Så här skapar du standardservicekoder

När du utför en vanlig typ av service behöver du ofta skapa servicedokument som använder servicerader som innehåller liknande information. Om du vill göra det enklare att skapa de här raderna, lägger du in standardservicekoder som har en fördefinierad grupp med servicerader. Raderna infogas automatiskt när du väljer koden i ett servicedokument. Du kan ställa in ett antal standardtjänstekoder, och varje kod kan ha ett obegränsat antal servicerader av olika typer, inklusive artikel, resurs, kostnad eller standardtext kopplade till sig. Du skapar servicerader för varje standardservicekod på kortet standardservicekod. Du kan sedan tilldela standardservicekoderna till serviceartikelgrupper på sidan Standardgruppkoder för serviceartiklar. Senare när du skapar ett servicedokument kan du använda åtgärden få standardservicekoder för att lägga till serviceraderna.

Tips

Du kan använda samma begrepp för att skapa rader i försäljnings- och inköpsdokument. Mer information finns i så här: Skapa återkommande försäljnings- och inköpsrader.

Så här skapar du standardservicekoder

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Standardservicekoder, och välj sedan relaterad länk.
  2. Fyll i fälten om det behövs. Välj ett fält om du vill få en kort beskrivning av fältet eller länken till mer information.
  3. Fyll i serviceraderna som är kopplade till den här servicekoden.

Så här tilldelar du en standardservicekod till en serviceartikelgrupp

  1. Välj Söka efter sida eller rapport, ange Serviceartikelgrupper och välj sedan relaterad länk.
  2. Fyll i fälten om det behövs. Välj ett fält om du vill få en kort beskrivning av fältet eller länken till mer information.
  3. Fyll i serviceraderna som är kopplade till den här servicekoden.

Se även

Servicehantering