Nyheter i Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition

Välkommen till Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition Om du inte redan har gjort detta, registrera dig för förhandsgranskningen och låt oss gå igenom grunderna för vad du kan göra med Finance and Operations, Business edition och försök sedan att ta reda på saker på egen hand. När du är klar kan du öppna upp ett tomt företaget och konfigurera de saker du vill ha.

Vi uppdaterar regelbundet, Finance and Operations, Business edition med ytterligare funktioner i det grundläggande programmet och med nya tillägg. En översikt över vad som finns och kommer att finnas tillgängligt finns i Översikt för Finance and Operations, Business edition - och glöm inte att filtrera efter Finance and Operations, Business edition.

På den här sidan ser du vilka områden som blev tillgängliga, även om vi fortfarande är i förhandsgranskningen. Framöver hittar du uppdateringarna i Översikt för Finance and Operations, Business edition.

November 2016 lanseringen av Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition

Såsom angivits i bloggen är vi nu en tjänst som du använder i ditt företag. Men den här uppdateringen lägger också till nya funktioner och ett nytt tillägg.

Projekthantering

Du kan hantera projekt och arbeta med resurser, tidrapporter och projekt. Första gången som du loggar in som Projektledare, hjälper den assisterade konfigurationsguiden dig att konfigurera hur projekten hanteras. Du kan arbeta med till exempel konton, projekt, resurser, etc i demonstrationsföretaget för att bekanta dig med funktionerna. Mer information finns i Hantera projekt.

Anläggningstillgångar

Du kan hantera anläggningstillgångar, inklusive avskrivning och försäkring. En standardprofil tillhandahålls men du kan ändra den om du vill när du vill. Du kan registrera inköp av anläggningstillgångar för särskilda anläggningstillgångsjournaler där du också kan avyttra anläggningstillgångar. Korrekta bokföringsposter skapas automatiskt. Mer information finns i Anläggningstillgångar.

Nytt tillägg för att migrera data från Dynamics GP

Om ditt företag använder Dynamics GP idag kan du använda en assisterad konfigurationsguide för att migrera huvudposter till Finance and Operations, Business edition. Du måste ha exporterat dina befintliga kunder, leverantörer, lagerartiklar och konton med hjälp av funktionen exportera data i Dynamics GP. Tillägget Datamigrering för Dynamics GP mappas automatiskt den exporterade informationen så att du snabbt din information i det nya företaget i Finance and Operations, Business edition. Mer information finns i Dynamics GP datamigrering.

Kassaflödesprognos

Diagrammen i rollcentret Revisor ger en inblick som hjälper dig att ta beslut om vad du ska göra med dina kontanter. Du kan också använda diagrammet kassaflödesprognos för att skapa beräkningar av kassaflödet i framtiden. Mer information finns i analysera kassaflödet i ditt företag.

Teammedlemmar

Rollcentret Teammedlem är ett nytt rollcenter som har definierats för Dynamics 365 gruppmedlemsroll så att dessa användare kan läsa och ändra de flesta data i systemet. Som teammedlem kan du också arbeta med tidrapporter och godkännandeuppgifter som de har tilldelats.

Synkronisera kunder och tjänster med Bookings i Office 365

Med den här uppdateringen kan du automatiskt synkronisera dina kund- och serviceartikelposter med den nya appen Bookings i Office 365. Du skapar kunder och tjänster och bokar möten i Bookings och de visas sedan i Finance and Operations, Business edition. Precis så kommer du att ha fakturerat kunden genom att följa tjänsten automatiskt – och du har inte angett samma information två gånger i processen.

September 2016 uppdatering

Uppdateringen av Finance and Operations, Business edition lade till nya funktioner som meddelas du om bloggen.

Större flexibilitet i dina försäljningsprocesser

Denna uppdatering lägger till mer flexibilitet i vad du säljer:

  • Du kan nu konfigurera ej lagerförd artikel - artiklar som du erbjuder till kunder, men inte håller i lager. Mer information finns i Arbeta med ej lagerförda artiklar.
  • Du kan nu markera en artikel för direktutleverans från en försäljningsorder och direkt skapa en inköpsorder för artikeln. På så sätt kan du sälja en artikel till en kund, köpa från leverantören och få den levererad direkt från leverantören till kunden. Mer information finns i Köpa in artiklar för en försäljning.

Kategorisera artiklar i lagret

Med den här uppdateringen kan du skapa en hierarki av artikelkategorier och tilldela artikelattribut till varje artikelkategori. Mer information finns i Kategorisera artiklar.

Skicka inköpsorder till leverantörer

Nu kan du skriva in inköpsorder i Finance and Operations, Business edition. Mer information finns i Registrera inköp.

Inkommande dokument med bättre kvalitet

Nu kan du enkelt korrigera fel i skannade dokument innan du får det resulterande dokumentet - på detta sätt kan du träna tjänsten för att undvika att felen fortsätter. Mer information finns i Använda OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till elektroniska dokument.

Augusti 2016 uppdatering

Uppdateringen av Finance and Operations, Business edition lade till nya funktioner som meddelas du om bloggen.

Smarta meddelanden ger dig rådgivning och rekommendationer.

Med den här uppdateringen kommer du att upptäcka att sådana meddelanden visas när du t.ex. skapar en faktura för en kund som har en förfallen skuld eller när beloppet i försäljningsdokumentet överskrider kreditgränsen som angetts för kunden. Mer information finns i Smarta meddelanden.

