsvarande kostnadstyp.
Dag Redovisningstransaktioner med samma bokföringsdatum överförs som en post till motsvarande kostnadstyp.
Månad Alla redovisningstransaktioner i samma kalendermånad överförs som en post till motsvarande kostnadstyp.

Viktigt

Om du har markerat kryssrutan Automatisk överföring från redovisning i fönstret Inställningar för kostnadsredovisning, Finance and Operations, Business edition uppdaterar kostnadsredovisningen efter varje bokföring i redovisningen. Kombinerade transaktioner är inte möjliga.

Se även

Överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner
Villkor för överföring av redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner
Resultat av överföringen
Överföra och bokföra kostnadstransaktioner
Arbeta med Finance and Operations, Business edition