Så här skapar du operationsföljder

Tillverkningsföretag använder operationsföljder för att visa produktionsprocessen.

Operationsföljden utgör också grunden för processplanering, kapacitetsplanering, planerad tilldelning av materialbehov och produktionsdokument.

För produktionsstrukturer kopplas operationsföljderna till produktionens slutartikel. En operationsföljd innehåller standarddata som samlar processkraven för en viss producerad artikel. När en produktionsorder har skapats för den överordnade artikeln, avgör dess produktionsstruktur beräkningen av materialbehoven enligt vad som visas i fönstret Prod.orderoperationsföljd.

Innan du kan skapa en operationsföljd måste följande vara på plats:

Så här skapar du en operationsföljd

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Operationsföljder och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj åtgärden Ny.
 3. Fyll i fälten om det behövs. Välj ett fält om du vill få en kort beskrivning av fältet eller länken till mer information.
 4. I fältet Typ, markera Seriell för att beräkna produktionsoperationsföljden efter det värde som anges i fältet Operationsnr. .
  Välj Parallell för att beräkna operationerna enligt värdet i fältet Nästa operationsnr. .
 5. Ställ in värdet i fältet Status till Ny eller Under utveckling om du vill redigera operationsföljden. Aktivera den genom att ställa in fältet Status till Godkänd.

  Så här fyller du i operationsföljdrader

 6. I fältet Operationsnr. anger du numret för den första operationen, till exempel 10.
 7. I fältet Typ anger du vilken typ av resurs som används (till exempel Produktionsgrupp).
 8. I fältet Nr. markerar du den resurs som ska användas (eller skriv in namnet direkt i fältet).
 9. I fältet Operationsföljdslänkkod anger du en kod för att ansluta komponenten till en särskild operation. För mer information, se Så här skapar du en operationsföljdslänk.
 10. I fälten Bearbetningstid och Omställningstid anger du processtiderna som krävs för att genomföra operationen.

  Anteckning

  Omställningstiden beräknas per produktionsorder, och bearbetningstiden beräknas per producerad artikel.

 11. I fältet Samtidiga kapaciteter, ange hur många enheter av den markerade resursen som används för att utföra operationen. Till exempel halveras körtiden om två personer tilldelas till en förpackningsoperation.

 12. Fortsätt att fylla i rader för alla operationer som krävs för att producera den aktuella artikeln.
 13. Om du vill kopiera rader från en befintlig operationsföljd klickar du på åtgärden Kopiera operationsföljd och väljer de befintliga raderna.
 14. Godkänn operationsföljden.
 15. Nu kan du koppla den nya operationsföljden till kortet för den aktuella produktionsartikeln genom att fylla i operationsföljdnr.. Mer information finns i Så här registrerar du nya artiklar.

Anteckning

Kom också ihåg att om du vill beräkna om standardkostnaden för artikeln från kortet Artikel: välj åtgärden Produktion, välj åtgärden Beräkna standardkostnad och välj sedan åtgärden Alla nivåer.

Du kan skapa operationsföljdslänkar för att koppla ihop komponenter med specifika operationer för att behålla deras förhållande även om produktionsstrukturen eller operationsföljden ändras. Detta gör det också lättare att bokföra komponenter vid rätt tidpunkt, dvs. när den angivna kopplade operationen startar – inte när hela ordern släpps. Mer information finns i så här: bokföra komponenter enligt operationens utflöde.

En annan viktig fördel är att länkade komponenter och operationer visas i en logisk processtruktur när du använder fönstret Produktionsjournal för bokföring av utdata och förbrukning.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Operationsföljder och välj sedan relaterad länk.
 2. Öppna operationsföljden som innehåller operationen du vill länka.

  Se till att operationsföljden har statusen är Under utveckling.