Vi presenterar nya tillägget Försäljning och lagerprognos

I den här uppdateringen presenterar vi det nya tillägget för Försäljning och lagerprognos som ger dig information om potentiell försäljning och en tydlig översikt över förväntad slut i lager. Detta tillägg använder Cortana Intelligence för att förutsäga framtida försäljningar som baseras på din försäljninghistorik för att undvika lagerbrist. Mer information finns i Försäljning och lagerprognos.

Smartare försäljnings- och inköpsdokument

Vi har gjort flera små, men viktiga förbättringar för försäljnings- och inköpsdokument:

  • Du kan ångra bokförda kreditnotor
  • Försäljningsfakturor inkluderar Godsupplysningsnr. och speditörkod
  • Du kan aldrig referera till objekt
  • Du kan byta ut artiklar

Juli 2016 uppdatering

Uppdateringen av Finance and Operations, Business edition lade till nya funktioner som meddelas du om bloggen.

Arbeta med inkommande dokument i Outlook

Denna uppdatering lägger till leverantörsinstrumentpanelen i Outlook-tillägget så att du kan arbeta direkt med bilagor till den associerade e-posten. Använd åtgärderna för att skicka e-postbilagor direkt till listan inkommande dokument, skicka dokumenten till OCR-tjänsten och skicka en begäran om godkännande för inkommande dokument. Mer information finns i Hantera inkommande dokument.

Skapa fakturor i Outlook-kalendern

Outlook-tillägget gäller nu även för Outlook-kalender. Från ett kalendermöte kan du öppna den Finance and Operations, Business edition-tillägget och få en översikt för den kund som är associerad med den avtalade tiden. Sedan kan du skapa och skicka en faktura för tjänsterna i mötet - allt detta händer direkt i Outlook-kalendern. Mer information finns i Använda Finance and Operations, Business edition som din företagsinkorg i Outlook.

AppSource-marknadsplatsen för tillägg

Finance and Operations, Business edition-tillägg är nu tillgängliga på AppSource-marknadsplatsen i AppSource.microsoft.com. Du kan söka efter och hitta tillägg på marknadsplatsen. Du kan visa information som till exempel marknadsföringsmaterial, skärmdumpar, videoklipp och länkar till ytterligare information. Mer information finns i Anpassa Finance and Operations, Business edition med tillägg.

Speditörer och artikelattribut

Du kan lägga till attribut till dina lagerartiklar som gör det mycket enkelt att hitta rätt produkt som passar kundens behov. Mer information finns i Så här arbetar du med attribut.

Nya tillägg finns tillgängliga

Med denna uppdatering kan du välja mellan flera tillägg i fönstret Tilläggshantering. Mer information finns i Finance and Operations, Business edition-tillägg av andra leverantörer.

Hantera kundrelationer med Microsoft Dynamics 365 for Sales från insidan av Finance and Operations, Business edition

Vi har lagt till en ny, assisterad konfigurationsguide till rollcentret för Business Manager som hjälper dig genom inställningsprocessen för att ansluta till Dynamics 365 for Sales. När detta är klart får du en sömlös koppling av Dynamics 365 for Sales-poster med Finance and Operations, Business edition-poster. Mer information finns i avsnittet hantera dina kundrelationer med Microsoft Dynamics 365 for Sales från insidan av Finance and Operations, Business edition.

Maj 2016 uppdatering

Uppdateringen av Finance and Operations, Business edition lade till nya funktioner som meddelas du om bloggen.

Nya tillägg finns tillgängliga

Se fönstret Tilläggshantering: uppdateringen lägger till nya tillägg, inklusive Sana Commerce för Finance and Operations, Business edition som ger funktioner för B2B-handel och ChargeLogic-betalningar som utgör betalningen och bearbetningsfunktioner för kreditkort. Tilläggen installeras inte automatiskt, men fönstret Tilläggshantering hjälper dig att installera tillägg som du vill använda. Mer information finns i Finance and Operations, Business edition-tillägg av andra leverantörer.

Filter på obearbetade inkommande dokument

Vi har också ändrat några grundläggande funktioner i denna månadsuppdatering: listan över inkommande dokument filtreras nu för att bara visa de transaktioner som inte har använts för att skapa bokförda dokument med. Mer information finns i Hantera inkommande dokument.

Office-paket-meddelanden kan nu användas i Finance and Operations, Business edition

I övre högra hörnet bredvid inställningsmenyn, ser du klocksymbolen som du förmodligen redan känner till väl från andra Office-produkter: det är meddelandemenyn. Här får du meddelanden som t.ex. ny e-post och kalenderpåminnelser direkt när du arbetar i Finance and Operations, Business edition.

April 2016 förhandsgranskning

I april 2016 lanserade vi förhandsgranskning av Finance and Operations, Business edition. Allting var nytt och vi uppmuntrade dig att gå igenom guiden Komma igång starta i demonstrationsföretaget som du får tillgång till när du registrerar dig. Guiden Komma igång tar dig igenom de olika huvudscenarierna. Mer information finns i Välkommen till Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition.

Huvudscenarier som du kan gå igenom på egen hand:

Se även

Välkommen till Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbeta med Finance and Operations, Business edition
Översikt för Finance and Operations, Business edition