Så här lägger du upp speditörer

Du kan lägga upp en kod för och ange information om var och en av dina speditörer.

Om du anger en Internet-adress för speditören och denne tillhandahåller godsupplysningstjänster på Internet kan du använda den automatiska funktionen för godsupplysning. Mer information finns i Så här spårar du godspaket.

När du anger speditörer på dina försäljningsorder kan du också ange vilken typ av service varje speditör erbjuder.
Du kan ange obegränsat antal tjänster för varje speditör, samt ange leveranstid för varje service.

När en speditörsservice har kopplats till en försäljningsorderrad inkluderas leveranstiden för tjänsten i orderlöftesberäkningen för den raden. Mer information finnsi Så här beräknar du ett orderlöftesdatum.

Så här lägger du upp en speditör

  1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange Sspeditörer och välj sedan relaterad länk.
  2. Fyll i fälten om det behövs. Välj ett fält om du vill få en kort beskrivning av fältet eller länken till mer information..
  3. Välj åtgärden Speditörsservice.
  4. I Speditörsservice fyller du i fälten efter behov.

Anteckning

Om du tar bort en speditör på orderraden tas även speditörsservicekoden bort. Därefter omberäknas innehållet i fält som delvis baserats på speditörsservicen.

Se även

Så här spårar du godspaket
Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Dynamics 365