 3. På den aktuella operationsföljdsraden, i fältet Operationsföljdslänkkod, markera en kod.

 4. Fortsätt genom att lägga till olika operationsföljdslänkkoder i andra operationer i operationsföljden, om det behövs.

  Anteckning

  Du bör inte använda samma operationsföljdslänkkod i olika operationer i en operationsföljd, eftersom en komponent då av misstag kan länkas till två olika operationer, så att den förbrukas två gånger.

  Du bör ge operationsföljdslänkkoden samma namn som operationen, så att alla operationsföljdslänkar blir operationsspecifika.

 5. Ställ in statusen för operationsföljden till Godkänd.

  Operationsföljdslänkkoder tilldelas nu till operationer. Nu måste du skapa den faktiska länken genom att tilldela samma koder till specifika komponenter i den aktuella produktionsstrukturen.

 6. Öppna den produktionsstruktur som innehåller komponenterna som du vill länka till operationerna ovan. För mer information, se Så här skapar du produktionsstrukturer.

 7. Se till att strukturen har statusen Under utveckling.
 8. På den aktuella prod.strukturraden, i fältet Operationsföljdslänkkod, markera koden som du precis har tilldelat den aktuella operationen.
 9. Fortsätt genom att lägga till operationsföljdslänkkoder till andra komponenter utifrån de unika operationer där de används.
 10. Ställ in statusen för produktionsstrukturen till Godkänd.

  Anteckning

  Om du vill aktivera operationsföljdslänkar för en befintlig produktionsorder måste du först uppdatera den. Mer information finnsi Så här skapar du ett produktionsorder.

De markerade komponenterna länkas till de markerade operationerna när du skapar eller uppdaterar en produktionsorder som använder den aktuella produktionsstrukturen och operationsföljden. Detta visas i fönstret Prod. Ordern komponenter under produktionsordern, och där kan du också ta bort och lägga till de definierade operationsföljdslänkkoderna när som helst.

Tilldela personal, verktyg och kvalitetsmått för operationsföljdsuppgifter.

Om du behöver personal med kvalifikationer, specialkunskaper eller särskild behörighet för en operation kan du tilldela sådan personal till operationen. Dessutom kan du tilldela åtgärden med verktyg och kvalitet. Nedan beskrivs hur du tilldelar personal: Momentet är liknande för andra typer av åtgärdsinformation.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Operationsföljder och välj sedan relaterad länk.
 2. Öppna relevant operationsföljd.
 3. På snabbfliken rader markerar du raden som du vill behandla och klickar på åtgärden personal.
 4. Fyll i fälten i fönstret Operationsföljd personal.
 5. Välj OK för att stänga fönstret. Angivna värden kopieras och tilldelas till operationen.

Så här skapar du nya versioner av operationsföljder

Med versionsprincipen kan du hantera flera versioner av en operationsföljd. Strukturen på operationsföljdsversionen motsvarar strukturen på operationsföljden som består av huvud och rader. Den grundläggande skillnaden definieras av startdatumet.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Operationsföljder och välj sedan relaterad länk.
 2. Markera operationsföljden som ska kopieras och klicka på åtgärden versioner.
 3. I fönstret operationsföljdversioner väljer du åtgärden Ny.
 4. Fyll i fälten om det behövs.
 5. I fältet Versionskod anger du en identifiering som är unik för versionen. Du kan använda valfria siffror och bokstäver.

  Den nyskapade versionen tilldelas automatiskt statusen Ny.

 6. Om du vill skapa rader för åtgärden, markera den första tomma raden och fyll i Åtgärdsnr. enligt operationssekvensen.

  Raderna i operationen sorteras i stigande ordning efter operationsnummer. Du rekommenderas välja tillräcklig bredd för det här steget för att kunna göra ändringar senare. Nästa operationsnr. Fältet refererar till följande operation. Operationsnumret kan anges direkt.

 7. När operationsföljdversionen har slutförts kan du ange Status till godkänd.

Versionens giltighetstid anges i fältet Startdatum.

Se även

Så här skapar du nya produktionsstrukturer
Ställa in Produktion
Produktion
Planerad
Lagersaldo
Inköp
Arbeta med Dynamics 365