Så här fakturerar du försäljning

Du kan skapa en försäljningsfaktura eller försäljningsorder för att registrera en överenskommelse med en kund om att sälja vissa produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor.

Det finns två situationer där du måste använda en försäljningsorder i stället för en faktura:

 • Om du behöver skicka en del av en orderkvantitet, till exempel eftersom den fullständiga kvantiteten inte är tillgänglig.
 • Om du säljer artiklar som leverantören levererar direkt till kunden, kallat direktleverans. För mer information finns i Så här gör du Direktleveranser.

I alla andra aspekter fungerar försäljningsorder och försäljningsfakturor på samma sätt. Mer information finns i Så här säljer du produkter.

Du kan förhandla med kunden genom att först skapa förs.offerter, som du kan omvandla till en försäljningsfaktura när du instämmer om försäljningen. För mer information finns i Så här gör du erbjudanden.

Om kunden bestämmer sig att köpa kan du bokföra fakturan för att skapa relaterade kvantitet- och värdetransaktioner. När du bokför försäljningsfakturan, kan du också e-posta dokument som en PDF-bilaga. Du kan använda ifylld e-postbrödtext med en sammanfattning av fakturan och betalningsinformationen, till exempel en länk till PayPal. Mer information finns i Så här skickar du dokument via e-post.

I affärsmiljöer där kunden måste betala för produkter i förväg måste du vänta på kvittot på betalning innan du levererar produkterna. I de flesta fall behandlar du inkommande betalningar några veckor efter leverans, genom att koppla betalningarna till dess relaterade obetalda bokförda försäljningsfakturor. Mer information finns i Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk koppling.

Det är enkelt att korrigera eller annullera en bokförd försäljningsfaktura, innan den betalas. Det är användbart om du vill rätta till ett skrivfel eller om du kunden göra en ändring tidigt i orderprocessen. Mer information finns i Så här rättar eller annullerar du obetalda försäljningsfakturor. Om den bokförda försäljningsfakturan betalas, måste du skapa en försäljningskreditnota för att återföra försäljningen. Mer information finns i Så här behandlar du försäljningsreturer eller annulleringar.

Artiklar kan vara både lagerartiklar och tjänster, betecknade med typerna Lager och Tjänst på artikelkortet. Försäljningsfakturaprocessen är samma för båda artikeltyper. Mer information finns i Så här registrerar du nya artiklar.

Du kan fylla i kundfälten på försäljningsfakturan på två sätt, beroende på om kunden redan har registrerats. Se steg 2 och 3 i följande procedur.

Så här skapar du en försäljningsfaktura

 1. Välj åtgärden Försäljningsfaktura på startsidan.
 2. Ange namnet på en befintlig kund i fältet Kund.

  Andra fält i fönstret Försäljningsfaktura innehåller standardinformation om den valda kunden. Om kunden inte är registrerad, gör så här:

 3. Ange namnet på en ny kund i fältet Kund.
 4. Välj knappen ja i dialogrutan om registrering av den nya kunden.
 5. Välj en mall det nya kundkortet ska baseras på i fönstret Välj en mall för en ny kund och välj sedan knappen OK.
 6. Ett nytt kundkort visar information från den markerade kundmallen. Fyll i resterande fält. Mer information finns i Så här registrerar du nya kunder.
 7. Välj OK för att gå tillbaka till fönstret Förs.faktura, när du har slutfört kundkortet.

  Flera fält i försäljningsfakturahuvudet är nu ifyllda med information som du har angett på det nya kundkortet.

 8. I fönstret Inkommande dokument fyller du i de återstående fälten efter behov. Välj ett fält om du vill få en kort beskrivning av fältet eller länken till mer information.

Du är nu klar att fylla i försäljningsfakturaraderna för produkter som du säljer till kunden eller för en transaktion med den kund som du vill registrera en post i ett redovisningskonto.

Om du har ställt in återkommande försäljningsrader för kunden, till exempel en månatlig återanskaffningsorder, kan du infoga de här raderna på ordern, genom att välja åtgärden Hämta återkommande försäljningsrader.

 1. På snabbfliken rader i fältet typ väljer du vilken typ av produkt, kostnad eller transaktion som du vill bokföra för kunden med försäljningsraden.
 2. I fältet Nr. väljer du en post som ska bokföras enligt värdet i fältet typ.

  Du lämnar fältet Nr. tomt i följande fall: om raden gäller en kommentar. Skriv kommentaren fältet beskrivning. -Om raden är för en ej lagerförd artikel. Välj åtgärd markera ej lagerförda artiklar. Mer information finns i Så här arbetar du med ej lagerförd artikel.

 3. I fältet antal anger du hur många enheter av produkt, kostnad eller transaktion som registreras på raden för kunden.

  Anteckning

  Om artikeln är av typen Tjänst, eller fältet Typ innehåller Resurs, är kvantiteten en tidsenhet, till exempel timmar, enligt fältet Enhetskod på raden.

  Värdet i fältet Radbelopp beräknas som enhetspris x antal.

  Pris- och radbeloppen visas med eller utan omsättningsskatt beroende på vad du valde i fältet Priser inkl. moms på kundkortet.

 4. Om du vill ge en rabatt kan du ange ett procenttal i fältet radrabatt %. Värdet i fältet Radbelopp uppdateras i enlighet därmed.

  Om du har ställt in särskild artikelpriser på snabbfliken Försäljningspriser och försäljningsradrabatter på kund- eller artikelkortet uppdateras priset och beloppet på försäljningsraden automatiskt om de överenskomna priskriterierna uppfylls. Mer information finns i Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

 5. Upprepa moment 9 till 12 för varje produkt som du vill att sälja till kunden.

  Summorna under raderna beräknas automatiskt när du skapar eller ändrar rader.

 6. I fältet Fakturarabatt anger du ett belopp som ska dras från värdet som visas i fältet Totalt inkl. moms.

  Om du har ställt in fakturarabatter för kunden, då infogas det angivna procentsatsvärdet automatiskt i fältet Fakturarabatt % om kriteriet uppfylls, och det relaterade beloppet infogas i fältet Inv. Rabattbelopp exkl. moms. Mer information finns i Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

 7. När försäljningsfakturaraderna slutförda väljer du åtgärden Bokföra och skicka.

Dialogrutan Bokför och skicka bekräftelse visar kundens standardmetod för mottagning av dokument. Du kan ändra utskicksmetoden genom att välja sökknappen för fältet Skicka dokument till. Mer information finns i Så här skapar du Dokumentutskicksprofiler.

Relaterade artiklar och kundtransaktionerna skapas nu i systemet, och försäljningsfakturan matas ut som ett PDF-dokument. Försäljningsfakturan tas bort från listan över försäljningsfakturor och ersätts med ett nytt dokument i listan över bokförda försäljningsfakturor.

Se även

Försäljning
Konfigurera försäljning
Lagersaldo
Så här skickar du dokument som e-post
Bulkfakturering från Microsoft Bookings i Dynamics 365 Business edition
Arbeta med Dynamics 365